Reorganizacijos siekis – balansas tarp administracijos ir kolektyvo

Reorganizacijos siekis – balansas tarp administracijos ir kolektyvo
Reorganizacija – procesas, skirtas veiklai optimizuoti, netrukus bus užbaigtas dar vienoje Širvintų rajono savivaldybės įstaigoje – Socialinių paslaugų centre. Lapkričio 18 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė susitiko su gausiai susirinkusiais centro darbuotojais (iš 63 susitikime dalyvavo 59) atsakyti į jiems rūpimus klausimus, išsiaiškinti tai, kas jaudina. Žinoma, pagrindinis klausimas ir nerimas, kurį išsakė darbuotojai – darbo vietos. Merės Živilės Pinskuvienės teigimu, „artėja 2016 m. biudžeto svarstymas, todėl visi jūsų pasiūlymai, kaip gerinti įstaigos veiklą, dabar yra labai laukiami,“ – sakė merė. Ji sakė, kad reorganizacija – jautrus klausimas, didžiausias dėmesys bus skiriamas administracijos pertvarkai. „Svarbus balansas tarp administracijos ir kolektyvo,“ – sakė Ž. Pinskuvienė, teigdama, kad siekiama pagerinti darbuotojų sąlygas, o besistengiantys žmonės yra labiausiai vertinami. Merė išsakė priekaištą įstaigai dėl prastai plėtojamos projektinės veiklos. Pasak jos, socialinė sritis ypatinga tuo, kad yra daug galimybių rašyti įvairiausius projektus ir taip suteikti galimybę ne tik plėsti veiklą, bet ir užtikrinti darbuotojams geresnį atlygį. Sakė, kad po reorganizacijos administracijoje turi būti specialistas, kuris rengtų paraiškas, ieškotų galimybių pritraukti finansavimą. Rajono vadovės pritarė susirinkusiems, kad gerų darbo rezultatų padeda pasiekti finansinė motyvacija, domėjosi, kokius priedus ir už kokį darbą gauna centro darbuotojai. Deja, socialinės srities specialistai, kylant bendram šalies darbo užmokesčio minimumui, keliant kultūros darbuotojų atlyginimų koeficientus, lieka užmiršti.
Socialiniai darbuotojai rajono vadovėms kalbėjo apie aktualias problemas dėl darbo sąlygų: darbo vietų seniūnijose, kompiuterinės įrangos trūkumo, telefonų, transporto išlaidų apmokėjimo. Jų teigimu, buvusi valdžia atsisakė skirti 300 Eur telefono išlaidoms kompensuoti. Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė sakė, kad tokią sumą surasti biudžete tikrai pavyks, tačiau šioms problemoms išspręsti ieškoma visapusiškų sprendimų. Vakar rajono vadovės lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur ministrei Algimantai Pabedinskienei pristatė integralios socialinės pagalbos paslaugų projektą, kuriam gavus finansavimą, Socialinių paslaugų centro darbuotojai būtų aprūpinti visa reikalinga technika bei įranga tam, kad rajono žmonės gautų jiems reikalingas paslaugas.
Vietos saviv ..diena 250  Pasak merės, Socialinių paslaugų centre didžiausias dėmesys bus skiriamas administracijos pertvarkai.
Neįgaliųjų būstui pritaikyti: anksčiau 20 proc., šiemet – 51 proc. Savivaldybės lėšų
Lapkričio 18 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, kartu su kitų Vilniaus regiono savivaldybių vadovais susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene.
Susitikimo metu aptarta, kaip savivaldybėse sekasi įgyvendinti naujos paramos būstui – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų – formas. Pasak ministrės, siekiant šeimas paraginti aktyviau naudotis socialinio būsto nuomos galimybėmis, kompensacijos dydis šiai formai nuo lapkričio 1 d. visoms savivaldybėms padidintas 60 procentų, tačiau ši nauja paramos forma savivaldybėse kol kas nėra populiari. Ministrė akcentavo, jog Vilniaus regione socialinio būsto laukiančiųjų eilė viena didžiausių, o socialinį būstą gaunantys žmonės – tokie patys kaip ir mes visi, norintys turėti patogų, tinkamą gyvenamąjį plotą, tiesiog gaunantys mažesnes pajamas.
Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad netoli nuo Vilniaus esančiose savivaldybėse nuomojamų būstų pasiūla apskritai yra labai menka, o būstų savininkams, esant didelei paklausai, trūksta motyvacijos įforminti būsto nuomą ir dėl papildomos dokumentų tvarkymo naštos, ir dėl to, kad tiesiog nesinori įsileisti sunkiau besiverčiančių nuomininkų. Pabrėžė, kad esant dideliam būstų trūkumui ir siekiant užtikrinti gyventojų poreikius, Širvintų savivaldybėje kitais metais planuojama statyti socialinių būstų daugiabutį ir tam prašoma didesnės Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos.
