Meno mokykla paminėjo 50 metų jubiliejų

Meno mokykla paminėjo 50 metų jubiliejų
Sausio 22-osios pavakarę pilnutėlė Širvintų kultūros centro salė aidėjo nuo skambių muzikos akordų ir garsių plojimų. Susirinkusius įvairaus amžiaus širvintiškius vienijo ypatinga šventė – iškilmingas Širvintų meno mokyklos 50-ies metų jubiliejus. Į šventinį renginį surinko tie, kurie mokėsi, dirbo šioje mokykloje, ir tie, kurie norėjo padėkoti, pasveikinti, įteikti gėlių dabar dirbantiems bei buvusiems pedagogams.
Jubiliejinį minėjimą pradėjo Styginių orkestras (vadovai Loreta Ardzevičiūtė ir  Valdas Povilaitis). Šventinį vakarą vedė Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė. Ji vieną po kito kvietė į sceną svečius išsakyti šventinių linkėjimų ir sveikinimų. L. e. Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas Daiva Vinciūnienė apibendrino mokyklos 50-ies metų veiklą, sveikinimo žodžiais kreipėsi į  pedagogus ir ugdytinius. Tylos minute buvo pagerbtas neseniai mirusios ilgametės muzikos mokytojos Aldonos Pažusytės šviesus atminimas.
Meno mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Romas Zibalas, Mokyklos tarybos pirmininkas Ramūnas Vyšniauskas, rajono švietimo bei kultūros įstaigų vadovai. Gražaus jubiliejaus proga visi sveikintojai mokyklai linkėjo būti žinomai, matomai ir girdimai, garsinti Širvintų vardą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Renginio vedėja Joalita Mackonienė pristatė mokyklos istoriją. Pasakojimą lydėjo rodomos istorinės nespalvotos ir spalvotos fotografijos. 1965-ųjų spalio mėnesį į Širvintų miesto pradinę mokyklą Nepriklausomybės aikštėje susirinko vaikai, norėję pažinti muzikos pasaulio paslaptis. Jų laukė mokytojai, gebėję atverti to skambaus pasaulio duris. Prieš 50 metų Širvintų mieste įkurtos Muzikos mokyklos direktoriumi dirbo Jeronimas Pauliukonis. Pirmaisiais mokslo metais mokykloje mokėsi 66 mokiniai, pasirinkę smuiko, fortepijono, akordeono specialybes. Muzikos paslapčių juos mokė mokytojai Henrikas Šulcas, Zina Stonienė, Aldona Pažusytė, Antanas Narščius, Rožė Polonskienė.
1986-aisiais metais įkurta kanklių klasė, kurioje šiandien mokosi 8 mokiniai. Per 50 metų mokyklą baigė 530 mokinių. 2003 metais Širvintų meno mokykloje buvo įsteigtas Dailės skyrius, išaugęs iš „Vieversio“ galerijos. Skyrius augo, plėtėsi, mokinių daugėjo, vyko šventės, akcijos. Gimė naujos tradicijos. Jaunieji dailininkai aktyviai dalyvauja ir laimi  konkursuose, olimpiadose. Juos dailės meno paslapčių moko mokytojos Sigita Kaminskienė, Jolita Jurkevičiūtė, Aldona Ragelskienė,  Stasė Rulevičienė, Rasa Skirkevičienė.
Šiais mokslo metais Meno mokykloje mokosi 181 mokinys: 75 – Dailės skyriuje, 106 – Muzikos skyriuje. Muzikos skyriuje yra fortepijono, smuiko, violončelės, kanklių, akordeono klasės. Nuo 2015-ųjų spalio 1 d. įsteigta pučiamųjų klasė. Trimitu groti mokosi 8 mokiniai. Meno mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja rajone organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, džiugina savo pasiekimais įvairiuose konkursuose. Vaikus moko 18 mokytojų.
Gražų jubiliejinį koncertą surengė esami ir buvę mokiniai. Dainavo Austėja Šimkutė (mokytoja Jurga Sarpauskienė, koncertmeisteris Gintaras Pauliukonis), Nojus Iljeitis (mokytoja Julija Jadzevičienė), fortepijonu skambino Kristupas Vaitkūnas (mokytoja Elžbieta Lazauskytė), Augustė Baravykaitė (mokytoja Eilina Stopaitė), Alicija Garbatavičiūtė (mokytoja Jurgita Reneckytė-Žemaitienė), akordeonu grojo buvęs Meno mokyklos auklėtinis Haroldas Mackelo.
Žiūrovus užbūrė mokytojos Rūtos Savickienės vadovaujamos kanklininkės, mokytojų Jurgitos Voskanienės ir Tatjanos Maciulevič vadovaujami  Akordeonininkų ansambliai, mokytojo Valdo Povilaičio vadovaujamas Violončelininkų ansamblis. Piotro Čaikovskio „Neapolietišką dainelę“ grojo jauni mokytojai Robertas Vasilevskis ir Ilona Jadzevičiūtė. Dviejų sielų muzikinį pokalbį klausytojams pateikė mokytoja Jurga Sarpauskienė ir mokinė Asta Strakauskaitė. Dainavo Vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Julijos Jadzevičienės. Smuiką virkdė buvusi Meno mokyklos auklėtinė ir tolesnį gyvenimą susiejusi su muzika Indrė Andrikonytė. Smuikininkų, akordeonininkų ansambliuose grojo ir dabartiniai, ir buvę mokiniai.
