Daug rajono abiturientų 2024 m. pavasarį pasirinko laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą

Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė: „Neįmanoma išvardinti visko, ko norėčiau palinkėti mūsų mokiniams. Visiems ir kiekvienam linkiu sėkmės, linkiu ramaus pasirengimo, linkiu geriausių rezultatų.“

Šių metų abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2024 m. brandos egzaminų sesijoje.

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą. Širvintų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė patvirtino, jog visos trys rajono gimnazijos pateikė duomenis apie abiturientų pasirinktus egzaminus, ir sutiko atsakyti į klausimus.

-Nors iki mokslo metų pabaigos dar liko keli mėnesiai, tačiau abiturientams didysis išbandymų metas – pasirinkti, kokius egzaminus laikys 2024 metų pavasarį. Kiek Širvintų rajono mokyklose yra abiturientų, 2024-ųjų pavasarį laikysiančių brandos egzaminus. Kaip šis skaičius keitėsi, jeigu lyginsime su 2023 metais?

-2024 metais brandos egzaminus laikys 135 abiturientai. 2023 metais brandos egzaminus laikė 156 abiturientai, o 2021 metais laikė 130 abiturientų. Kiekvienais metais abiturientų skaičius svyruoja, nesvyruojantis lieka pasirengimas artėjančiai sesijai.

Kiek ir kokių dalykų egzaminus pasirinko abiturientai? Kas rikiuojasi populiariausių valstybinių brandos egzaminų eilutėje?

-Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikys 68 abiturientai, mokyklinį – 67 abiturientai, anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikys 65 dvyliktokai. Anglų ir rusų kalbos valstybiniai brandos egzaminai (kaip ir kiekvienais metais) dalinami į dvi dalis: anglų kalbos kalbėjimo dalis vyks balandžio 3, 4 dienomis. Kadangi ši egzamino dalis vyks dar nepasibaigus ugdymo procesui, abiturientai jį laikyti galės neturėdami patenkinamo metinio įvertinimo. Norint laikyti kitus egzaminus, bus privalu turėti metinį patenkinamą to dalyko įvertinimą. Birželio 7 dieną mokiniai laikys klausymo, skaitymo ir rašymo dalis. Daug abiturientų ateis ir į matematikos valstybinį brandos egzaminą – net 73, mažiau mokinių rinkosi biologijos valstybinį brandos egzaminą – 27, istorijos valstybinį brandos egzaminą šiemet pasirinko 24 mokiniai. 23 mokiniai pasirinko geografijos valstybinį brandos egzaminą, 4 mokiniai laikys fizikos valstybinį brandos egzaminą, informacinių technologijų egzaminą šiemet laikys 7 abiturientai, o chemijos – 9. Šiemet mažiau abiturientų rinkosi rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą – 7.

Kiek mokinių rinkosi menų (dailės, fotografijos), technologijų, muzikologijos mokyklinius brandos egzaminus, kiek mokinių rengia brandos darbus?

-Technologijų mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 74 mokiniai, 3 mokiniai laikys menų mokyklinį brandos egzaminą, o brandos darbo mokiniai šiemet nepasirinko.

-Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite sausio 5 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (5 įvert.)
scroll to top