Merė Živilė Pinskuvienė iškėlė klausimą dėl kasmet mažėjančios paramos, skiriamos neįgaliųjų būsto pritaikymui iš Neįgaliųjų reikalų departamento, klausimą. Pasak jos, anksčiau Savivaldybė, siekdama pritaikyti būstą neįgaliesiems ir taip pagerinti jų kasdienę buitį bei užtikrinti negalią turinčių gyventojų globą jų namuose, turėjo prisidėti apie 20 proc. savo lėšų. Šiais metais, siekiant atlikti reikiamus darbus, prisidėjimas padidintas iki 51 proc. Ministrė A. Pabedinskienė džiaugėsi, kad Širvintų rajono savivaldybėje vyksta geri pokyčiai, atkreipė dėmesį į tai, kad naujosios vadovės, jautriai reaguodamos, surado galimybių padidinti finansavimą, nors lėšų turėjo surasti savo biudžete, o tai gana sudėtinga, turint mintyje, kad mažųjų savivaldybių biudžetas tokiais mastais nedidėja.
Susitikimo metu ministrė su savivaldybių vadovais taip pat aptarė institucinės globos pertvarką ir paragino savivaldą bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti šiame procese.
Lapkričio pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES lėšomis finansuojamo projekto sutartį. Taip duotas startas naujam pertvarkos etapui ir aktyvioms veikloms, kuriomis žingsnis po žingsnio bus einama prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų tėvų globos netekusiems vaikams bei žmonėms su proto ar psichikos negalia, jų artimiesiems. Merė Živilė Pinskuvienė kalbėjo apie tai, kad Širvintų rajono savivaldybėje šia linkme yra dirbama efektyviai, Savivaldybė yra parengusi konkrečią viziją dėl pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, atsidūrusią krizėje.
Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės pristatė pokyčius, numatomus įgyvendinti Širvintų rajone nuo 2016 metų, apimančius kompleksinę pagalbą šeimai, globėjų rengimą, socialinių paslaugų plėtrą. Ministrė A. Pabedinskienė mūsų rajono koncepciją įvertino teigiamai, pabrėždama, kad jau kitais metais šioms priemonėms įgyvendinti bus skiriamos lėšos.
www.socmin.lt nuotrauka
Darbo inspekcija domisi rajono įmonėmis
Darbo teisės, nelegalaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir institucijų bendradarbiavimo klausimus Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės – merė Živilė Pinskuvienė, pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir jos pavaduotoja Elona Pečiukaitienė lapkričio 16 d. aptarė su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi Gintaru Čepu ir Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėju Jonu Griciumi.
Širvintų rajono savivaldybė yra viena iš pirmųjų, su kurios vadovais inspektoriai susitinka. Pasak jų, vizito tikslas – apžvelgti situaciją dėl rajone veikiančių įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų, pasitarti, kur Darbo inspekcija galėtų prisidėti siekiant bendrų tikslų – mažinti nelegalaus darbo, darbo ginčų apraiškas. G. Čepo teigimu, Širvintų rajonas šalies mastu palyginti „švarus“. Čia fiksuojama santykinai nedaug pažeidimų, gaunama nedaug skundų. Vyriausiasis inspektorius pateikė statistinius duomenis dėl nelegalaus darbo ir fiksuotų pažeidimų Širvintų rajone. „Praėjusiais metais buvo užfiksuoti 7 nelegalaus darbo atvejai, šiais metais – 1, skirta baudų dėl darbo teisės pažeidimų pernai – 11, šiemet – 2“,  – kalbėjo G. Čepas. Pasak jo, Darbo inspekcijos tikslas nėra bausti verslininkus, bet jiems padėti, konsultuoti.
Merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė džiaugėsi, kad Darbo inspekcija yra atvira institucija, kad specialistai, besikreipiantys į ją dėl įvairių darbo teisės klausimų, sulaukia greitos ir konkrečios konsultacijos.
Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės siūlymu, susitarta, kad lapkričio pabaigoje bus organizuojamas praktinis seminaras įstaigų vadovams. Darbo inspekcijos atstovai pažadėjo, kad Savivaldybei pateikus konkrečius klausimus, į Širvintas atvyks atskirų sričių specialistai, kurie galės išsamiai į juos atsakyti.
Savivaldybės administracijos informacija
Pasak merės, Socialinių paslaugų centre didžiausias dėmesys bus skiriamas administracijos pertvarkai.