Ovacijomis palydėtas buvęs Meno mokyklos mokinys Ugnius Pauliukonis – jaunosios kartos fortepijono virtuozas, savo muziką klausytojams dovanojantis didžiosiose pasaulio scenose.  Šiltai buvo sutiktas mokytojos Julijos Jadzevičienės vadovaujamas choras „Garsiukai“. Finalinę Nijolės Sinkevičiūtės ir Austėjos Klevaitės dainą „Muzika“ scenoje dainavo visi koncerto dalyviai, Meno mokyklos kolektyvas, buvę mokiniai ir mokytojai. Solo partijas atliko mokytoja Julija Jadzevičienė ir mokinė Norvilė Iljeitytė. Finalinę dainą palydėjo žiūrovų ir klausytojų audringi plojimai.
Pasibaigus koncertui, prie scenos nusidriekė ilga virtinė svečių, norėjusių pasveikinti Meno mokyklos darbuotojus, tarti jiems padėkos žodį ir palinkėti kūrybinės sėkmės. Jautrią padėkos kalbą pasakė buvusi muzikos mokytoja Ramunė Pauliukonienė. Gėlių kompozicijos ir dovanos buvo teikiamos mokiniams ir mokytojams. Buvo mokinių, į šventę sugrįžusių iš kitų Lietuvos miestų, net iš užsienio, kad pasveikintų savo mokyklą, kad padėkotų savo pirmajam mokytojui, sugebėjusiam širdyje įžiebti meilės muzikai ugnį.
Jubiliejaus rengėjai padėkojo fotografei, buvusiai Meno mokyklos auklėtinei Sandrai Apavičiūtei, garso operatoriams Algiui ir Vytautui Jakimavičiams, dailininkei Dalei Karolaitienei. „Dėkojame visiems, kurie šį vakarą buvote kartu. Lai muzika lydi Jus visą gyvenimą nešdama begalinį džiaugsmą ir visišką gyvenimo pilnatvę“, – stovinčiai ir plojančiai žiūrovų miniai sakė renginio vedėja Joalita Mackonienė.
Po šventinio koncerto vyko prisiminimų vakaras Meno mokyklos aktų salėje. Jame dalyvavo Meno mokyklos kolektyvas, buvę mokiniai ir mokytojai, buvo pagerbti anksčiau dirbę pedagogai-veteranai. Jiems l. e. direktorės pareigas Daiva Vinciūnienė įteikė suvenyrus-molinukus, linkėjo sėkmės, dėkojo už patarimus ir padrąsinimus. Buvo sugiedota „Ilgiausių metų“ ir paragauta jubiliejinio torto. Pirmosios Meno mokyklos mokytojos Zina Stonienė ir Rožė Polonskienė pasidalijo prisiminimais, parodė praeitį menančias fotografijas. Tiek mokiniai, tiek mokytojai skirstytis neskubėjo, bendravo grupėse, dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi gražiu jubiliejumi.
„Jubiliejinis koncertas – tai bendras visos komandos darbo rezultatas, – pabrėžė l. e. Meno mokyklos direktorės pareigas Daiva Vinciūnienė, – džiaugiuosi, kad pavyko suburti, suvienyti visus bendram tikslui, todėl galime pasidžiaugti rezultatu – gražia švente. Labai smagu, kad į kvietimą atvykti atsiliepė ir koncertavo buvę mokiniai.“
Romas Zibalas
Sandros Apavičiūtės ir Zinos Stonienės nuotraukos
1. Širvintų meno mokyklos kolektyvas: (iš kairės į dešinę) mokytojos Zina Stonienė, Danutė Žiedelienė, direktorius Jeronimas Pauliukonis, mokytojos Rožė Polonskienė ir Aldona Pažusytė. 1970 metai.
2. Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai: (sėdi iš kairės į dešinę) Jeronimas Pauliukonis, Danutė Žiedelienė, Aldona Pažusytė, Zina Stonienė, Rožė Jankauskaitė-Polonskienė, Henrikas Badokas, (stovi antroje eilėje iš kairės į dešinę) Tamara Kimševaitė, Vida Sekmokaitė, Stanislava  Vyšniauskaitė-Levickienė, Regina Nainaitė, Gražina Miltenytė. 1970 metai.
3. Šiltai buvo sutiktas mokytojos Julijos Jadzevičienės vadovaujamas choras „Garsiukai“.
4. Dainavo Vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Julijos Jadzevičienės.
5. Smuiką virkdė buvusi Meno mokyklos auklėtinė ir tolesnį gyvenimą susiejusi su muzika Indrė Andrikonytė.
6. Ovacijomis palydėtas buvęs Meno mokyklos mokinys Ugnius Pauliukonis – jaunosios kartos fortepijono virtuozas.
7. Meno mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė.
8. Akordeonininkų ansambliuose grojo ir dabartiniai, ir buvę mokiniai.
9. Groja violončekininkų ansamblis.
10 Rožė Polonskienė (kairėje) ir Zina Stonienė – pirmosios Širvintų meno mokyklos mokytojos.
Rožė Polonskienė (kairėje) ir Zina Stonienė - pirmosios Širvintų meno mokyklos mokytojos.

