Lietuvių kalbos dienų renginiai

AČIŪ. Vilija Labanauskaitė. Širvintų meno mokykla.

Širvintų rajono pedagoginė psichologinė tarnyba – šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir bendradarbiavimui įstaiga, teikianti profesionalią psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą Širvintų rajono vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams. Glaudžiai bendradarbiaudami su mokyklomis PPT specialistai padeda užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą. PPT specialistai vykdo šviečiamąją veiklą, skirtą vaikams, tėvams ir mokytojams. Plėtojamos, tobulinamos mokytojų ir specialistų asmeninės ir profesinės kompetencijos, teikiama savalaikė ir efektyvi psichologinė, specialioji pedagoginė pagalba vaikams.

Šiais metais Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai organizavo Lietuvių kalbos dienų renginius. Kovo 1-31 dienomis suorganizuoti du virtualūs kūrybiniai darbų konkursai: „Seku seku pasaką“ ir „Gražiausias lietuviškas žodis“, skirti puoselėti lietuvių kalbą. Konkurso „Seku seku pasaką“ tikslai – ugdyti meilę Tėvynei, patriotiškumą, skatinti vaikų susidomėjimą gimtąja kalba, plėtoti vaikų ir pedagogų partnerystę. Konkurse kvietėme ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir jų ugdytinius skaityti, klausytis lietuvių liaudies pasakų ir savo grupėje išsirinkti gražiausią lietuvių liaudies pasaką bei ją iliustruoti. Konkurse dalyvavo Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“, Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai ir juos ugdantys pedagogai. Konkurse dalyvavo 31 dalyvis. Vaikai iliustravo pasakas: „Katinėlis ir gaidelis“, „Eglė žalčių karalienė“, „Mėnulis ir saulė“, „Vištytė ir gaidelis“, „Pupa“, „Jūratė ir Kastytis“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“.

Konkurse „Gražiausias lietuviškas žodis“ kvietėme priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių mokinius pavaizduoti jiems gražiausią lietuvišką žodį, naudojant įvairias meninės raiškos priemones. Konkurse dalyvavo gausus būrys dalyvių – 139, kurie pateikė 146 darbus. Sulaukėme labai daug lietuviškų žodžių, kurie tikrai turi didžiulę reikšmę mūsų gyvenime. Išrinkome populiariausių, vaikams gražiausių žodžių trejetuką: AČIŪ, MAMA, LIETUVA.

Visus konkurso dalyvius ir juos parengusius mokytojus apdovanojome Pedagoginės psichologinės tarnybos padėkomis.

Kūrybinių konkursų dalyvių darbus kviečiame pamatyti Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos facebook tinklalapyje.

Pedagoginės psichologinės tarnybos informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+