Širvintų rajono vadovai mulkina gyventojus?..

Konkurso dėl Širvintų rajono atliekų tvarkymo paslaugų laimėtojas UAB „Ecoservice“ (atseit pasiūlęs mažiausią kainą) 2008 m. rugpjūčio 18 dieną pasirašė sutartį su Širvintų rajono savivaldybe, ir „Ecoservice“ atstovai pradėjo važinėti po seniūnijas „reikalaudami“, kad gyventojai pasirašytų su jais sutartis. Tik kam šios sutartys naudingos: Širvintų rajono gyventojams ar valdžiai? Kodėl į susitikimus su gyventojais UAB „Ecoservice“ atstovus atveža merui artimas žmogus?

Širvintų rajono gyventojai, eidami į susitikimus su UAB „Ecoservice“ atstovais, apie susitikimo esmę mažai ką žino, o tiksliau – tik tiek, kiek parašyta iškabintuose skelbimuose. Tai yra, jog Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo operatoriumi tapo UAB „Ecoservice“, ir jis nuo šiol rūpinsis atliekų surinkimu ir išvežimu, o gyventojai privalo sudaryti sutartį su šiuo operatoriumi, nes to nepadariusiųjų lauks nemažos baudos (nuo 200 Lt iki 1500 Lt). Tik labai jau greitai auga baudos suma, nes į susitikimus su gyventojais atvažiavę operatoriaus atstovai kalba apie 2000 litų baudą. Gal Širvintų rajono savivaldybei ir UAB „Ecoservice“ pirmiausiai reiktų susitarti dėl baudos dydžio ir tik po to „gąsdinti“ jomis gyventojus? Be to, kokiu pagrindu ta bauda bus skiriama? Jokiu. Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos piliečiai bet kokią sutartį pasirašo laisva valia ir tik tokiu atveju, jeigu jos sąlygos tenkina užsakovą.

Dauguma į susitikimus su UAB „Ecoservice“ atstovais ateinančių žmonių nesupranta, kodėl vykdydama šį konkursą Savivaldybės valdžia nesusitiko su Širvintų rajono gyventojais ir nepaklausė, kokia yra reali padėtis dėl šiukšlių, kiek atliekų žmonės prirenka per mėnesį ir pan., o rėmėsi skaičiais „iš lubų“, ir dabar gyventojams teks mokėti „už orą“, nes nustatytos atliekų normos jie nepririnks. UAB „Ecoservice“ atstovai teigia, kad Širvintų rajone nustatyta, jog per metus vienas miesto gyventojas sukaupia 1,3 , o kaimo gyventojas – 1,2 kubinio metro atliekų. Taigi kiekvienam namui buitinėms atliekoms bus duotas 240 litrų talpos konteineris (daugiabučiams namams konteineriai bus kur kas didesnės talpos), kurio turinys bus išvežamas kas dvi savaites, ir per mėnesį šios paslaugos kaina sieks beveik 16 litų. Norintys išgabenti statybinių medžiagų ar stambiagabarites atliekas turės individualiai susitarti su įmone ir už tai pakloti dar 80 litų. Tik iš kur mokslininkai ištraukė tokius skaičius? Juk dar pernai buvo nustatytos perpus mažesnės išmetamų atliekų normos (miesto gyventojai, gyvenantys nuosavuose namuose, išmeta 1,5, daugiabučiuose namuose – 1,3, miestelių ir kaimų žmonės, gyvenantys nuosavuose namuose, – 0,5, kaimo daugiabučiuose – 0,7 kubinio metro atliekų). Kas užtikrins, kad operatoriaus naudai minėtos normos kitąmet ir vėl nepadidės?

Minėtos sutarties pasirašymas – tai nuosprendis 5 metams, todėl kiekvienas užsakovas, prieš ją pasirašydamas, turėtų gerai įsiskaityti ir įsitikinti, jog visi išvardinti punktai jam tinka. Mat vargu ar žmogus, pasirašęs minėtą sutartį, anksčiau laiko galės ją nutraukti. Nors sutartyje ir parašyta, kad nutraukti ją galima abiejų šalių sutarimu, bet kas užtikrins, kad vykdytojas sutiks ją savanoriškai nutraukti? Kitas būdas anksčiau laiko nutraukti sutartį, tai parduoti savo būstą ir išsikraustyti į kitą vietą, bet tai gali padaryti tik tie žmonės, kurie jau yra suplanavę kraustytis kitur.

