Pro memoria: Gediminas Makauskas. 1959-2022.

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
Į rūkų bedugnes, į gilias marias,
Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
Iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes.

F. Kirša

Prasivėrus Amžinybės vartams, sušvinta skaudi tiesa – nutrūko styga, siejusi su kilnios sielos žmogumi – Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo vadovu Gediminu Makausku, skleidusiu mums sielos dosnumą, kūrybiškumą, bičiulystę, atjautą ir atsakomybę.

Sausio 4-osios vakarą Gediminas staiga Laiko žingsniais išėjo į Amžinybę. Lemtis jam leido gyventi tik 62 metus. Iki paskutinės akimirkos Jis mylėjo gyvenimą, dovanojo save kitiems, o išėjo palikęs nebaigtus darbus, neįgyvendintas svajones, liūdinčius artimuosius, mylimą žmoną, sūnų, dukrą, anūkus, kolegas, draugus, bendraminčius.

Gediminą Makauską išaugino Bagaslaviškio krašto žemė. Sedūnų kaime jis gimė 1959 m. rugpjūčio 26 dieną, Sedūnuose jis žengė pirmuosius žingsnius, Sedūnuose užaugo. Baigęs Bagaslaviškio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą. 1982 m., įgijęs režisūros specialybę, gavo paskyrimą į Širvintų rajono Anciūnų kultūros namus. Anciūnuose sukūrė šeimą ir pasiliko visam gyvenimui.

Savo žinias, jėgas ir meilę dainai, muzikai, teatrui Gediminas Makauskas 40 metų dalijo Anciūnų ir viso Širvintų krašto žmonėms. Nuo 1982 m. iki pat mirties jis būrė Anciūnų saviveiklininkus, drauge organizavo kultūrinę bei šviečiamąją veiklą, puoselėjo krašto tradicijas, rūpinosi gyventojų kultūros ugdymu, etnokultūra, papročiais, skatino saviveiklinio meno plėtrą, suteikė galimybę bendruomenės nariams dalyvauti kultūros vertybių saugojimo ir jų kūrimo procese. Tai tik keli Gedimino biografijos faktai. Už jų – Žmogus, visą savo gyvenimą sąžiningai, kantriai ir nuosekliai kūręs save, ieškojęs atsakymo į pagrindinius būties klausimus, visuomet vadovavęsis aukščiausiais žmogiškumo principais.

Gediminas visada buvo pareigingas, atsakingas, reiklus ir kartu taktiškas kultūros ir meno darbuotojas, nuoširdus, draugiškas bendradarbis ir vadovas, mokėjęs išklausyti ir patarti, rūpestingas, mylintis vyras, tėvas, senelis, brolis… Išėjo be galo darbštus, kūrybingas, inteligentiškas, spinduliuojantis energija ir optimizmu, jautrios sielos žmogus. Tokių žmonių atminimo laikas nenuneša užmarštin.

Gediminas Makauskas, subūręs Anciūnų kaimo kapelą, su kolektyvu yra koncertavęs tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“ Kernavėje, Širvintose, Jūros šventėje Klaipėdoje, respublikinėse kaimo kapelų šventėse-varžytuvėse „Kaimynėli, būki svečias“ Širvintose, keliskart dalyvavo televizijos laidoje „Gero ūpo!“, kelissyk vyko į respublikines šventes Marijampolėje, Kaune, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose. Būta ir tarptautinėje kapelų šventėje „Aleksiuko bandonija“ Kupiškyje, koncertuota tarptautinėje knygų mugėje „Litexpo“ parodų rūmuose, tarptautiniame liaudies muzikos ir dainų festivalyje Postavuose (Baltarusija), respublikinėje kapelų šventėje-varžytuvėse „Suvažiavo – sugužėjo“ Molėtuose. Drauge su oficialia Savivaldybės delegacija vyko ir dovanojo koncertą Didžiosios Britanijos Lidso lietuvių bendruomenei. O kas besuskaičiuos, kiek kartų koncertuota įvairiuose Širvintų rajono kampeliuose, seniūnijų šventėse, miesto šventėse, garbinguose jubiliejuose. Kokia nuostabi Anciūnuose Jurginių šventė! Anciūnų kaimo kapela yra koncertavusi daugelyje didesnių ir mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių. 2008 metais Anciūnų kapelai ir vadovui Gediminui Makauskui įteikta Igno Šeiniaus premija. „Kai po koncerto žiūrovai negaili aplodismentų, dėkoja už smagią polką ir dainą, už gražų valsą, už suteiktas gražias akimirkas, tai ir yra didžiausias atlygis, iš kurio gimsta entuziazmas, o jis niekada neleidžia sustoti“, – yra sakęs Anciūnų kapelos vadovas Gediminas.

Gediminas aktyviai dalyvavo Anciūnų bendruomenės veikloje, vadovavo dramos kolektyvui, režisavo keliasdešimt spektaklių, skirtų suaugusiems ir vaikams, pats vaidino, buvo kolektyvo siela, kūrė šventinius scenarijus, įprasmino save scenoje. Jo režisuotais spektakliais žavėjosi ne tik Zibalų seniūnijos bei Širvintų rajono gyventojai, bet ir respublikinių apžiūrų komisijos. Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo ne kartą apdovanotas padėkomis, 2018 metais Gediminui suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas.

Mielam ir gerbiamam Gediminui Amžinybės vartai atsivėrė sausio žvarbai sukausčius žemę. Nesutiksime Jo draugiško žvilgsnio, negirdėsime Jo žingsnių, liko užvertos Jo namų Anciūnuose durys. Jis išėjo ne iš mūsų, bet pirma mūsų. Kolegų, draugų, bičiulių, visų Jį pažinojusių atmintyje liks Jo prasmingi darbai, nuoširdi šypsena ir gero linkinčios akys.

Netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Gedimino Makausko šeimai ir visiems artimiesiems. Tegul bus Jam lengva Šiaulių kalvos smiltelė…

Širvintų rajono savivaldybės taryba ir administracija
Širvintų kultūros centras

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.85 (20 įvert.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

scroll to top
+