Tik motinai rūpi vaikų bėdos ir džiaugsmai

Ona Piktelienė su dukromis Danguole, Nijole ir Asta Anglijoje.

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinti gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pirmąjį gegužės sekmadienį margaspalvių gėlių jūra papuoš Onos Piktelienės – Širvintų seniūnijos Šiaulių kaimo gyventojos – namus. Ši garbi moteris išaugino ir dorais žmonėmis išauklėjo šešis vaikus: vieną sūnų ir penkias dukras.

Prieš dvejetą metų garbingą 80 metų jubiliejų šventusi daugiavaikė mama dar gana guvi ir besišypsanti. Seniai vaikai užaugo ir kaip paukščiai, palikę gimtąjį lizdą, išsibarstė po platųjį pasaulį: Ramutė gyvena Vilniuje, Danguolė tvarkosi čia pat, Raistalindžių kaime, Gintautas dirba filtrų gamykloje ir gyvena Šiaulių kaime, Nijolė ir Asta išvykusios į Angliją.

Paklausta, ar sunku buvo tiek vaikų išauginti, išmokyti, savarankiško gyvenimo keliu palydėti, moteris tik galvą palinguoja. Pasirodo, tik darbas buvo svarbiausias gyvenime. Tik jis iš visų nemalonumų, iš visų bėdų gelbėjo. Gimusi Maželių kaime (Gelvonų seniūnija), moteris linksmos ir nerūpestingos vaikystės neturėjusi. Kai Onai ėjo šešiolikti metai, mirė tėvelis Kazys Muleronka. Mama Marijona, likusi viena su vaikais, labai vargo. Kai broliai Petras ir Juozas išėjo į kariuomenę, vienoms likusioms šeimos moterims buvo be galo sunku. Pokario metų baisumai ir nepritekliai giliai įstrigo į širdį. Baigus Gelvonų mokyklos 10-tą klasę, teko mokslus nutraukti ir pradėti dirbti. Jauna Ona ištekėjo už vienmečio Romo Piktelio ir… vėl rūpesčiai.

Kai vaikai paaugo, Ona Piktelienė dirbo buvusiame „Širvintos“ kolūkyje. Reikėjo pinigą uždirbti, vaikus į mokslus leisti. Nepalūžo, visus sunkumus atlaikė. Dabar apie namus besitvarkanti, su jaunystės draugėmis Zofija Naraškevičiene ir Anele Alisevičiūte telefonu pabendraujanti, džiaugiasi vaikų rūpestingumu ir dėmesingumu. Tvarkingi ir nagingi vaikai ir anūkai nuolat į mamos namus užsuka. Sodyba gražioje vietoje, netoli didžiojo kelio. Tad motina, šarma pasipuošusi plaukus, namus saugo ir laukia sugrįžtančių vaikų, kur kiekvienam buvo, yra ir bus šilta bei jauku.

Šešių vaikų mama Ona Piktelienė: ,,Jei visi vaikai gyvi būtų, tai būčiau laimingiausia motina pasaulyje.“
Su anūkais Linu, Aidu, Luku ir Andriumi.

-Man čia labai gera, niekur nenoriu iš čia išeiti. Sūnus malkų prineša, dvi krosnis kuriu. Vaikai liepia nešalti, malkų negailėti, – sako pašnekovė. – Mielesnės ir brangesnės vietos nerasčiau. Man čia visai neliūdna. Jei visi vaikai gyvi būtų, tai būčiau laimingiausia motina pasaulyje. Mano turtas – vaikai ir namai.

Ona Piktelienė – puiki šeimininkė. Moteris sakė, kad daug metų buvo kviečiama šeimininkauti į vestuves, krikštynas, laidotuves, metines. Pašnekovė kuklinosi ir teisinosi, kad ji nėra kažkokius specialius kulinarijos mokslus baigusi, nėra buvusi jokiuose kursuose. Tiesiog žmonėms patikęs jos kruopštumas, nuoširdumas ir paslaugumas.

Garbi motina Ona Piktelienė rodė daugybę diplomų, garbės raštų, padėkų, gautų už darbą kolūkyje. Sakėsi, kad ir daugiavaikės mamos medalį turinti, yra kolūkio chore dainavusi ir liaudiškus šokius šokusi, su kultūros namų saviveiklininkais važiuodavo į festivalius, vykdavusius Kernavėje ir Puoriuose. Pašnekovė parodė 2022 metais Motinos dienos proga iš merės gautą nominaciją už gražų motinystės ir šeimos pavyzdį.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Nuotraukos iš Onos Piktelienės asmeninio albumo

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gegužės 5 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (4 įvert.)
scroll to top