Profesijos mokymas – jau Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje?

Perspektyvi ir naudinga multimedijos techniko specialybė, kurią gimnazistai galės įgyti besimokydami I–IV klasėse.

Praeitą savaitę Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė kartu su Administracijos direktore Ingrida Baltušyte bei Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičiene susitiko su Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytoju, turinčiu ilgametę radijo ir televizijos režisieriaus, prodiuserio darbinę patirtį Artūru Kavaliausku. Jo vizito tikslas – pasiūlyti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje įdiegti profesinio mokymo programą ir kviesti gimnazistus kartu su viduriniu išsilavinimu įgyti profesiją.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą multimedijos techniką, kuris gebėtų savarankiškai kurti bei redaguoti dvimatės ir trimatės grafikos produktus, kurti ir redaguoti animacijos produktus, kurti, montuoti bei redaguoti vaizdo ir garso produktus, kurti skaitmeninės komunikacijos kanalus ir publikuoti vaizdo bei garso produktus.

Tai atvertų pasirinkimo galimybes jaunimui: baigę gimnaziją abiturientai gautų brandos atestatą ir profesines kompetencijas patvirtinantį dokumentą, todėl galėtų iš karto įsitraukti į darbo rinką arba toliau tęsti mokymąsi profesinėje mokykloje, universitete ar kolegijoje.

„Esu tikra, kad ši naujovė – tai naujos perspektyvos ir galimybės mūsų jaunimui“, – sako Savivaldybės merė.

Merė džiaugiasi, kad į pokyčius gerai reagavo ir gimnazijos bendruomenė – Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjai Rasai Kralikevičienei, gimnazijos dirktorei Ladai Kriščiūnienei ir pavaduotojai Linai Janickaitei apsilankius Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre, susipažinus su būtinomis šios profesijos mokymo sąlygomis, iniciatyva buvo pristatyta Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tarybai.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tarybai pritarus, kitas žingsnis – prašymas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl profesinio mokymo licencijos suteikimo, gimnazijos nuostatų keitimas ir kitų dokumentų parengimas.

Nors kelias ilgas, tačiau tikimasi, kad gavus leidimą, jau nuo kitų mokslo metų Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija galės pakviesti I–IV gimnazijos klasių mokinius dalyvauti šioje programoje ir įgyti profesiją.

Suprantama, kad pritariant ir palaikant šią iniciatyvą, prireiks ir Savivaldybės prisidėjimo. Todėl planuojama skirti finansavimą įsigyti būtinas pagrindines priemones šiai programai įgyvendinti.

Užs. Nr. 26.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top