Svečiavosi ukrainiečiai

Bartkuškyje svečiavosi ukrainiečiai

Bartkuškyje svečiavosi ukrainiečiai

Nūdienos mokyklai iškylantis uždavinys – sudaryti sąlygas mokinių visaverčiam ugdymuisi. Šis uždavinys yra susijęs su mokymusi gyventi šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Siekiant praktinių gebėjimų ugdymo mokyklai nuolat kyla vis nauji iššūkiai, vienas iš jų – gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingos patirties, įvairių požiūrių ar kitokiose sąlygose gyvenančiais žmonėmis. Šiuolaikiniam mokiniui labai svarbi tarptautinio bendradarbiavimo patirtis, kurios dėka ugdomasi tolerancija, vyksta bendražmogiškųjų vertybių interiorizacija.

Tokios patirties įgyti Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei pavyko dėl gražiai susiklosčiusių draugiškų ryšių su Ukrainos Osterio gimnazija.

Darnus tarpkultūrinis dialogas tarp mūsų mokyklų bendruomenių buvo sutvirtintas bendradarbiavimo sutartimi. Pirmasis svečių vizitas iš Ukrainos buvo sėkmingas. Penki mokiniai ir Osterio gimnazijos direktorė svečiavosi beveik savaitę. Svečiai buvo maloniai sutikti ir arbatos popietėje susipažino su šeimomis, kurių namuose gyveno visas viešnagės dienas. Savaitgalį svečiams organizuota apžvalginė ekskursija po mūsų sostinę Vilnių.

Nuo pat pirmadienio mokykla skambėjo keliomis kalbomis. Bendrą anglų kalbos pamoką pravedė mokytoja Rasa Gurčytė ją suorganizuodama žodinės komunikacijos pagrindu. Vyko ir technologijų pamoka, kurios metu mokytoja Rima Šukštienė mokė pinti tautines juosteles su lietuviškais ir ukrainietiškais raštais. Sudaryta programa buvo gerai suderinta su ugdymo procesu mokykloje. Todėl bendravimas su svečiais tai ne tik malonus, bet ir labai naudingas užsiėmimas kalbinių gebėjimų ugdymui, taip mokiniai turėjo galimybių pasipraktikuoti ir patobulinti savo kalbinius gebėjimus ne tik anglų, bet ir rusų kalbomis. Svečiai mielai mokėsi lietuviškų žodžių, mūsų mokiniams buvo smalsu sužinoti ukrainiečių kalbos atitikmenis. Ilgoji pertrauka virto skanių cepelinų vaišėmis svečiams, kurias suorganizavo mūsų valgyklos virėjos.

Mokiniai mokėsi tolerancijos, pagarbos žmonėms, meilės savo kraštui, formavosi vientiso pasaulio suvokimo vaizdinį. Esame labai dėkingi vienai iš mokinių mamyčių – Janinai Voleišo, kuri pakvietė visus apsilankyti Vilniaus rajone esančiame Houvalto dvare. Čia vyko bendra mokinių veikla – lėlių edukacija. Mokiniai pasigamino po lietuvių ar ukrainiečių tautiniais drabužiais pasipuošusią lėlę, skanavo gausių vaišių, buvo apdovanoti. Teko pasėdėti ir „Išminties“ krėsle, todėl visi grįžo į Bartkuškį gerokai protingesni ir laimingesni.

Susipažinimo popietėje prisistatė mokiniai, direktorė Irina Kuran įdomiai papasakojo apie savo šalį, Osterio miestą ir gimnaziją. Mūsų mokyklos devintokas Vilius Kasparas Kasparavičius puikia anglų kalba pristatė Bartkuškio mokyklą-daugiafunkcį centrą. Direktorei Irinai įteikėme simbolinį raktą, kuriuo visada „galėtų atsirakinti mūsų duris“. Visi nuoširdžiai džiaugėsi puikiomis Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės dovanomis: mokiniams ir direktorei buvo įteiktos knygos apie mūsų rajoną, Lietuvą, įdomūs suvenyrai.

Po prisistatymo teko parungtyniauti. Trenerio Audriaus Jakučio su mokytoju Antanu Paliūniu suorganizuotos sportinės estafečių varžybos buvo įdomios ir pilnos emocijų. Tačiau pralaimėję nenusiminė, nes svečių komanda laimėjo 1-ąją vietą, o prizai su lietuviška tautine ir valstybine simbolika buvo įteikti visoms trims komandoms.

Kitą dieną kartu su svečiais vykome į Valstybės pažangos muziejų, kuriame šiuolaikinėmis priemonėmis demonstruojamos įvairios idėjos stebino savo originalumu ir kvietė kūrybiškam, netradiciniam mąstymui, problemų sprendimui. Mokytojo A. Paliūnio pravesta edukacinė ekskursija po Vilnių pratęsė ne tik miesto pažinimo veiklas, bet ir leido pasijusti smalsiais ir pasiaukojančiais tyrinėtojais, kuriems nebaisus nei lietus, nei ilgas pasivaikščiojimas, skatinęs atkaklumą ir ryžtą.Tądien aplankytas Pinigų muziejus ir išklausytas įdomus gidės pasakojimas išspręstos pasiūlytos užduotys. Edukacinės veiklos suvienijo visus rimtiems pamąstymams. Vilniaus Bastėjoje apžiūrinėjant eksponatus praplėstas istorijos supratimas ir įgyta naujų žinių.Diena baigėsi Sky parke, kuriame visi galėjo pašėlti, kiek tik širdis geidė.

Bartkuškyje svečiavosi ukrainiečiai

Bartkuškyje svečiavosi ukrainiečiai

Bartkuškyje svečiavosi ukrainiečiai

Bartkuškyje svečiavosi ukrainiečiai

Kitos dienos buvo ne mažiau turiningos. Aplankyta senoji Lietuvos sostinė Kernavė, vyko integruotas ugdymas – mokiniaikartu su svečiais tobulino anglų kalbos ir istorijos pažinimo gebėjimus – ekskursijos gidas kalbėjo angliškai. Aplankyti Trakai – pilies sala ir muziejus.

Dailės pamokoje grupėse, kurias sudarė abiejų draugiškų mokyklų mokiniai, padedant mokytojai Virginijai Traškevičienei, sukurti meniški pasaulio medžiai iki šiolei eksponuojami fojė ir primenantys apie naujai užsimezgusią draugystę. Vakaras paskutiniąją vizito dieną baigėsi šeimų suorganizuotu atsisveikinimu naktiniame Vilniuje.

Visą gražų bendravimą padėjo sukurti mokyklos bendruomenė: Kasparavičių, Ašmegų ir Jonaičių šeimos, mokiniai, mokytojai ir visi kiti mokyklos bendruomenės nariai. Visi nutarė bendradarbiauti toliau ir planuoti vizitą į Ukrainą.

Danguolė Kalesnikienė
Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+