J. Pinskus ir A. Palionis pakartotinai įregistravo projektą dėl nulinio tarifo reinvestuotam pelnui

Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus po vakar vykusio susitikimo Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, kuriame buvo sprendžiama, kaip padidinti Lietuvos ekonomikos atsparumą neeilinių iššūkių aplinkoje ir padėti Lietuvos verslui, išsakė savo poziciją, kad pagalba Lietuvos verslui būtina čia ir dabar, imantis efektyvių priemonių, ir akcentavo, kad Lietuvos regionų frakcija jau praeitų metų gruodį teikė Pelno įstatymo projektą, kuriame buvo siūloma taikyti nulinį tarifą reinvestuotam pelnui, tačiau valdančiųjų balsais projektui nebuvo pritarta.

Atsižvelgiant į projekto svarbą padedant Lietuvos verslui, šiandien Seimo nariai Jonas Pinskus ir Andrius Palionis, palaikomi 17 Seimo narių, įregistravo projektą pakartotinai, tikėdamiesi, kad jų siūlomos ekonomikos stiprinimo priemonės susilauks palaikymo ir iš valdančiųjų ir paskatins platesnę diskusiją Lietuvos Respublikos Seime šiuo klausimu.

Įstatymo projekto tikslas – pritraukti investicijas į regionus. Pagrindinis projekto uždavinys – nulinio tarifo taikymas reinvestuotam pelnui diferencijuojant jo taikymą pagal savaiminio ekonominio augimo požymius savivaldybėse. Projektu siekiama padidinti šalies konkurencingumą bei paskatinti investicijas, būtinas darbo našumui, atlyginimams ir pragyvenimo lygiui didinti.

Siūloma, kad vienetas, kurio praėjusio mokestinio laikotarpio bendros pajamos neviršija 10 000 000 eurų, ir vykdantis investicinį projektą savaiminio ekonominio augimo požymių neturinčioje savivaldybėje, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtoms išlaidoms. O taip pat, kai investicija viršija tų mokestinių metų pelną, galima susimažinti pelną paskesnių keturių mokestinių laikotarpių pelno sąskaita.

Andrius Palionis

Siūloma numatyti, kad vienetas, vykdantis investicinį projektą savaiminio ekonominio augimo požymių turinčioje savivaldybėje (Savaiminio ekonominio augimo požymių turinti savivaldybė yra tokia savivaldybė, kur nei vietos valdžios, nei centrinės valdžios sprendimai neturi įtakos jos verslo plėtrai, ji savaime pritraukia investicijas dėl savo ekonominio potencialo, geografinės padėties ir daug kitų faktorių; pagal šiuos kriterijus šiuo metu tokioms savivaldybėms priskiriamos – Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybės), apmokestinamąjį pelną galės sumažinti, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investiciniam projektui vykdyti. Šis turtas turi būti priskirtinas įstatymo priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“ ir ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms. Lengvatą siūloma taikyti, jei turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

„Pripažįstant reinvestuojamo pelno svarbą, įstatymo projektu siūlome grąžinti anksčiau galiojusias ir teigiamai ekonomikos augimą veikusias nuostatas taikyti nulinį tarifą reinvestuotam pelnui. Tokio modelio sėkmingas taikymas ne tik didina šalies konkurencingumą, tačiau ir skatina investicijas, būtinas darbo našumui, atlyginimams ir pragyvenimo lygiui didinti Lietuvos regionuose“, – sako projektą įregistravę Seimo nariai.

LRP inf.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top