Balandžio 14-oji – kunigo Alfonso Šato gimtadienis

Alfonsas Šatas apie 1965 m. LCVA.

Viešojoje erdvėje nurodoma, kad kunigas, poetas Alfonsas Šatas gimė Bagaslaviškio parapijos Špokiškio kaime 1908 metų balandžio 1 dieną. Tai patvirtina ir įrašas Bagaslaviškio bažnyčios Gimimų metrikoje, padarytas kunigo Povilo Burbulio ranka. Tarp gimusiųjų 1908 metų balandį pirmuoju į bažnytinę knygą įrašytas Alfonsas Šatas gimė tuometinio Gelvonų valsčiaus (kai kur klaidingai priskiriama Pabaisko valsčiui) Špokiškio kaimo valstiečių Vincento Šato ir Malvinos Novikaitės-Šatienės šeimoje. Pakrikštytas po dviejų savaičių, balandžio 14-ąją.

Tuo metu Rusijos imperija, kuri prisijungusi valdė didesnę dalį Lietuvos, gyveno pagal Julijaus kalendorių. Jis nuo Vakaruose naudojamo Grigaliaus kalendoriaus atsiliko dviem savaitėm. Taigi, Antanas Šatas iš tiesų gimė ne balandžio 1 dieną, o balandžio 14-ąją. Dviem savaitėm koreguotina ir jo krikštynų diena – Antanas Šatas Bagaslaviškio šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje pakrikštytas 1908 metų balandžio 28 dieną.

Būsimais kunigas mokėsi Bagaslaviškio pradinėje mokykloje. Paskui mokėsi Gelvonuose, o 1928 metais baigė Marijampolės kunigų Marijonų gimnazijos penktą klasę. 1930 metais jis įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminariją, kurioje 1931 metais baigė aukštosioms Teologijos studijoms eiti Seminarijos mokslą. Tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, kurį baigė 1935 metais.

Pirmiausia vikaravo Pivašiūnuose (Alytaus r.), tačiau greit buvo perkeltas vikaro ir vidurinės mokyklos kapeliono pareigoms į Giedraičius (Molėtų r.), kur išbuvo trejetą metų (1936-1938). Paskui buvo paskirtas klebonauti į Senąją Varėną, kur dirbo ir visą okupacijos laikotarpį. 1945-1948 m. klebonavo Kruonyje (Kaišiadorių r.), paskui keletą metų slapstėsi įvairiose Lietuvos parapijose. Onuškyje Trakų r.) jo darbuotasi 1948-1950 metais, Šešuolėliuose (Širvintų r.) – 1950-1951 metais, Stirniuose (Molėtų r.) – 1951-1953 metais.

1953 metais jis buvo suimtas Kulautuvoje (Kauno r.), nuteistas 25 metus kalėti ir ištremtas. Prabėgus 3 metams po Stalino mirties grįžo į Lietuvą ir darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose. 1962-1964 metais jis klebonavo Kiaukliuose (Širvintų r.). Paskutinė jo pastoracinio darbo vieta buvo jau pažįstami Stirniai.

Mirė Alfonsas Šatas 1994 metų vasario 10 dieną Kaltinėnuose (Šilalės r.), palaidotas Nemajūnų bažnyčios šventoriuje. Įdomi detalė: Nemajūnuose kunigavo ir ten 1917-aisiais mirė Alfonsą Šatą Bagaslaviškyje pakrikštijęs kunigas Povilas Burbulis.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 14 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (2 įvert.)
scroll to top