Pilietis, Mokytojas, Vadovas

Savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės ir Administracijos direktorės I. Baltušytės padėka ilgamečiam Lietuvos Šaulių Sąjungos Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Širvintų kuopos vadui L. Vaicekauskui.

Spalio 12 d. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė drauge su Administracijos direktore Ingrida Baltušyte ir gražia Širvintų krašto Šaulių sąjungos bendruomene padėkojo ilgamečiam Lietuvos Šaulių Sąjungos Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Širvintų kuopos vadui Leonui Vaicekauskui.

Vakaro metu liejosi paties vado gyvenimo istorijos, jo bendražygių bei dalyvių prisiminimai, padėkos žodžiai.
L. Vaicekauską sveikino Širvintų kultūros centro direktorė R. Kružikė – buvusi šaulė ir vado mokinė.
Vado L. Vaicekausko rankose Širvintų šaulių kuopos dovana – kardas su Širvintų herbo, briedžio, simboliu.
Vadas L. Vaicekauskas su žmona, Širvintų krašto garbės piliete H. Vaicekauskiene (dešinėje) ir kolege šaule, Širvintų krašto geradare, Garbės piliete N. Didžiokiene. L. Vaicekausko šeimoje – visi šauliai, o vakaro metu ir mažiausioji anūkė pažadėjo sekti senelio pėdomis.

Už pilietines iniciatyvas, svarų asmeninį indėlį stiprinant Šaulių sąjungos tradicijas Širvintų rajone, ugdant jaunosios kartos pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą, aktyvią veiklą ir lyderystę, už prasmingas pamokas, įtraukiančias ir buriančias veikti kartu.

„Buvo įdomu klausytis paties vado margos ir įvykių kupinos gyvenimo istorijos, jo žmonos, Širvintų krašto garbės pilietės Helenos Vaicekauskienės, kolegės šaulės, Širvintų krašto geradarės, Garbės pilietės Nijolės Didžiokienės, kitų bendražygių bei dalyvių prisiminimų, padėkos žodžių“, – to vakaro įspūdžiais dalijosi merė Ž. Pinskuvienė.

Pasitempęs, išdidus Tėvynės patriotas, rankose laikantis bendražygių įteiktą kardą ir „ištirpęs“ mažosios anūkytės glėbyje geraširdis senelis…

Koks skirtingas, įvairiapusis žmogus gali būti, kiek jausmų, pareigos ir atsakomybės telpa jame!

Užs. Nr. 130.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4 (2 įvert.)
scroll to top