Dar vienas neduodantis kaimo gyventojams ramybės punktas yra – 14-tas. Tik kuris keturioliktas? Mat sutartyje yra du keturiolikti punktai, vienas punktas teigia, kad užsakovas besinaudojantis individualiais konteineriais, jų tuštinimo dieną nurodytu laiku turi išridenti konteinerius į su Vykdytoju suderintas vietas. Tuo tarpu kitame punkte rašoma: „…Konteineriai privalo būti neužstatyti transporto ar kitomis priemonėmis, žiemą būtų organizuotas protingas privažiavimas – nukastas sniegas, pabarstytas kelias iki konteinerio aptarnavimo vietos“. Šis punktas gal ir atrodo niekuo neypatingas, bet nepamirškime, kad šiuo metu UAB „Ecoservice“ atstovai sudarinėja sutartis su Širvintų rajono kaimo vietovių gyventojais. Tai reiškia, kad nemaža dalis žmonių gyvena nuošaliau nuo pagrindinio kelio. Taigi, anot sutarties 14-to punkto, gyventojas ne tik turės pats nusikasti sniegą ir pabarstyti kelią, bet dar ir sumokėti nemažą sumą už šiukšlių išvežimą. Leiskite paklausti, kaip tą padarys močiutė, kuri gyvena kelių šimtų metrų atstumu (ar net toliau) nuo kelio? Nejaugi mažiausiai 3 mėnesius močiutei nebus išvežamos šiukšlės? Jeigu taip ir atsitiks, tai UAB „Ecoservice“ už tai neatsakys, nes sutartį pasirašę žmonės geranoriškai sutinka patys pasirūpinti, kad kelias iki jų būtų lengvai privažiuojamas.

11-ajame sutarties punkte rašoma, kad užsakovas turi užtikrinti, jog į buitinių atliekų konteinerį nebus pilamos kitos rūšies šiukšlės (pvz., statybinės ir griovimo atliekos, cheminės medžiagos, skystos ar degios, želdynų ir želdinių tvarkymo, pavojingos ir/ ar sprogstamos atliekos, gyvulinės kilmės ar medicininės atliekos), tačiau niekur neparašyta, ką vis dėlto galima mesti į minėtą konteinerį. Juokingiausia, kad ir UAB „Ecoservice“ atstovai, nuvažiavę į susitikimus su gyventojais, irgi nesugeba paaiškinti, ką reiškia sąvoka „buitinės atliekos“. Jie tik išvardija sutartyje parašytas medžiagas, kurių į minėtą konteinerį mesti negalima. O kokias medžiagas galima mesti, taip ir lieka neaišku? Juk kaime gyvenantys žmonės beveik neturi buitinių atliekų, nes popierių sudegina krosnyje, maisto atliekas sušeria gyvuliams, o keli plastmasiniai buteliai tikrai neužims 240 litrų talpos konteinerio, kuris, pagal mokslininkų skaičiavimus, turėtų stovėti prie kiekvieno namo.

Sutartyje nenurodyta ir kas kiek laiko gali keistis atliekų išvežimo kaina. UAB „Ecoservice“ atstovai patikina, kad kaina keisis vieną kartą per metus, bet kas užtikrins, kad operatorius laikysis duoto žodžio, kai to nėra parašyta juodu ant balto? Beja, pirmas kainos už atliekų išvežimą šuolis numatomas jau po Naujųjų metų. Operatorius neneigia, kad regioninis Kazokiškių sąvartynas metų pradžioje gerokai pakels kainą, vadinasi, ir gyventojų mokestis už šiukšlių išvežimą irgi kur kas padidės.

UAB „Ecoservice“ atstovai, rugpjūčio 29 dieną atvykę į Alionis patyrė, fiasko. Gyventojai operatoriui mėgino paaiškinti, jog 240 litrų konteinerio dviem savaitėm jiems per daug, nes tiek šiukšlių paprasčiausiai nepririnks, o už orą mokėti nesiruošia. Žmonės bandė susitarti dėl mažesnės talpos konteinerių ar atliekų išvežimo vieną kartą per mėnėsį. Tačiau UAB „Ecoservice“ atstovai nenusileido ir tikino, jog tokie yra mokslininkų skaičiavimai, ir žmonės privalo pririnkti būtent tiek šiukšlių. Matyt, beprasmiška ginčyti neatitinkančius realybės teorinius skaičiavimus. Dar didesnis pasipiktinimas kilo žmonėms pamačius sutartį. Mat kai kurie jos punktai (anksčiau paminėti) visiškai netinka kaimo vietovėje gyvenantiems žmonėms. Alioniškių net neišgąsdino didžiulės baudos, nes jie žino savo teises ir tai, kad sutartis turi būti naudinga abiem pusėms. Deja, šito negalima pasakyti apie sutartį, kurią atsivežė UAB „Ecoservice“ atstovai.

