Gegužės 23-iąją paminėkime Jono Dambrausko 130-ąsias gimimo metines

1892 metų gegužės 23 dieną Pamusių kaime gimė kompozitorius, vargonininkas ir choro dirigentas Jonas Dambrauskas.

Netoli Lapelių gimęs muzikas mokėsi pas Čiobiškio vargonininką B. Peckų, paskui – pas kompozitorių ir dirigentą K. Galkauską, lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune. 1910 m. pradėjo vargonininkauti Kietaviškėse (Trakų raj.). Išgirdęs jaunąjį muzikantą griežiant vargonais, Varšuvos muzikos instituto direktorius E. Mlynarskis pakvietė studijuoti į šį institutą.

1917 metais baigęs studijas, Jonas Dambrauskas keletą metų vargonininkavo Kaltinėnuose ir Valkininkuose, organizavo chorus, rengė koncertus ir teatralizuotus muzikinius vaidinimus. Tais pačiais metais jis buvo deleguotas į Lietuvių konferenciją, kuri Vilniuje išrinko Lietuvos Tarybą, o pastaroji 1918 m. vasario 16 d. paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę.

1922 metais Kaune įkūrė kultūros draugiją „Gabija“, buvo jos pirmininkas. Vadovavo keliems chorams, dirbo Kauno Valstybės teatre, buvo dramos trupės muzikos dalies vedėjas. 1939 metais naujai perkomponavo ir pastatė Miko Petrausko operą „Eglė žalčių karalienė“.
Daug reikšmingų darbų muzikoje nuveikė ir po II Pasaulinio karo. 1962 metais jam suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.

Mirė 1982 metais, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top