Darbinis pasitarimas dėl pasirengimo „Tūkstantmečio mokyklos“ projektui

· Šiuolaikiški chemijos, fizikos bei kitų dalykų kabinetai.
· Modernizuotos erdvės mokiniams.
· Pagalbos mokiniui kabinetai.
· Galimybės ir poreikiai, kuriuos būtina išgryninti.
· Pasiruošimas ir „namų darbai“, kuriuos reikia atlikti.
· Tikslai ir uždaviniai, kurie turi atitikti atnaujinamą ugdymo turinį bei spręsti aktualiausias problemas.
· Prioritetai, kuriuos kiekviena mokykla privalo nustatyti, kad projekto kryptys būtų aiškios.

Gruodžio 27 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė su Administracijos direktore Ingrida Baltušyte, pavaduotoja Dovile Audėjūte, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičiene, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Egle Piškinaite turėjo darbinį pasitarimą su Širvintų pradinės mokyklos, „Atžalyno“ progimnazijos, Musninkų Alfonso Petrulio ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijų vadovėmis dėl pasirengimo „Tūkstantmečio mokyklos“ projektui.

„Į šį projektą kartu su mokyklų bendruomenėmis dedame daug vilčių ir tikimės, kad dalyvaudami jame galėsime sustiprinti mūsų rajono įstaigas, kelti ugdymo kokybę ir reikalingų paslaugų prieinamumą“, – tikina merė.

Užs. Nr. 162.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top