Panaši situacija buvo Juodiškiuose bei Kernavės ir Musninkų seniūnijose. Ten žmonės irgi turėjo nemažai klausimų dėl atliekų išvežimo kainų, grafikų ir pan., bet UAB „Ecoservice“ atstovai galiausiai nusileido ir leido gyventojams rinktis norimo dydžio konteinerius ir šiukšlių išvežimo periodiškumą. Dauguma juodiškiečių pasirinko 120 talpos konteinerius ir pageidavo, kad šiukšlės būtų išvežamos vieną kartą per mėnesį (tokias sąlygas pasirinkę žmonės per mėnesį mokės maždaug 4 litus). Dauguma Kernavės gyventojų pasirinko 120 litrų konteinerius ir pageidavo, kad šiukšlės būtų išvežamos du kartus per menesį. Musninkiečiai pasiskirstė apylygiai: vieniems šiukšlės bus išvežamos vieną kartą per mėnesį, o kitiems – du kartus.

Keista, kodėl UAB „Ecoservice“ atstovai tokių pat sąlygų negalėjo pasiūlyti alioniškiams? Juk būtų išvengta ne tik beprasmiškų ginčų, bet ir sutartys jau būtų pasirašytos?

Neįprastas susitikimas su UAB „Ecoservice“ atstovais buvo Družuose. Susitikti su operatorium atėjo maždaug 10-15 žmonių. Kitą vertus, nieko keisto, juk žmonės susirinkti buvo kviečiami 17.00 val., kai dauguma dar dirba. O gal tokia valanda buvo pasirinkta visai neatsitiktinai? Juk susitarti su 15 asmenų yra kur kas lengviau nei su šimtu ar daugiau. Didelių nesklandumų Družuose nebuvo, žmonėms labiausiai rūpėjo, kada jų kaime bus pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai (vadinamieji „teletabiai“), o ne kiek kainuos atliekų išvežimas. Į susitikimą atvažiavęs Savivaldybės administracijos direktorius Pranas Kamienas pareiškė, kad nors Družams šiukšlių rūšiavimo konteineriai nėra numatyti, bet jis asmeniškai pasirūpins, kad kitais metais jie jau čia stovėtų. Keisčiausia, kad Družų gyventojai taip „skubėjo“, jog net nepasivargino pasiskaityti pasirašant sutarties. Per vos 25 minutes trukusį susirinkimą gyventojai nutarė, kad jų šiukšlės bus vežamos du kartus per mėnesį, ir sulaukė P. Kamieno pagyrimo už tokį greitą ir teisingą apsisprendimą. Tik ar galima šį žmonių apsisprendimą pavadinti teisingu, kai žmonės net nematė, ką pasirašo?

Gal žmonės, prieš pasirašydami minėtą sutartį, pirmiausiai turėtų pasitarti su teisininkais? Taip, reikia gyventi tvarkingai. Ir šiukšles reikia išvežti. Bet gyventojai neturėtų tapti valdžios ir operatoriaus pasipelnymo šaltiniu.

Atliekų išvežimo tema toli gražu neišsemta. Apie tai – kituose „Širvintų krašto“ numeriuose.

Ivona Komarovska

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

18 Atsakymų į “Širvintų rajono vadovai mulkina gyventojus?..”

 1. kestas parašė:

  gerai butu sudariti sutarti,bet tokiu keliu ar atvaziuos surinkt.

 2. Anonimas parašė:

  ligotas krastas

 3. redas parašė:

  idomu kurie is rajono valdzios proto bokstu uzdraude turguje prekiauti bulvemis visoj lietuvoj tokiu nesamoniu dar nebuvo nors cia gi sirvintos atskira respublika

 4. to Lina parašė:

  Musu KIK-as atsisake vezti siuksles, nes tam nepasiruoses. beje toki sprendima sios istaigos vadovui padejo priimti opozicija, kuri ragino, kad ne musu rajono imone veztu, o savivaldybe skelbtu konkursa ir veztu kiti. Dargi komisija sudare. Argi jiems svarbu, kad siuksles vezti pelninga

 5. Lina sirvintiske parašė:

  Na ka gi, pats pelningiausias mafijos biznis Italijoj-siuksles 🙂 Gana jau mum tu mokesciu,juk KIK’ui mokam uz siuksliu isvezima!!!

 6. :Dublinietis parašė:

  ten viskas zymiai paprasciau.. jau net neatsimenu bet kazkas jau rase toki straipsni.. ten siuksles isveza labai paprastai karta i savaite… na ziurint kokiame rajone gyveni… o PERDIBAMAS siuksles( popieriu skardines.. na vienu zodziu viska kas perdirbama kas dvi savaites) zinoma nemokamai.. uz buitines siuksles reikia moketi 8 eurus .. bet nesvarbu ar tu kas savaite siuksles mesi ar kas menesi — priklausomai nuo konteineriu \9 bynu) skaiciaus.. tai zmogus ir ziuri ar viska mest i mokama.. ar verta antrine zaliava rusiuot… bet mum tai cia dar toli iki TO…

