Tarybos posėdyje – dėmesys gydymo įstaigoms

Balandžio 25 dieną vykusiame Širvintų rajono tarybos posėdyje daug dėmesio buvo skirta medicinai. Tądien patvirtintos gydymo įstaigų – Širvintų ligoninės bei Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro – vyriausiųjų gydytojų 2012 metų veiklos bei metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos. Taip pat pritarta šių medicinos įstaigų 2013 metų siektinų veiklos užduočių projektams. 

Ligoninė Širvintose dirbs, bet bus gerokai sumažintas finansavimas

Sprendimo projektą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2012 metų veiklos ataskaitai“ pristatė Širvintų ligoninės vyriausioji gydytoja Dalia Aleknienė. Ji, supažindinusi su įstaigos veikla, sakė: „Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria VšĮ Širvintų ligoninė, yra kai kurių specialybių gydytojų stygius, patalpų perteklius, ligoninės pastato būklė ir nuolat mažėjantis rajono gyventojų skaičius, ligonių kasų mažinamos sutartinės sumos. Dėl visų šių priežasčių privalome mažinti stacionarių paslaugų kiekį.“ Vyr. gydytoja pažymėjo, jog intensyviausiai 2012 metais dirbo Vidaus ligų skyrius, mažiausiai paslaugų suteikė Vaikų ligų skyrius. Dalios Aleknienės teigimu, įstaiga metus baigė nuostolingai, nes sutartinių paslaugų buvo suteikta daugiau.

Tarybos nariai ligoninės vyr. gydytojai pateikė klausimų. Pasidomėjus apie ligoninės perspektyvas, Dalia Aleknienė sakė, jog vizijos nuo gerų medikų norų nepriklauso. Ligoninės vadovė pažymėjo, jog neseniai susitikime dalyvavo mažiausių Lietuvos ligoninių (jų yra 11) vyr. gydytojai. Medikų susitikime patikinta, jog Širvintų ligoninę buvo numatyta uždaryti. Pasikeitus politinei situacijai, ligoninė Širvintose dirbs, bet bus gerokai sumažintas finansavimas. Vyr. gydytojos nuomone, Širvintų ligoninėje ateityje tikrai turėtų išlikti Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius.

Į klausimą, kokią ligoninė gauna Savivaldybės paramą, Dalia Aleknienė atsakė, jog materialinė parama suteikta dantų protezavimo kabinetui. Ligoninės vadovė apgailestavo, jog medicinos įstaigai išsilaikyti labai sunku, žmonių skaičius nuolat mažėja, stacionaro paslaugos teikiamos tik Širvintų rajono gyventojams.

Nors šeimos gydytojų netrūksta, bet galvojama apie perspektyvą

Projektą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2012 metų veiklos ataskaitai“ pristatė Nijolė Dimšienė, Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja. Ji pasidžiaugė, jog prisirašiusių prie įstaigos asmenų skaičius per 2012 metus padidėjo 617 gyventojų (5 proc.), tačiau finansavimą gaunančių asmenų skaičius sumažėjo 297.

Vyr. gydytoja sakė, jog labai išaugo, palyginti su 2011 metais, ligonių, apsilankiusių Pirminės sveikatos priežiūros centre, skaičius. Tai paaiškinama tuo, jog įstaigoje buvo daugiau prisirašiusiųjų rajono gyventojų. Didžioji jų dalis atvyko iš kitos Širvintų sveikatos priežiūros įstaigos. Pastebėtas dėsningumas, jog asmuo prisirašo dažniausiai tada, kai suserga ir jam prireikia gydytojo pagalbos.

Sveikatos priežiūros centro vadovė apgailestavo, jog ambulatorijose prisirašiusiųjų žmonių skaičius mažėja. Ambulatorijų išlaikymas, esant mažam gyventojų skaičiui, yra nuostolingas. Gera žinia ta, kad Pirminės sveikatos priežiūros centras 2012 metais pasiekė teigiamą įstaigos veiklos rezultatą. Tai pavyko pasiekti tik racionaliai naudojant turimus resursus, nors ženkliai didėjo darbo intensyvumas. Vadovė atkreipė dėmesį, jog, palyginti su 2011 metais, komunalinės sąnaudos išaugo 17,8 proc., transporto – 14,6 proc.

Greitosios pagalbos efektyvumas, kadrų kaita, išankstinė registracija pas specialistus – šie klausimai labiausiai domino posėdyje dalyvavusius tarybos narius. Vyr. gydytoja Nijolė Dimšienė atsakė į visus rūpimus klausimus. Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė pažymėjo, kad kartu su nepriklausomybe prasidėjusi medicinos įstaigų reforma nėra visiškai geras dalykas. Problemų yra, bet jos sprendžiamos. Širvintose įvykusią Greitosios pagalbos reformą vyr. gydytoja vertina kaip teigiamą iniciatyvą. Pranešėjos teigimu, iš karto buvo daug problemų su Vilniaus dispečeriais, bet tai tik laikinas nesusipratimas.

Nijolė Dimšienė paminėjo, jog vyksta kadrų kaita. Nors dabar šeimos gydytojų netrūksta, bet galvojama apie perspektyvą ir viliojami jauni specialistai.

Ilgą laiką buvo sutrikusi internetinė išankstinė registracija pas gydytojus. Nijolė Dimšienė patikino, jog dabar ši problema išspręsta. Širvintų rajono gyventojai pas savo gydytojus gali registruotis ne tik telefonu, bet ir internetu.

Posėdyje taip pat buvo aptartos vyr. gydytojų kintamosios mėnesinės algos dalys už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. Pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai N. Dimšienei kintamoji algos dalis, nors ir ne vienbalsiai, skirta, o ligoninės vyr. gydytoja tokios algos dalies, rajono tarybos sprendimu, negaus.

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė paskirstyti Širvintų rajono bendrojo lavinimo mokykloms, kuriose yra įstaigos vadovo patvirtinta sveikatos priežiūros specialisto pareigybė, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, skirtas 2013 m. Širvintų rajono savivaldybei sveikatos priežiūrai mokyklose.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top