Pasak merės, Socialinių paslaugų centre didžiausias dėmesys bus skiriamas administracijos pertvarkai.

Reorganizacija – procesas, skirtas veiklai optimizuoti, netrukus bus užbaigtas dar vienoje Širvintų rajono savivaldybės įstaigoje – Socialinių paslaugų centre. Lapkričio 18 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė susitiko su gausiai susirinkusiais centro darbuotojais (iš 63 susitikime dalyvavo 59) atsakyti į jiems rūpimus klausimus, išsiaiškinti tai, kas jaudina. Žinoma, pagrindinis klausimas ir nerimas, kurį išsakė darbuotojai, – darbo vietos. Merės Živilės Pinskuvienės teigimu, „artėja 2016 m. biudžeto svarstymas, todėl visi jūsų pasiūlymai, kaip gerinti įstaigos veiklą, dabar yra labai laukiami,“ – sakė merė. Ji sakė, kad reorganizacija – jautrus klausimas, didžiausias dėmesys bus skiriamas administracijos pertvarkai. „Svarbus balansas tarp administracijos ir kolektyvo,“ – sakė Ž. Pinskuvienė, teigdama, kad siekiama pagerinti darbuotojų sąlygas, o besistengiantys žmonės yra labiausiai vertinami. Merė išsakė priekaištą įstaigai dėl prastai plėtojamos projektinės veiklos. Pasak jos, socialinė sritis ypatinga tuo, kad yra daug galimybių rašyti įvairiausius projektus ir taip suteikti galimybę ne tik plėsti veiklą, bet ir užtikrinti darbuotojams geresnį atlygį. Sakė, kad po reorganizacijos administracijoje turi būti specialistas, kuris rengtų paraiškas, ieškotų galimybių pritraukti finansavimą. Rajono vadovės pritarė susirinkusiems, kad gerų darbo rezultatų padeda pasiekti finansinė motyvacija, domėjosi, kokius priedus ir už kokį darbą gauna centro darbuotojai. Deja, socialinės srities specialistai, kylant bendram šalies darbo užmokesčio minimumui, keliant kultūros darbuotojų atlyginimų koeficientus, lieka užmiršti.

Socialiniai darbuotojai rajono vadovėms kalbėjo apie aktualias problemas dėl darbo sąlygų: darbo vietų seniūnijose, kompiuterinės įrangos trūkumo, telefonų, transporto išlaidų apmokėjimo. Jų teigimu, buvusi valdžia atsisakė skirti 300 Eur telefono išlaidoms kompensuoti. Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė sakė, kad tokią sumą surasti biudžete tikrai pavyks, tačiau šioms problemoms išspręsti ieškoma visapusiškų sprendimų. Lapkričio 17 d. rajono vadovės lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur ministrei Algimantai Pabedinskienei pristatė integralios socialinės pagalbos paslaugų projektą, kuriam gavus finansavimą, Socialinių paslaugų centro darbuotojai būtų aprūpinti visa reikalinga technika bei įranga tam, kad rajono žmonės gautų jiems reikalingas paslaugas.

Neįgaliųjų būstui pritaikyti: anksčiau 20 proc., šiemet – 51 proc. Savivaldybės lėšų

Susitikimo akimirka

Susitikimo akimirka

Lapkričio 17 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, kartu su kitų Vilniaus regiono savivaldybių vadovais susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene.

Susitikimo metu aptarta, kaip savivaldybėse sekasi įgyvendinti naujos paramos būstui – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų – formas. Pasak ministrės, siekiant šeimas paraginti aktyviau naudotis socialinio būsto nuomos galimybėmis, kompensacijos dydis šiai formai nuo lapkričio 1 d. visoms savivaldybėms padidintas 60 procentų, tačiau ši nauja paramos forma savivaldybėse kol kas nėra populiari. Ministrė akcentavo, jog Vilniaus regione socialinio būsto laukiančiųjų eilė viena didžiausių, o socialinį būstą gaunantys žmonės – tokie patys kaip ir mes visi, norintys turėti patogų, tinkamą gyvenamąjį plotą, tiesiog gaunantys mažesnes pajamas.

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad netoli nuo Vilniaus esančiose savivaldybėse nuomojamų būstų pasiūla apskritai yra labai menka, o būstų savininkams, esant didelei paklausai, trūksta motyvacijos įforminti būsto nuomą ir dėl papildomos dokumentų tvarkymo naštos, ir dėl to, kad tiesiog nesinori įsileisti sunkiau besiverčiančių nuomininkų. Pabrėžė, kad esant dideliam būstų trūkumui ir siekiant užtikrinti gyventojų poreikius, Širvintų savivaldybėje kitais metais planuojama statyti socialinių būstų daugiabutį ir tam prašoma didesnės Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos.