Rožė Polonskienė (kairėje) ir Zina Stonienė - pirmosios Širvintų meno mokyklos mokytojos.

Sausio 22-osios pavakarę pilnutėlė Širvintų kultūros centro salė aidėjo nuo skambių muzikos akordų ir garsių plojimų. Susirinkusius įvairaus amžiaus širvintiškius vienijo ypatinga šventė – iškilmingas Širvintų meno mokyklos 50-ies metų jubiliejus. Į šventinį renginį susirinko tie, kurie mokėsi, dirbo šioje mokykloje, ir tie, kurie norėjo padėkoti, pasveikinti, įteikti gėlių dabar dirbantiems bei buvusiems pedagogams.

Jubiliejinį minėjimą pradėjo Styginių orkestras (vadovai Loreta Ardzevičiūtė ir  Valdas Povilaitis). Šventinį vakarą vedė Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė.

Ovacijomis palydėtas buvęs Meno mokyklos mokinys Ugnius Pauliukonis - jaunosios kartos fortepijono virtuozas.

Ovacijomis palydėtas buvęs Meno mokyklos mokinys Ugnius Pauliukonis - jaunosios kartos fortepijono virtuozas.

Ji vieną po kito kvietė į sceną svečius išsakyti šventinių linkėjimų ir sveikinimų. L. e. Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas Daiva Vinciūnienė apibendrino mokyklos 50-ies metų veiklą, sveikinimo žodžiais kreipėsi į  pedagogus ir ugdytinius. Tylos minute buvo pagerbtas neseniai mirusios ilgametės muzikos mokytojos Aldonos Pažusytės šviesus atminimas.

Meno mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Romas Zibalas, Mokyklos tarybos pirmininkas Ramūnas Vyšniauskas, rajono švietimo bei kultūros įstaigų vadovai. Gražaus jubiliejaus proga visi sveikintojai mokyklai linkėjo būti žinomai, matomai ir girdimai, garsinti Širvintų vardą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Renginio vedėja Joalita Mackonienė pristatė mokyklos istoriją. Pasakojimą lydėjo rodomos istorinės nespalvotos ir spalvotos fotografijos. 1965-ųjų spalio mėnesį į Širvintų miesto pradinę mokyklą Nepriklausomybės aikštėje susirinko vaikai, norėję pažinti muzikos pasaulio paslaptis. Jų laukė mokytojai, gebėję atverti to skambaus pasaulio duris. Prieš 50 metų Širvintų mieste įkurtos Muzikos mokyklos direktoriumi dirbo Jeronimas Pauliukonis. Pirmaisiais mokslo metais mokykloje mokėsi 66 mokiniai, pasirinkę smuiko, fortepijono, akordeono specialybes. Muzikos paslapčių juos mokė mokytojai Henrikas Šulcas, Zina Stonienė, Aldona Pažusytė, Antanas Narščius, Rožė Polonskienė.

