Išimtis bus informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui

Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė patvirtino, jog visos trys rajono gimnazijos jau pateikė duomenis apie abiturientų pasirinktus egzaminus, ir sutiko atsakyti į klausimus.

  • Kiek Širvintų rajono mokyklose yra abiturientų, 2021-ųjų pavasarį laikysiančių brandos egzaminus. Kaip šis skaičius keitėsi, jeigu lyginsime su 2020 metais?
  • 2021 metais brandos egzaminus laikys 130 abiturientų, praeitais metais laikančiųjų buvo daugiau –150.
  • Kiek egzaminų privalo laikyti 2021 metų abiturientai?
  • Brandos atestatui gauti abiturientai turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą.
  • Kiek ir kokių dalykų egzaminus pasirinko abiturientai? Kas rikiuojasi populiariausių valstybinių brandos egzaminų eilutėje?
  • Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikys 74 abiturientai, mokyklinį – 56 abiturientai, anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikys 70 dvyliktokų. Anglų ir rusų kalbos valstybiniai brandos egzaminai jau penkti metai dalinami į dvi dalis: anglų kalbos kalbėjimo dalis vyks balandžio 7, 8 dienomis, o birželio 1 dieną mokiniai laikys klausymo, skaitymo ir rašymo dalis. Daug abiturientų ateis ir į matematikos valstybinį brandos egzaminą – net 65, mažiau mokinių rinkosi biologijos valstybinį brandos egzaminą – 37, istorijos valstybinį brandos egzaminą – 23. Kitus egzaminus pasirinko dar mažiau mokinių: geografiją laikys 16 kandidatų, chemiją – 8, fiziką – 4, informacines technologijas – 6, rusų kalbą – 9 mokiniai.
  • Galbūt yra žinoma, kur bus egzaminų centrai Širvintų rajone, kur laikyti egzaminų teks išvykti mūsų rajono abiturientams?
  • Valstybinių brandos egzaminų centras – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija. Joje abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, matematikos, biologijos, geografijos valstybinius brandos egzaminus. Savivaldybės teritorijoje egzamino centras gali būti skiriamas tik tada, jei to dalyko egzaminą laiko ne mažiau nei 17 kandidatų. Išimtis šiemet – informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui, kuriam centras gali būti skiriamas nepriklausomai nuo egzaminą pasirinkusių mokinių skaičiaus. Fizikos, chemijos ir rusų kalbos valstybinius brandos egzaminus pasirinko mažesnis skaičius mokinių, todėl juos teks laikyti kituose rajonuose: fizikos ir chemijos valstybinius brandos egzaminus abiturientai laikys Ukmergėje, rusų kalbos – Švenčionyse.
  • Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gruodžio 15 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top
+