Kunigas Edvardas Kraujalis paliko gilų pėdsaką ne tik Kiauklių parapijos istorijoje, bet ir žmonių širdyse

Pirmosios Komunijos šventė Kiaukliuose. 1980 arba 1981 metai (paspauskite pasididinti)

Ne vieną kartą esu rašęs apie Širvintų rajono gyventojų parodytus senų nuotraukų albumus, kuriuose yra vertingų fotografijų. Šįkart įdomią nuotrauką parodė Beivydžiuose gyvenanti Veronika Gelūnienė.

Nuotrauka daryta Kiaukliuose prieš daugiau nei 40 metų. Tai Pirmosios Komunijos šventė, vykusi apie 1980-1981 metus. Tuomet daugiau nei 20 Kiauklių parapijos vaikų Pirmajai Komunijai ruošė kunigas Edvardas Kraujalis (nuotraukoje – stovi aukštėliau iš kairės antras). Šis kunigas, Kiaukliuose kunigavęs 7 metus, sėkmingai pasidarbavo parapijos pastoracijoje, buvo žmonių mėgiamas ir gerbiamas, vyresniųjų kiaukliečių prisimenamas ir geru žodžiu minimas. Jis propagavo religines vertybes, rūpinosi parapijiečių sielovada, sėkmingai tęsė prieš tai buvusio kunigo Antano Černos pradėtus bažnyčios puošimo darbus.

Būtina skaitytojams priminti, jog kun. Edvardas Kraujalis gimė 1931 m. rugpjūčio 13 d. Milių kaime, Stirnių parapijoje, Molėtų rajone. 1951 m., baigęs Molėtų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1954 – 1957 m. atliko karinę prievolę tarybinėje armijoje Pečioroje, Uchtoje, Karelijos miškuose, kur tiesė antrą geležinkelio liniją nuo Kotlaso į Vorkutą. Vėliau tęsė studijas kunigų seminarijoje ir ją baigė, 1958 m. kovo 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupo J. Steponavičiaus buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Dirbo įvairiose parapijose. 1976 – 1983 jis – Kiauklių parapijos klebonas.

Mirė kunigas Joniškyje 2012 m. spalio 11 d., palaidotas tėviškėje, Stirnių bažnyčios šventoriuje.

Kiaukliečiai kun. E. Kraujalį prisimena kaip pamaldų, nuoširdų, kuklų, taktišką, asketišką kunigą, uoliai vykdžiusį jam patikėtas pareigas. Kun. E. Kraujalis Kiaukliuose įmynė gilų ne tik pastoracinės veiklos, bet ir kultūrinio, švietėjiško darbo pėdsaką.

Galbūt Kiauklių apylinkėse gyvena žmonių, kurie save arba savo artimuosius atpažins nuotraukoje, geru žodžiu paminės kunigą Edvardą Kraujalį, skelbusį tikintiesiems Dievo žodį.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 12 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.63 (8 įvert.)
scroll to top