1986-aisiais metais įkurta kanklių klasė, kurioje šiandien mokosi 8 mokiniai. Per 50 metų mokyklą baigė 530 mokinių. 2003 metais Širvintų meno mokykloje buvo įsteigtas Dailės skyrius, išaugęs iš „Vieversio“ galerijos. Skyrius augo, plėtėsi, mokinių daugėjo, vyko šventės, akcijos. Gimė naujos tradicijos. Jaunieji dailininkai aktyviai dalyvauja ir laimi  konkursuose, olimpiadose. Juos dailės meno paslapčių moko mokytojos Sigita Kaminskienė, Jolita Jurkevičiūtė, Aldona Ragelskienė,  Stasė Rulevičienė, Rasa Skirkevičienė.

Dainavo Vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Julijos Jadzevičienės.

Dainavo vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Julijos Jadzevičienės.

Groja violončekininkų ansamblis.

Groja violončekininkų ansamblis.

Šiais mokslo metais Meno mokykloje mokosi 181 mokinys: 75 – Dailės skyriuje, 106 – Muzikos skyriuje. Muzikos skyriuje yra fortepijono, smuiko, violončelės, kanklių, akordeono klasės. Nuo 2015-ųjų spalio 1 d. įsteigta pučiamųjų klasė. Trimitu groti mokosi 8 mokiniai. Meno mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja rajone organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, džiugina savo pasiekimais įvairiuose konkursuose. Vaikus moko 18 mokytojų.

 Smuiką virkdė buvusi Meno mokyklos auklėtinė ir tolesnį gyvenimą susiejusi su muzika Indrė Andrikonytė.

Smuiką virkdė buvusi Meno mokyklos auklėtinė ir tolesnį gyvenimą susiejusi su muzika Indrė Andrikonytė.

Gražų jubiliejinį koncertą surengė esami ir buvę mokiniai. Dainavo Austėja Šimkutė (mokytoja Jurga Sarpauskienė, koncertmeisteris Gintaras Pauliukonis), Nojus Iljeitis (mokytoja Julija Jadzevičienė), fortepijonu skambino Kristupas Vaitkūnas (mokytoja Elžbieta Lazauskytė), Augustė Baravykaitė (mokytoja Eilina Stopaitė), Alicija Garbatavičiūtė (mokytoja Jurgita Reneckytė-Žemaitienė), akordeonu grojo buvęs Meno mokyklos auklėtinis Haroldas Mackelo.

Žiūrovus užbūrė mokytojos Rūtos Savickienės vadovaujamos kanklininkės, mokytojų Jurgitos Voskanienės ir Tatjanos Maciulevič vadovaujami  akordeonininkų ansambliai, mokytojo Valdo Povilaičio vadovaujamas violončelininkų ansamblis. Piotro Čaikovskio „Neapolietišką dainelę“ grojo jauni mokytojai Robertas Vasilevskis ir Ilona Jadzevičiūtė. Dviejų sielų muzikinį pokalbį klausytojams pateikė mokytoja Jurga Sarpauskienė ir mokinė Asta Strakauskaitė. Dainavo vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Julijos Jadzevičienės. Smuiką virkdė buvusi Meno mokyklos auklėtinė ir tolesnį gyvenimą susiejusi su muzika Indrė Andrikonytė. Smuikininkų, akordeonininkų ansambliuose grojo ir dabartiniai, ir buvę mokiniai.

Ovacijomis palydėtas buvęs Meno mokyklos mokinys Ugnius Pauliukonis – jaunosios kartos fortepijono virtuozas, savo muziką klausytojams dovanojantis didžiosiose pasaulio scenose.  Šiltai buvo sutiktas mokytojos Julijos Jadzevičienės vadovaujamas choras „Garsiukai“. Finalinę Nijolės Sinkevičiūtės ir Austėjos Klevaitės dainą „Muzika“ scenoje dainavo visi koncerto dalyviai, Meno mokyklos kolektyvas, buvę mokiniai ir mokytojai. Solo partijas atliko mokytoja Julija Jadzevičienė ir mokinė Norvilė Iljeitytė. Finalinę dainą palydėjo žiūrovų ir klausytojų audringi plojimai.

 Šiltai buvo sutiktas mokytojos Julijos Jadzevičienės vadovaujamas choras „Garsiukai“.

Šiltai buvo sutiktas mokytojos Julijos Jadzevičienės vadovaujamas choras „Garsiukai“.

Meno mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė.

Meno mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga pasveikino Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė.

