Kasdienis Scrum susitikimas – nauda ir kaip planuoti?

Šiuo metu daugelis įmonių ieško būdų, kaip dirbti efektyviau tam, kad galėtų sėkmingai gyvuoti bei plėstis konkurencingoje rinkoje. Žinoma, tam reikia naujų žinių ir naujo požiūrio, todėl tarp įvairių verslų sparčiai populiarėja Scrum projektų valdymo metodas. Taikant šį projektų valdymo metodą įmonės į kasdienių darbų planavimą ir vykdymą įneša nemažai naujovių. Viena iš jų – kasdienis Scrum susitikimas.

Kuo kasdieniai Scrum susitikimai skiriasi nuo įprastų susitikimų? Kokią naudą suteikia ir kuo gali padėti verslui? Atsakymai į šiuos klausimus paaiškės tuomet, kuomet bus išsamiai aptarta kasdienio Scrum susitikimo svarba.

Kuo išskirtinis kasdienis Scrum susitikimas?

Siekiant suprasti kasdienio scrum susitikimo svarbą bei naudą, pirmiausia, reikia žinoti, kuo stovimi susitikimai skiriasi nuo įprastų susitikimų vykdomų įmonės viduje. Verta pastebėti, kad kasdienis Scrum susitikimas – svarbi Scrum projektų valdymo metodo dalis. Scrum – vienas populiariausių Agile projektų valdymo metodų, apimantis konkrečius komandos narių vaidmenis ir konkrečias taisykles, kuriomis vadovaujantis vykdomi įvairūs projektai. Išsamiai apie Scrum metodo veikimo principus kalba Scrum master mokymai, kurie yra itin svarbūs visiems, norintiems dirbti su Agile komanda ar joje.​

Derėtų pastebėti, kad nežinant Scrum metodo veikimo pagrindų, efektyviai suorganizuoti kasdienį Scrum susitikimą įmonės viduje gali būti sunku. Pagrindinis kasdienių Scrum susitikimų išskirtinumas yra tas, jog jie vykdomi Agile kmandose, dirbančiose pagal Scrum metodiką ir yra glaudžiai susiję su sprinto planavimu, sprinto apžvalga bei sprinto retrospektyvomis. Reikia žinoti, kad dauguma kasdienių Scrum susitikimų trunka tik apie 15 minučių. Labai svarbu yra tai, kad komandos susitinka kiekvieną darbo dieną tuo pačiu metu ir paeiliui dalijasi tuo, ką nuveikė prieš dieną, ką planuoja dirbti susitikimo dieną ir kokios kliūtys jiems trukdo. Reguliariai vykdant tokius susitikimus vyksta efektyvus komandos darbas, kuriamas glaudus bendradarbiavimas ir ugdomas komandos narių atsakingumas bei savarankiškumas. 

Kaip suplanuoti?

Minėjome, kad kasdieniai Scrum susitikimai yra labai svarbūs siekiant, kad visi Scrum komandos nariai dirbtų sklandžiai ir našiai. Todėl tokius susitikimus reikia tinkamai suplanuoti tam, jog jie netaptų monotoniški, nuobodūs ir nenaudingi.

Visų pirma, atsakykime į klausimą: kas turėtų dalyvauti kasdieniuose Scrum susitikimuose? Pažymėtina, jog šie susitikimai rengiami Scrum komandos nariams, todėl visos komandos dalyvavimas – būtinas. Taip pat susitikime visada turėtų dalyvauti Scrum meistras (Scrum master), kuris rūpinasi tuo, jog komandos nariai suprastų ir laikytųsi Scrum metodo vertybių bei taisyklių. Produkto šeimininko (Product owner), atsakingo už komandos įgyvendintus tikslus, dalyvavimas nėra būtinas. Labai svarbu yra tai, kad prasidėjus kasdieniam Scrum susitikimui kiekvienas komandos narys atsakytų į tris pagrindinius klausimus:

