Kviečiame teikti kandidatūras Igno Šeiniaus premijai gauti!

Kviečiame kultūros, švietimo, ugdymo įstaigas, institucijas, įmones, visuomenines organizacijas, fizinius asmenis ir meno kolektyvus iki 2024 m. sausio 15 d. siūlyti pretendentus I. Šeiniaus premijai gauti.

Premija yra skiriama už reikšmingiausius muzikos, dailės, choreografijos ir kitų meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą Lietuvoje ir už jos ribų (leidiniais, garso ir vaizdo įrašais, publikacijomis, viešais renginiais, koncertais, televizijos laidomis, švietėjiška, kraštotyrine veikla ir kt.).

Pretendentus siūlantys fiziniai, juridiniai asmenys ar kolektyvai privalo pateikti išsamią veiklos charakteristiką, kurioje aprašomi asmens ar kolektyvo nuveikti darbai, pažymima, už kokius nuopelnus rekomenduojama premija. Prie veiklos charakteristikos pageidautina pridėti iliustracinę medžiagą (nuotraukas, atsiliepimus spaudoje, lankstinukus, garso, vaizdo įrašus ir kt.).

Širvintų rajono savivaldybės administracija pretendentus registruoja vadovaudamasi Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 76 „Dėl Igno Šeiniaus premijos steigimo“ patvirtintų Igno Šeiniaus premijos skyrimo nuostatų 5.1. papunkčiu.

Kandidatų charakteristikas užklijuotuose vokuose su užrašu „Kandidatų Igno Šeiniaus premijai gauti vertinimo komisijai“ prašome pristatyti į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, Širvintos).

Užs. Nr. 216.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top