Mokytojai ne tik moko, bet ir dalijasi gerąja darbo patirtimi

Konferencijos moderatorių komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė bei mokytojos Sigutė Davidavičienė ir Renata Blusevičienė.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje vyko projekto „Veikiame kartu link mokinio pažangos“ (LL3) baigiamasis renginys-mokslinė praktinė konferencija. Joje dalyvavo visų mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei mokyklos administracija. Konferenciją moderavo LL3 komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė (vadovė) bei mokytojos Renata Blusevičienė ir Sigutė Davidavičienė.

Tai jau ne pirmas LL3 renginys, kuriame labai aktyviai dalyvauja „Atžalyno“ progimnazijos mokytojai.

Vertėtų priminti, kad prieš trejetą metų vykusioje konferencijoje savo patirtimi pasidalijo 14 pranešėjų ir stendinių darbų autorių. Tuomet pedagogai buvo pasirinkę aktualias temas, bendradarbiaudami pasidalijo vertinga patirtimi, aptarė taikomas mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo formas ir būdus, namų darbų individualizavimo ir diferencijavimo patirtis, užduočių kiekvieno pasiekimų lygio mokiniams sudarymo ir kūrimo pavyzdžius (netgi paroda buvo surengta!). Taip pat neliko be dėmesio mokinių asmeninės pažangos vertinimo formos ir būdai, pristatytos matematikos ir informacinių technologijų, dailės ir fizikos integravimo patirtys, IT panaudojimo gamtos mokslų pamokose pavyzdžiai, pademonstruotas fizinio ugdymo pamokų inovatyvumas ir kt.

Ankstyvą pirmadienio rytą buvo daug diskutuojama apie mokinių asmeninės pažangos matavimo instrumentus, pasidalyta patirtimi, kaip jie pateisina mokytojų, mokinių ir tėvų lūkesčius. Būtina pasidžiaugti, jog progimnazija turi tikrai didelį įdirbį šiuo klausimu. Šiais mokslo metais įvairių dalykų pamokose toliau buvo taikomos įvairių pasiekimų lygių užduotys, skatinančios asmeninę mokinio pažangą, vyko trišaliai (mokinių-tėvų-mokytojų) susitikimai. Apie tai mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi, išsakė savo nuomones, pateikė pasiūlymus, pasidžiaugė pasisekusiais dalykais, apgailestavo dėl nesėkmių.

Užsienio kalbų metodinėje grupėje išsakytas mintis pristatė mokytojos Genovaitė Mažulienė ir Irena Rutkauskienė.
Gerąja darbo patirtimi dalijasi gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pedagogės.

Metodinėse grupėse išsakytas mintis pedagogų bendruomenei pristatė mokytojos Irena Gatelienė, Vaiva Kavaliauskaitė, Danguolė Balandytė, Genovaitė Mažulienė, Irena Rutkauskienė, Gražina Gudonienė, Asta Čatrauskaitė, Danguolė Urbanavičienė, Neringa Dačkienė.

-Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto tema „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ įpareigojo aktyvinti mokinio, jo tėvų ir mokytojų įsitraukimą į mokinio asmeninės pažangos vertinimą ir reflektavimą, – apibendrindama konferenciją sakė progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė. – Vykdant projektą ir užtikrinant jo tęstinumą buvo skatinama asmeninė mokinio pažanga, taikant naujas patrauklias formas ir būdus, mokant vaikus kelti mokymosi tikslus ir konkrečius pamatuojamus uždavinius, organizuojant trišalius susitikimus, kuriuose iniciatyva ir atsakomybe dalinosi mokiniai ir jų tėvai, globėjai, mokytojai. Taikant projekto metu sukurtus asmeninės mokinio pažangos vertinimo įrankius atsirado ir naujų iššūkių, kuriuos turėsime įveikti 2022-2023 m. m.

Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojas, Savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4 (4 įvert.)
scroll to top