Merė Živilė Pinskuvienė iškėlė klausimą dėl kasmet mažėjančios paramos, skiriamos neįgaliųjų būsto pritaikymui iš Neįgaliųjų reikalų departamento, klausimą. Pasak jos, anksčiau Savivaldybė, siekdama pritaikyti būstą neįgaliesiems ir taip pagerinti jų kasdienę buitį bei užtikrinti negalią turinčių gyventojų globą jų namuose, turėjo prisidėti apie 20 proc. savo lėšų. Šiais metais, siekiant atlikti reikiamus darbus, prisidėjimas padidintas iki 51 proc. Ministrė A. Pabedinskienė džiaugėsi, kad Širvintų rajono savivaldybėje vyksta geri pokyčiai, atkreipė dėmesį į tai, kad naujosios vadovės, jautriai reaguodamos, surado galimybių padidinti finansavimą, nors lėšų turėjo surasti savo biudžete, o tai gana sudėtinga, turint mintyje, kad mažųjų savivaldybių biudžetas tokiais mastais nedidėja.

Susitikimo metu ministrė su savivaldybių vadovais taip pat aptarė institucinės globos pertvarką ir paragino savivaldą bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti šiame procese.

Lapkričio pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES lėšomis finansuojamo projekto sutartį. Taip duotas startas naujam pertvarkos etapui ir aktyvioms veikloms, kuriomis žingsnis po žingsnio bus einama prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų tėvų globos netekusiems vaikams bei žmonėms su proto ar psichikos negalia, jų artimiesiems. Merė Živilė Pinskuvienė kalbėjo apie tai, kad Širvintų rajono savivaldybėje šia linkme yra dirbama efektyviai, Savivaldybė yra parengusi konkrečią viziją dėl pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, atsidūrusiai krizėje.

Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės pristatė pokyčius, numatomus įgyvendinti Širvintų rajone nuo 2016 metų, apimančius kompleksinę pagalbą šeimai, globėjų rengimą, socialinių paslaugų plėtrą. Ministrė A. Pabedinskienė mūsų rajono koncepciją įvertino teigiamai, pabrėždama, kad jau kitais metais šioms priemonėms įgyvendinti bus skiriamos lėšos.

www.socmin.lt nuotrauka

Darbo inspekcija domisi rajono įmonėmis

Pasitarimas su rajono vadovais

Pasitarimas su rajono vadovais

Darbo teisės, nelegalaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir institucijų bendradarbiavimo klausimus Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovės – merė Živilė Pinskuvienė, pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir jos pavaduotoja Elona Pečiukaitienė lapkričio 16 d. aptarė su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi Gintaru Čepu ir Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėju Jonu Griciumi.

Širvintų rajono savivaldybė yra viena iš pirmųjų, su kurios vadovais inspektoriai susitinka. Pasak jų, vizito tikslas – apžvelgti situaciją dėl rajone veikiančių įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų, pasitarti, kur Darbo inspekcija galėtų prisidėti siekiant bendrų tikslų – mažinti nelegalaus darbo, darbo ginčų apraiškas. G. Čepo teigimu, Širvintų rajonas šalies mastu palyginti „švarus“. Čia fiksuojama santykinai nedaug pažeidimų, gaunama nedaug skundų. Vyriausiasis inspektorius pateikė statistinius duomenis dėl nelegalaus darbo ir fiksuotų pažeidimų Širvintų rajone. „Praėjusiais metais buvo užfiksuoti 7 nelegalaus darbo atvejai, šiais metais – 1, skirta baudų dėl darbo teisės pažeidimų pernai – 11, šiemet – 2“,  – kalbėjo G. Čepas. Pasak jo, Darbo inspekcijos tikslas nėra bausti verslininkus, bet jiems padėti, konsultuoti.

Merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė džiaugėsi, kad Darbo inspekcija yra atvira institucija, kad specialistai, besikreipiantys į ją dėl įvairių darbo teisės klausimų, sulaukia greitos ir konkrečios konsultacijos.

Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės siūlymu, susitarta, kad lapkričio pabaigoje bus organizuojamas praktinis seminaras įstaigų vadovams. Darbo inspekcijos atstovai pažadėjo, kad Savivaldybei pateikus konkrečius klausimus, į Širvintas atvyks atskirų sričių specialistai, kurie galės išsamiai į juos atsakyti.

Savivaldybės administracijos informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "Reorganizacijos siekis – balansas tarp administracijos ir kolektyvo"

  1. x parašė:

    l. gerai

Comments are closed.

scroll to top