Dėmesio Širvintų r. kaimų bendruomenėms! Projektams finansuoti numatyta beveik 1 milijonas eurų!

Žemės ūkio ministerija nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti.

Labai kviečiame pasinaudoti galimybe ir teikti projektus pagal šias sritis:

• Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir stiprinimas. T. y. edukacijoms, degustacijoms ar kitoms veikloms vykdyti skirtos aprangos, instrumentų, technikos, įrangos su priedais, vidaus baldų įsigijimas, bendruomenės atributikos, stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio su priedais ir būtinos programinės įrangos įsigijimas, spausdintuvo, kondicionieriaus ar šildymo įrenginių, santechnikos prekių, vidaus apdailos prekių, reikalingų paprastajam (einamajam) remontui atlikti įsigijimas ar remontui atlikti skirtų įrenginių nuoma (patys paprastojo remonto darbai nefinansuojami), bendruomenės namų apsaugos sistemos, pirmosios medicininės pagalbos rinkinių su defibriliatoriumi įsigijimas, profesinių pirmosios pagalbos suteikimo mokymų išlaidos.

• Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. T. y. statybos darbų, prekių ir paslaugų pirkimas, įrenginių, įrankių, mechanizmų (įskaitant techniką) įsigijimas (kai įgyvendinus projekte numatytas veiklas, bus tęsiama viešųjų erdvių priežiūra), daugiamečių augalų įsigijimas.
• Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas.

T. y. renginio vietos nuoma, renginiui vykdyti būtinos įrangos, priemonių nuoma, atlygis renginio atlikėjui, maitinimo paslaugos, transporto priemonių nuoma, priemonių ir prekių, kurios bus sunaudojamos renginio metu, įsigijimas, nuotoliniu būdu organizuojamų renginių išlaidos.

Informaciją ir konsultacijas teikia:

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja Kristina Mockutė, tel. +370 698 39542, el. p. k.mockute@litfood.lt.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, tel. +370 5 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. +370 5 239 1128, el. p. Monika.Barnackiene@zum.lt.

(zum.lrv.lt)

Užs. Nr. 4.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top