  1. Ką vakar dirbau?
  2. Ką šiandien dirbu?
  3. Kokios problemos kyla?

Atsakant į šiuos klausimus reikia laikytis tam tikros tvarkos – kiekvienas komandos narys turėtų pasisakyti sulaukęs savo eilės, o atsakymų grandinė neturėtų nutrūkti. Kaip to pasiekti? Dalinamės keliomis idėjomis, kaip išlaikyti kasdienio Scrum susitikimo tempą:

  • Kiekvienas žmogus atsakęs į klausimus gali pakviesti pasisakyti naują žmogų, kurį nusprendė pasirinkti. Toks metodas ypatingai tinka nuotolinėms komandoms, nedirbančioms toje pačioje patalpoje.
  • Komandos nariai gali sustoti ratu ir pagal eiliškumą atsakyti į tris svarbiausius dienos klausimus.
  • Kiekvienas komandos narys ateidamas į susitikimą gali pasiimti sunumeruotą kortelę. Tokiu atveju asmuo kalbės tuomet, kai pasirodys jo kortelėje esantis numeris.
  • Atsakinėjimą į klausimus galima paversti ir įtraukiančiu žaidimu. Tam prireiks kažkokio daikto, kurį būtų galima perduoti iš rankų į rankas. Kalba tas komandos narys, kuris rankose laiko perduotą daiktą.

Kasdienių Scrum susitikimų dėka veiksmingiau planuojami darbai, spendžiamos iškilusios problemos, komanda yra labiau motyvuota ir susikoncentravusi į rezultatą.

Kasdienių Scrum susitikimų privalumai

Scrum projektų valdymo metodo praktika rodo, kad neretu atveju kasdieniai Scrum susitikimai išties veikia ir atneša nemažai naudos komandiniam darbui, o tai  prisideda prie verslo sėkmės. Tad aptarkime pagrindinius šių susitikimų privalumus:

  • Skatina bendradarbiavimą. Kasdien atsakant į tris pagrindiniu klausimus kiekvienas komandos narys išsiugdo įprotį greitai ir tikslingai perduoti reikiamą informaciją kitiems komandos nariams. O tai skatina bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir kryptingą bei efektyvų darbą bendro tikslo link.
  • Padeda anksti nustatyti problemas ir jas spręsti. Rengiant kasdienius Scrum susitikimus nuolat užduodamas klausimas: kokios problemos kyla? Šis klausimas kiekvienam komandos nariui padeda anksti pastebėti problemas ir laiku imtis veiksmingų priemonių, neleidžiančių šioms problemoms išsiplėtoti.
  • Didina motyvaciją ir gerina nuotaiką. Vienas iš pagrindinių kasdienio Scrum susitikimo tikslų – leisti visiems komandos nariams jaustis motyvuotiems ir pasiruošusiems įveikti dienos iššūkius. Be to, kasdieniai susitikimai yra puiki galimybė atkreipti dėmesį į individualias pergales ir įsitikinti tuo, jog kiekvieno komandos nario indėlis yra vertinamas.

Verta atsistoti ir išmėginti

Galbūt kyla klausimas: ar tikrai verta sukti galvą ir organizuoti ne įprastus, o kasdienius Scrum susitikimus? Reikėtų priminti, kad tokio pobūdžio susitikimai geriausiai veikia tose komandose, kurios dirba vadovaujantis Scrum projektų valdymo metodu, Agile principais ir vertybėmis. Scrum komandos yra pasiruošusios greitai reaguoti į pokyčius, priimti svarbius sprendimus ir susitvarkyti su iškylančiomis problemomis. Todėl norint gerai įvaldyti Scrum metodo greitį svarbu atidžiai įsigilinti į šią metodiką, įgyti naujų žinių ir su šiomis žiniomis supažindinti savo komandą. Tą padarius išties verta kasdienių susitikimų metu atsistoti ir konkrečiai atsakyti į tiek komandos nariams, tiek įmonei svarbiausius klausimus. Gal būtent čia slypi verslo sėkmė?

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top