Tiesioginis valdymas: „gubernatorius“ dar neskiriamas

Dėl Širvintų Etikos etikos komisijos pirmininko kilusi krizė privertė susirūpinti netobulo įstatymo pakeitimu

Po to, kai rugsėjo 27-ąją vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nebuvo balsuojama už Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą. Tuo pačiu jis nebuvo patvirtintas, kilo įvairių spekuliacijų. Pirmiausia, kada Širvintų rajone bus įvestas tiesioginis valdymas ir atvyks „gubernatorius“? Ryt, poryt? Kitą savaitę?

Užsispyrusiai lipa ant to paties grėblio

Kaip esame rašę, dėl tiesioginio valdymo įvedimo Širvintų rajone Vidaus reikalų ministerija aptarė gavusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2019 metų rugsėjo 4 dienos raštą. Šiame rašte Vyriausybės atstovas nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba dar nėra paskyrusi Etikos komisijos pirmininko. Nepaskyrė, nors nuo pirmo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio, kuris įvyko 2019 metų balandžio 15 dieną, jau praėjo beveik 4 mėnesiai. Šiandien jau kalbama apie 5 mėnesių laikotarpį.

Vyriausybės atstovas pažymėjo, kad tokia situacija prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatai. Ji teigia, kad savivaldybės taryba per du mėnesius nuo pirmo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos paskiria Etikos komisijos pirmininką. Nepaskyrus, gali būti įvedamas tiesioginis valdymas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Širvintų rajono savivaldybė tada nurodė, kad Vietos savivaldos įstatyme nustatyta Etikos komisija sudaryta laikantis nustatytos tvarkos, paskirta šios komisijos pirmininko pavaduotoja. Tačiau merės teiktai opozicijos pasiūlytai šios komisijos pirmininko kandidatūrai savivaldybės taryba nepritarė keturiuose posėdžiuose. Kartą gavusi per nosį, opozicija vėl ir vėl lipo ant to paties grėblio. Ko gero, patiko.

Dar vienas šio klausimo svarstymas buvo įtrauktas į rugsėjo 30 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Kaip dabar žinome, už opozicijos pateiktą Virginijaus Sarpausko kandidatūrą prieš savaitę apskritai balsuota nebuvo. Pretekstas – šis asmuo dėl deklaruoto teistumo jau du kartus nesulaukė palaikymo. Nepaisant ankstesnių argumentų, kad „konservatoriaus“ kandidatūra, daugumos nuomonė, nėra geriausias pasirinkimas skirti Etikos komisijos pirmininku, opozicija užsispyrusiai vėl ir vėl ją teikė. Galbūt tyčia. Jo nepaskyrus, galima būtų tikėtis tiesioginio valdymo rajone įvedimo. Na, ir bent taip „užsiberti cukraus“ ant tebekraujuojančių pralaimėjimo savivaldos rinkimuose žaizdų.

Ministrė pasiūlė dar neįvesti tiesioginio valdymo

Spalio 2-osios popietę Vyriausybėje vykusiame posėdyje vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė pristatė du siūlymus dėl tiesioginio įvedimo Panevėžio miesto ir Širvintų rajono savivaldybėse.

Tame posėdyje pažymėta, kad tiesioginio valdymo įvedimas yra kraštutinė priemonė. Ji skirta viešiesiems interesams apskritai apsaugoti, ir turi būti neatidėliotinai reikalinga.

Didžiam opozicijos nusivylimui, nutarta, kad šiuo metu nėra reikalo įvesti tokį valdymą.

Posėdyje atkreiptas dėmesys, kad tiesioginio valdymo įvedimas turi būti taikomas, kuomet savivaldybė nebegali tinkamai atlikti priskirtų funkcijų. Todėl reikalingas teisinio reglamentavimo tobulinimas. Vidaus reikalų ministerijai jau yra pavesta peržiūrėti esamą laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo teisinį reglamentavimą. Iki 2020 m. vasario 1 d. pavesta pateikti Vyriausybei Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Todėl siūloma įvertinti ir Vietos savivaldos įstatymo tobulinimą. Pavyzdžiui, nustatant ilgesnį terminą politinio sutarimo paieškoms skiriant komisijų pirmininkus ar keičiant komisijų pirmininkų skyrimo procedūrą ar kt. Pakeitimus pasiūlyta įtraukti į artimiausiu metu Vyriausybei planuojamą pateikti Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektą.

Sprendimas dar neįvesti laikinojo valdymo priimtas ir atsižvelgus į Širvintų rajono savivaldybės galimybes atlikti jai priskirtas funkcijas, vietos gyventojų poreikių, viešųjų interesų tenkinimą.

Davė 30 dienų, bet ar tai – paskutinis terminas?

Taigi galima sakyti, kad opozicijos žaidimėliai su Etikos komisijos pirmininko kandidatūra, tikintis iš posto pastumti Živilę Pinskuvienę, bent kol kas apčiuopiamų rezultatų nedavė. Priešingai – dar kartą pademonstravo opozicijos nesugebėjimą pažaboti savo ambicijų ir susitelkti rajono gyventojų labui. Pagrindiniams šios košės virėjams opozicijoje derėtų suprasti, kad net tiesioginio valdymo įvedimo atveju jie Širvintose būtų tik kaip šios situacijos bendrininkai ar net kaltininkai ir pro galines duris į Savivaldybę kažin ar vaikščiotų, kavutę su Vyriausybės paskirtu laikinuoju valdytoju vargu ar gurkšnotų. Na o rinkėjų akyse jie galutinai įtvirtintų pagalių kaišytojų į ratus ir produktyvaus darbo sabotuotojų reputaciją.

Vyriausybės posėdyje išdėstystytas situacijos Širvintose įvertinimas yra ir rimta užuomina opozicijai, kad Etikos komisijos pirmininko skyrimo krizė nėra vien tik Širvintų problema. Tai daug gilesnis procesas, kuriam įtakos turi daugelis veiksnių, todėl opozicijai derėtų nustoti kaltinti valdančiuosius ir įvertinti, kiek ji pati pasistengė, kad būtų rasta išeitis iš aklavietės..

Praėjusį trečiadienį vykusiame Vyriausybės posėdyje taip pat buvo nutarta, kad, Širvintų rajono savivaldybės tarybai nepaskyrus Etikos komisijos pirmininko per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo, Vidaus reikalų ministerija ne vėliau kaip per 10 dienų pateiks Vyriausybei teisės aktų projektus dėl pasiūlymo Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Pavesta Vyriausybės atstovui teikti aktualią informaciją Vyriausybei apie padėtį Širvintų rajono savivaldybėje.

Taigi, tiesioginis valdymas dar nebus nei ryt, nei poryt, nei kitą savaitę. Skaičiuojant nuo spalio 2-osios, Širvintų rajono taryba turi 30 dienų terminą Etikos komisijos pirmininkui patvirtinti. Tiesa, kaip galima suprasti iš Vyriausybės posėdyje išdėstytų argumentų dėl įstatyminės bazės tobulinimo, tai irgi gali būti dar ne paskutinis terminas.

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+