Šv. arkangelo Mykolo atlaidai

Iškilmingi ir pakilūs Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Širvintų bažnyčioje subūrė didelį parapijiečių bei svečių būrį.

Šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas jėzuitas Stasys Kazėnas, iškilmėse dalyvavo Širvintų šv. arkangelo Mykolo parapijos dekanas Leonas Klimas, kunigas Adamas Adukovskis, kitų parapijų ganytojai, Kauno seminarijos studentai, drauge su Širvintų bažnyčios choru giedojo Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras „Navis“ bei Širvintų mišrus choras „Dermė“.

Iškilmingų Šv. Mišių pabaigoje kunigas dekanas Leonas Klimas, dėkodamas Širvintų r. savivaldybei už pagalbą bei paramą bažnyčiai, įteikė Kaišiadorių vyskupo padėką Savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei bei perdavė padėkas vicemerei Janinai Pažusienei, Administracijos direktorei Ingridai Baltušytei-Četrauskienei.

Šv. Arkangelo Mykolo parapijos mecenatai Nijolė Didžiokienė ir Vytautas Matulis dėkojo ir atminimo dovanas įteikė svečiui iš Kauno dvasios tėvui jėzuitui Stasiui Kazėnui, Širvintų bažnyčios dekanui bei kunigams.

Gražią tikinčiųjų šventę susirinkusieji užbaigė agape, kurioje susirinkusieji džiaugėsi bendravimu, buvimu kartu ir šiltais rudens saulės spinduliais.

Užs. Nr. 114.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+