Atomininkų žemėlapis atskleidžia, kur rajone galėtų išdygti giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekynas

Praėjusį penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje buvo paviešinta, kad būsimam milijardinės vertės Ignalinos atominės elektrinės (IAE) giluminiam radioaktyviųjų atliekų atliekynui, kuris turėtų būti pastatytas ir pradėtas naudoti 2068-aisiais, šiuo metu atrinktos potencialios vietos 29-iose šalies savivaldybėse.

IAE kartu su Lietuvos geologijos tarnyba yra nustatę potencialiai tinkamas geologines formacijas, kurių Lietuvoje yra trys. Būtent šitų formacijų paplitimo ribose yra identifikuotos 77 potencialios teritorijos, kur galėtų būti įrengiamas atliekynas.

Anot pateiktos šykščios informacijos, daugiausia potencialių atliekyno vietų atrinkta pietvakarių, pietų, pietryčių ir rytų Lietuvoje. 3 tokios vietos parinktos ir Širvintų savivaldybėje.

Kaip paaiškėjo, vieta giluminiam atliekynui turėtų būti parinkta iki 2047 metų, atlikus tyrimus bei įvertinus vietų geologinį tinkamumą, saugos, aplinkos apsaugos, socialinius ir ekonominius kriterijus.

Tą pačią dieną IAE Vilniuje surengė viešąją konsultaciją šalies savivaldybių atstovams dėl atliekyno įrengimo vietos parinkimo. Žadama, kad savivaldybė, kurioje bus atliekynas, gaus ekonominės naudos.

Giluminiame atliekyne bus talpinamas panaudotas branduolinis kuras, metalinės reaktorių konstrukcijos, dalis kuro rinklių, valdymo strypai, panaudotas grafitas ir kitos atliekos. Pastačius, jo naudojimas kainuos dar 900 mln. eurų. Atliekynas bus įrengtas kelių šimtų metrų gylyje, kur žmonių ir aplinkos saugą užtikrins natūralūs gamtiniai (giliai slūgstančios uolienos) ir keli dirbtiniai (inžineriniai) barjerai.

Ilgaamžės radioaktyviosios atliekos dabar saugomos laikinose saugyklose, vėliau jos bus perkeliamos į giluminį atliekyną, kuris turėtų būti pastatytas ir pradėtas naudoti 2068-aisiais.

IAE, pristatydama giluminio atliekyno projektą, pateikia Geologijos tarnybos sudarytą žemėlapį, kuriame pažymėtos tos potencialios vietos. Iš apytikslio žemėlapio galima sužinoti, kur mūsų rajone yra tokiam atliekynui tinkamos teritorijos. Pažymėtas teritorijas kaip sluoksnį uždėję ant rajono žemėlapio galime pamatyti apytiksles tų teritorijų ribas. Laikraštyje publikuojamame žemėlapyje galite pažiūrėti, kur potencialiai galėtų atsirasti giluminis atliekų kapinynas, jei vis dėlto būtų nuspręsta jį rengti mūsų savivaldybėje.

Sluoksnių sugretinimas rodo, kad ta vieta galėtų tapti ir dabartinė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite kovo 29 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top