Stanislavą Maslinskienę keičia Regina Jagminienė

Padėkos ir sveikinimo žodžius tarė vicemerė Janina Pažusienė, Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva Kananovič ir Socialinių paslaugų centro direktorė Neringa Lubytė.

Kiekviena pabaiga yra ir kažko naujo pradžia.

Ansamblio „Viltis“ dainos padėjo sukurti popietės šventinę nuotaiką.
Stanislavą Maslinskienę Neįgaliųjų draugijos vadovės pareigose pakeitė Regina Jagminienė, joms sėkmės ir sveikatos linkėjo vicemerė Janina Pažusienė.

Rugsėjo 30 d. Širvintų kultūros centre susibūrę Neįgaliųjų draugijos nariai padėkojo už darbą nuo 2015-ųjų metų organizacijai vadovavusiai Stanislavai Maslinskienei.

Daugybė šiltų žodžių, linkėjimų, gražiausios ansamblio „Viltis“ dainos ir netgi šokio sūkurys. Juk visus metus būta kartu, bendrauta, įgyvendinta daugybė idėjų, nuveikta darbų…

Savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės padėką už atsakomybę, žmogišką šilumą ir pastangas telkiant rajono neįgaliųjų bendruomenę, plėtojant projektinę veiklą, rūpinantis šia socialiai jautria visuomenės dalimi Stanislavai Maslinskienei įteikė vicemerė Janina Pažusienė ir Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva Kananovič, pabrėžusios, kad pirmininkės indėlis ir nuveikti darbai vadovaujant Širvintų rajono neįgaliųjų draugijai yra tvirtas pagrindas ir gražus pavyzdys tiesiant organizacijos ateities kelią.

Tam, kad Neįgaliųjų draugija galėtų tęsti savo veiklą, būtinas vadovas. Susirinkimo metu buvo išrinkta ir vienbalsiai patvirtinta naujoji Širvintų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkė, kuria tapo ilgametė mokytoja, Administracijos Švietimo skyriaus vedėja, visuomenininkė Regina Jagminienė. Ją sveikino ir geriausios kloties naujajame kelyje linkėjo visi susirinkusieji. Socialinių paslaugų centro direktorė Neringa Lubytė, padėkojusi Stanislavai Maslinskienei už gražų ir betarpišką bendradarbiavimą, naujajai draugijos vadovei taip pat linkėjo tikro kaimyniškumo – juk abi įstaigos veikia šalia, bei gražiai papildo ir prisideda prie teikiamų paslaugų.

Savo kalboje naujoji draugijos vadovė Regina Jagminienė dėkojo susirinkusiems už pasitikėjimą, dalijosi savo mintimis ir idėjomis apie tai, kad nepaisant negalios kiekvienam žmogui reikalingas supratimas, draugystė, apjungianti veikla.

Užs. Nr. 118.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
1 (1 įvert.)
scroll to top
+