Graži, tvarkinga, išradingai kuriama aplinka byloja apie gyventojų darbštumą, vidinę kultūrą, meilę grožiui ir tvarkai

?

Širvintų rudens šventės metu tradiciškai pagerbiame, pristatome ir apdovanojame Širvintų rajono gražiausiai tvarkomų sodybų, įmonių, įstaigų, daugiabučių namų teritorijų konkurso nugalėtojus, kuriuos sveikino, specialiais prizais apdovanojo Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Pinskus, Širvintų r. savivaldybės vadovės – merė Živilė Pinskuvienė, vicemerė Laima Versekėnaitė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, pavaduotoja Dovilė Audėjūtė.

Šventės dalyvių aplodismentai ir sveikinimai:

· Alionių seniūnija:

 1. Janinai Zitikienei ir Bronislovui Surgelai;
 2. Editai ir Juozapui Algimantui Bartaškams;
 3. Gražinai Kazakevičiūtei ir Vitalijui Juchnevičiui.

· Čiobiškio seniūnija:

 1. Ramunei ir Alvydui Raudoniams;
 2. Aldonai ir Romaldui Jurevičiams;
 3. Gintarei Jakštienei ir Kęstučiui Krikštaponiui.
?
?

· Gelvonų seniūnija:

 1. Birutei ir Vytautui Visackams;
 2. Veronikai Mikučionienei;
 3. Vidmantui ir Kęstučiui Naraškevičiams.

· Jauniūnų seniūnija:

 1. Boženai ir Kazimierui Pospešinskams;
 2. Astai Aleksandravičienei, Jauniūnų seniūnijos daugiabučio gyvenamo namo (Senoji g. 19) aplinkos grožio kūrėjai;
 3. Jolantai Inokaitienei, Jauniūnų seniūnijos daugiabučio gyvenamo namo (Ringės g. 7) aplinkos grožio kūrėjai.

· Kernavės seniūnija:

 1. Jadvygai ir Algimantui Čiurkinams;
 2. Jūratei Adomavičienei ir Rimui Čiurkinui;
 3. Valentinai Klikūnienei.

· Musninkų seniūnija:

 1. Adolfinai ir Kaziui Stankevičiams;
 2. Audronei ir Henrikui Janušauskams;
 3. Dianai ir Arūnui Vaičeliams.

· Širvintų miestas:

 1. Vidai ir Antanui Viburiams;
 2. Česlavai ir Ivan’ui Survilams;
 3. Rūtai ir Ričardui Balsevičiams;
 4. Širvintų miesto daugiabučio gyvenamo namo (Vilniaus g. 25) aplinkos grožio kūrėjams.

· Širvintų seniūnija:

 1. Vilmai ir Giedriui Pimpiams;
 2. Rasai Minkštimienei;
 3. Daliai ir Ramūnui Jakubickams;
 4. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Družų filialo ir Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Družų filialo aplinkos grožio kūrėjams.

· Zibalų seniūnija:

 1. Danutei Bendorienei;
 2. Ramintai ir Algiui Maslinskams;
 3. Agnei ir Sauliui Kanapieniams;
 4. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Kiauklių filialo bendruomenei.

Džiugu, kad savo nepriekaištingai puoselėjama aplinka kaip gražus gėlės žiedas puošiate mūsų rajoną ir suteikiate akims pasigėrėjimo!

Linkime, kad rankų ir širdies šiluma, triūsas bei laikas sugrįžtu šimteriopai įkvėpimu, gražiomis idėjomis, pozityviomis mintimis ir aplinkinių palaikymu!

Užs. Nr. 165.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top