Balys Rukša: prieš 100 metų gimęs kraštietis poetas

Balys Rukša – Kanados lietuvių poetas (1920 01 31-2003 09 29). Gimė Žvygonyse, Pabaisko valsčiuje (Ukmergės r.). 1926 m. kartu su tėvais persikėlė į Širvintas, mokėsi Širvintų vidurinėje mokykloje ir Ukmergės gimnazijoje, studijavo VDU ir VU. 1944 m. kartu su broliais Jonu ir Stasiu pasitraukė į Vakarus. 1947 m. atvyko į Kanadą, kur iš pradžių kirto mišką, tiesė geležinkelį. 1948 m. persikėlė į Torontą, kur 32 metus išdirbo traktorių ir kombainų gamykloje, beveik visą laiką gamyklos gaminius išvežiodamas užsakovams.

Balys Rukša pasitraukė į Vakarus

Su Kanadoje gyvenančio poeto Balio Rukšos kūryba Lietuvos skaitytojai plačiau susipažino 1970 m. ir vėliau, kai mūsų periodikoje buvo išspausdinta jo eilėraščių. Nuo tada Lietuvoje imta domėtis jo poezija. Eilėraščius periodikoje B. Rukša pradėjo spausdinti, dar besimokydamas gimnazijoje. Gyvendamas emigracijoje, Toronte išleido du savo eilėraščių rinkinius: „Žemės rankose“ (1950 m.), „Ugnies pardavėjas“ (1952 m.). Yra paskelbęs eilėraščių „Poezijos pavasario“ almanache, „Pergalėje“, „Kultūros baruose“, Gimtajame krašte“, „Jaunimo gretose“, „Literatūroje ir mene“. Viena pagrindinių B. Rukšos eilėraščių temų – neprigijimas svetimame pasaulyje, svetimoje žemėje, sunki, tragiška kova su vienatve. Ir ištiestos rankos į viltį, į atsiminimų tiltą, kuris jungia su tėvyne, su gimtąja žeme…

„Atvėsus kraujui ir pavargus žingsniams,
atsiguliau po kvepiančia egle.
Aš tik atsiguliau, o jis nelinksmas
atsiklaupė šalia.

Ir meldžias jis – upelis ten prie kalno
ir eglė ten, toks šiltas jos liemuo,
ir spyglį padeda ant delno,
kad tik – namo…

Liūdnos akys tarytum du paukščiai
skrenda per tylinčią erdvę
ieškoti šviesos ir namų…“

(Eilėraštis „Ilgesys“).

Vėlesnio laikotarpio Balio Rukšos kūrybai būdingi skaudžios emigranto dalios, jaunystės atsiminimų, didmiesčių triukšmingo techninio gyvenimo, pilkos kasdienybės, ironijos ir sarkazmo motyvai.

Balys Rukša
Balys Rukša. „Draugas“, 1952-10-04.

Bibliotekoje yra dvi poeto knygos

1978 m. leidykla „Vaga“ išleido poezijos rinktinę „Žemė sapnuoja mane“. Poetas, vertėjas Eugenijus Matuzevičius rašo: „Turbūt šią knygą galima būtų pavadinti XX a. vidurio emigranto poetine širdies biografija, kuri paženklinta ir skaudžių istorinių kryžkelių, ir liūdnos žmogaus pasimetimo nuotaikos, ir prieštaringo likimo, ir noro ištrūkti iš emigranto praradimų bei vienatvės rato, rasti kažką pastovaus ir tikro.

1991 m. Balys Rukša apsigyveno Vilniuje. Mirė Vilniuje 2003 metais, palaidotas Kairėnų (Vilniaus m.) kapinėse.

Informacijos apie poetą Balį Rukšą nėra daug. Šiek tiek žinių galima rasti enciklopedijose, monografijoje „Širvintos“, internete. Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje yra dvi jo knygos ,,Ugnies pardavėjas“ (1952) ir „Žemė sapnuoja mane“ (1978).

Parengė Vyta Matukaitienė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top