Keliauta po Telšių kraštą

Širvintų „Atžalyno” progimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai vyko į Telšius ir dalyvavo edukacinėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas mokykloje siekiant sėkmingai ugdyti ir telkti mokyklos bendruomenę”.

Ši kelionė į Žemaitijos sostinę – tai Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės dovana „Atžalyno“ progimnazijos mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Pirmiausia programos dalyviai dalyvavo Telšiuose gaminamo sūrio „Džiugas“ degustacijoje, klausėsi legendos apie Žemaitijos krašte gyvenusį milžiną Džiugą Telšį ir jo sūrį, susipažino su sūrio gaminimo technologija, naudingosiomis savybėmis bei ragavo 5 skirtingos brandos sūrius.

Po degustacijos atžalyniečiai dairėsi po žemaičių žemių (Samogitia) sostinę – Telšius. Miesto centre pasitikęs pats Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacys – tikras savo krašto žinovas ir didelis patriotas – aprodė visas Telšių puošmenas, nustebino mažosios architektūros objektų gausa.

Mokytojai aplankė didingą Telšių Antano Paduviečio katedrą, požemius, malda pagerbė ten amžinojo poilsio atgulusius žemaičių vyskupus. Katedros aikštėje apžiūrėjo bronzinį miesto maketą-skulptūrą „Mokykla“, skirtą akliesiems, klausėsi 23 varpų kariljono skambesio.

Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojas, Savivaldybės tarybos narys

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite lapkričio 10 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.67 (9 įvert.)
scroll to top