Trijų mokyklų pedagogai aptarė ugdymo turinio atnaujinimą

Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai – tai naujos atradimų galimybės pamokose.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) – viena iš šiuo metu aptarinėjamų temų, nes svarbu ne tik programas atnaujinti, bet ir pasiruošti su jomis dirbti. Apie UTA-ą plačiai diskutuojama švietimo bendruomenėse, dalyvaujama mokymuose, aptariami dėl pokyčių įgyvendinimo kylantys klausimai, kaip viskas atrodys mokyklos realybėje, kai mokiniai ir mokytojai susidurs su tuo asmeniškai, kokią naudą iš to gaus.

Metodinėje dienoje „Kolegos, plaukiam į UTA-ą!“ dalyvavo trijų Širvintų miesto mokyklų mokytojai.

Būtent dėl to spalio 21 dienos popietę Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje vyko metodinė diena „Kolegos, plaukiam į UTA-ą!“. Trijų mokyklų – Širvintų pradinės, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui specialistai, susėdę į improvizuotus laivus, leidosi į edukacinę ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) kelionę.

Mokytojai, mažose grupelėse pasitarę, labai kūrybiškai (muzikos, teatro, literatūros, dailės, kino žanrais ir požanriais) pristatė, kaip rengiasi dirbti pagal atnaujintas programas, kaip ugdys svarbiausias komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, skaitmenines kompetencijas. Pedagogai vaizdžiai ir įtaigiai įrodė, jog kompetencijomis paremtas mokymas yra naujas požiūris į ugdymą, grindžiamą ne tiek rezultatais, kiek nukreipimu į veiklos būdus bei patį procesą.

Metodinę dieną „Kolegos, plaukiam į UTA-ą!“ organizavo „Atžalyno“ progimnazijos administracija bei Metodinė taryba, parėmė Tadas Jakštas ir Rimas Suchockas.

Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Metodinės tarybos pirmininkas, Savivaldybės tarybos narys

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite spalio 28 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (6 įvert.)
scroll to top