Pasibaigus koncertui, prie scenos nusidriekė ilga virtinė svečių, norėjusių pasveikinti Meno mokyklos darbuotojus, tarti jiems padėkos žodį ir palinkėti kūrybinės sėkmės. Jautrią padėkos kalbą pasakė buvusi muzikos mokytoja Ramunė Pauliukonienė. Gėlių kompozicijos ir dovanos buvo teikiamos mokiniams ir mokytojams. Buvo mokinių, į šventę sugrįžusių iš kitų Lietuvos miestų, net iš užsienio, kad pasveikintų savo mokyklą, kad padėkotų savo pirmajam mokytojui, sugebėjusiam širdyje įžiebti meilės muzikai ugnį.

Jubiliejaus rengėjai padėkojo fotografei, buvusiai Meno mokyklos auklėtinei Sandrai Apavičiūtei, garso operatoriams Algiui ir Vytautui Jakimavičiams, dailininkei Dalei Karolaitienei. „Dėkojame visiems, kurie šį vakarą buvote kartu. Lai muzika lydi Jus visą gyvenimą nešdama begalinį džiaugsmą ir visišką gyvenimo pilnatvę“, – stovinčiai ir plojančiai žiūrovų miniai sakė renginio vedėja Joalita Mackonienė.

Po šventinio koncerto vyko prisiminimų vakaras Meno mokyklos aktų salėje. Jame dalyvavo Meno mokyklos kolektyvas, buvę mokiniai ir mokytojai, buvo pagerbti anksčiau dirbę pedagogai-veteranai. Jiems l. e. direktorės pareigas Daiva Vinciūnienė įteikė suvenyrus-molinukus, linkėjo sėkmės, dėkojo už patarimus ir padrąsinimus. Buvo sugiedota „Ilgiausių metų“ ir paragauta jubiliejinio torto. Pirmosios Meno mokyklos mokytojos Zina Stonienė ir Rožė Polonskienė pasidalijo prisiminimais, parodė praeitį menančias fotografijas. Tiek mokiniai, tiek mokytojai skirstytis neskubėjo, bendravo grupėse, dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi gražiu jubiliejumi.

Akordeonininkų ansambliuose grojo ir dabartiniai, ir buvę mokiniai.

Akordeonininkų ansambliuose grojo ir dabartiniai, ir buvę mokiniai.

Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai: (sėdi iš kairės į dešinę) Jeronimas Pauliukonis, Danutė Žiedelienė, Aldona Pažusytė, Zina Stonienė, Rožė Jankauskaitė-Polonskienė, Henrikas Badokas, (stovi antroje eilėje iš kairės į dešinę) Tamara Kimševaitė, Vida Sekmokaitė, Stanislava  Vyšniauskaitė-Levickienė, Regina Nainaitė, Gražina Miltenytė. 1970 metai.

Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai: (sėdi iš kairės į dešinę) Jeronimas Pauliukonis, Danutė Žiedelienė, Aldona Pažusytė, Zina Stonienė, Rožė Jankauskaitė-Polonskienė, Henrikas Badokas, (stovi antroje eilėje iš kairės į dešinę) Tamara Kimševaitė, Vida Sekmokaitė, Stanislava Vyšniauskaitė-Levickienė, Regina Nainaitė, Gražina Miltenytė. 1970 metai.

Širvintų meno mokyklos kolektyvas: (iš kairės į dešinę) mokytojos Zina Stonienė, Danutė Žiedelienė, direktorius Jeronimas Pauliukonis, mokytojos Rožė Polonskienė ir Aldona Pažusytė. 1970 metai.

Širvintų meno mokyklos kolektyvas: (iš kairės į dešinę) mokytojos Zina Stonienė, Danutė Žiedelienė, direktorius Jeronimas Pauliukonis, mokytojos Rožė Polonskienė ir Aldona Pažusytė. 1970 metai.

„Jubiliejinis koncertas – tai bendras visos komandos darbo rezultatas, – pabrėžė l. e. Meno mokyklos direktorės pareigas Daiva Vinciūnienė, – džiaugiuosi, kad pavyko suburti, suvienyti visus bendram tikslui, todėl galime pasidžiaugti rezultatu – gražia švente. Labai smagu, kad į kvietimą atvykti atsiliepė ir koncertavo buvę mokiniai.“

Romas Zibalas

Sandros Apavičiūtės ir Zinos Stonienės nuotraukos

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

2 Atsakymai į “Meno mokykla paminėjo 50 metų jubiliejų”

  1. Ačiū parašė:

    Abi mokytojos senjorės labai šaunios. Ačiū Jums.

  2. LiV parašė:

    Dekui uz puiku straipsni apie seniai praejusius metus, isugdytus muzikus, talentingus mokytojus ir apie grazu jubilieju.

Comments are closed.

scroll to top
+