Vardyno tyrinėtoją domina ir Musninkų kraštas

Kraštotyrininkas Rytas Tamašauskas yra kilęs iš Gelvonų.

Išleista mokytojo lituanisto, mūsų kraštiečio, kraštotyrininko, Kėdainių krašto kultūros premijos laureato Ryto Tamašausko parengta knyga „Josvainių krašto vardynas“. Leidinyje pateikiami ir apžvelgiami Josvainių valsčiaus vietovardžiai, aštuonių Josvainių krašto (Kėdainių rajonas) mokytojų užrašyti 1935-1936 metais pagal Lietuvos žemės vardyno anketas. Leidinys iliustruotas senaisiais Kėdainių ir Josvainių žemėlapiais, fotografijomis, aprėpia duomenis beveik iš viso rajono, todėl gali būti įdomus ir aktualus ne vien Josvainių krašto žmonėms.

Pagrindinį dėmesį vardyno sudarytojas Rytas Tamašauskas skyrė tikriniams vardams: istoriniams ir dabartiniams Josvainių krašto vietovardžiams. Tačiau žvalgomasi ir į istorinius Josvainių ir apylinkių vardus, pavardes ar prievardžius, nes jie turėję įtakos asmenvardinės kilmės vietovių pavadinimams.

Vardynas parengtas remiantis įvairiais archyvais, ypač vertingas Josvainių bažnyčios archyvas nuo 1601 m. Taip pat naudojami R. Tamašausko, Jadvydos Kvedaravičienės rinkiniai, Juditos Kišonaitės darbai, duomenys iš Kėdainių krašto vietovardžių žodyno rankraščio. Išnašose gausu pavyzdžių lotynų, lenkų, rusų kalbomis. „Josvainių krašto vardyną“ Rytui Tamašauskui parengti padėjo ir kiti bendraminčiai. Tai Darius Žeruolis bei Vaidas Banys. Leidinyje išsamiai pateikiama kai kurių pavardžių raida, tai bus įdomu tyrinėjantiems savo giminės istoriją.

Vertėtų pažymėti, kad Rytas Tamašauskas yra kilęs iš Širvintų rajono, 1978 m. baigęs Gelvonų vidurinę mokyklą, 1982 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą.

Išleista Ryto Tamašausko parengta knyga „Josvainių krašto vardynas“.

Šiuo metu Rytas Tamašauskas itin domisi Musninkų krašto, iš kurio kilusi jo mama Valentina Aldona Vaicekauskaitė, archyvais. Žurnale „Gimtoji kalba“ išspausdintame straipsnyje „Minčiukų gijos – iki Minsko“ (2019) Rytas Tamašauskas, nagrinėdamas vienintelio Lietuvoje Minčiukų kaimo vardo kilmę, pateikia Musninkų parapijos pavardžių ir vietovardžių istorijos įdomybių. Straipsnio autorius, aiškindamasis Minčiuko pavardės ir Minčiukų kaimo (Musninkų sen.) vardo istoriją, teigia, kad šie tikriniai daiktavardžiai yra susiję su asmens pavadinimu pagal kilmę arba gyvenamąją vietą: minčiukas – iš Minsko ar jo apylinkių kildinęsis gyventojas.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Nuotraukos iš Ryto Tamašausko albumo

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite liepos 2 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.5 (4 įvert.)
scroll to top