 7. vilkelis parašė:

  manau,kad straipsnis teisingas.vykdytojas-„ekoservice“turi tik kelis isipareigojimus,o uzsakovas turi labai daug isipareigojimu ir visi jam nenaudingi;privaziavimo kelia padaryt(o nuosali sodyba ir kelio sunkiasvorei a/m nera);vienasaliskai vykdytojas nustato,kad konteineris perpildytas,tada vienasaliskai pateikia saskaita papildomam apmokejimui;sutartyje neisaiskinta kas yra misri ir specifine komunaline atlieka(matyt,uzsakovui nenaudinga,nes neaiskumu gali pasinaudoti ir bausti papildomais mokesciais);uzsakovas negali jokiais motyvais nutraukti sutarties su vykdytoju ir t.t.

 8. Algis parašė:

  dekojam nors vienas laikrasstis žmones informuoja kad butume apdairesni

 9. Anonimas parašė:

  Aš manau, kad sąlygos labai tinkamos ir kaina nedidelė. O gal straipsnio autorė gali pasiūlyti geresnį variantą.

 10. skaitytojas parašė:

  Save gerbentis laikraštis turėtų apdairiau rinkti ir pateikti informaciją. Staipsnyje nurodoma tikrovės neatitinkanti informacija , pvz. minėtas komunalinių atliekų sukaupimo normas patvirtino ne kokia nors įmonė, o Širvintų raj. savivaldybės taryba savo sprendimu Nr. 1-91 ir dar pavasarį – 2008 m. balandžio 21 d.
  Tokiu budu, komunalinių atliekų sukaupimonormas taikytų bet kuri konkursą laimėjusi įmonė…

 11. tetule to FEDIA parašė:

  „Su siukslintojais reikia grieztai kovoti bet ne kontejero dydzio,isvezimo daznumo irkainomis. Ir nereikia mulkinti zmones,kad kaimekai nesiukslina.“
  noreciau pasiteirauti, kaip reikia su jais kovoti. skusti? beje niekas nepersa paciu didziausiu konteineriu 240l. kas kokio norejo, tas toki ir rinkosi bent jau Kernaveje. tai gal pasidalinsi tamsta Fedia kur kaimo zmones tas siuksles deda? man durnai nesuprantama. tik vaiksciojant po miskus kruvos bambaliu ir kt siuksliu kruvos metosi. neiskaiciau, o kaip gi grieztai kovoti turetu atrodyti realybeje.

  PS cia tik mano nuomone. Matyt lietuvaiciu jau toks budas nesutikti ir isdeti i suns dienas asmeni su jam nepatinkancia nuomone. del siuksliu esu skaiciusi ir domejusi daugiau nei tai isdestyta straipsnyje. be Sirvintu sav yra ir LR Vyriausybes programa ir eile kitu dokumentu. jei trumpai – siuksles tures buti renkamos ir isvezamos. kadangi esam neturtingi uz siuksliu isvezima turesim moketi. ir tai bus, nori to kas nors ar ne. beje, tai ne sapaliones bobutems.
  Pagarbiai-

 12. Ramas parašė:

  Na taip UAB “Ecoservice”planuoja šiukšles išvežti viena ar du kartus per mėnesį. O pas mūs Širvintų kaime tegul pirma šunis išgaudo, kol jie išvež tai puse šiuklių po gatvę valiosis. Na o autore aš palaikau, teisingai reikia už savo teises kovoti. Jie dalvoja kad kaimo žmonėms tai ką pasiūlis su tuo ir sutiks. O tai TETULEI višuje galiu pasakyti: čia ne rinkiminis triukas dėl tų šiukšlių ir konteinerių sena bėda mūsų rajone, žmonės jau pavargo klausynėti, Kada bus pastatyti konteineriai? ir nieko nuostabaus kad kažkas skuba juos pasirašyti neskaitydami.Ir dar jei autorė pagal istatymus žiūrėtu plačiau čia „Tetulei“ tai neužtektu laiko straipsniui parašyti. Ji tik užuomina žmonėms davė. O jei tai jūs sudomino tai pati skaitykite.

 13. Adolfas parašė:

  Na, tikrai labai aktuali tema… Manau, kad mūsų 5 asmenų šeimai 240 l talpos konteineris tiktų tik tuo atveju, jei tas šiukšles vežtų bent kartą per savaitę. O dabar jei vež tik dukart per mėnesį, tai jau visiškas absurdas ir dar priedo už tokią kainą. Reiks , matyt, paboikotuot tuos „laimėtojus“

 14. Fedia parašė:

  Na manau straipsnis galietu buti dar issamesnis. Ir nereikia tai „tetulei“ mokyti kitus. O jos sapaliavimai tikrai atitinka kaimo bobules.Su siukslintojais reikia grieztai kovoti bet ne kontejero dydzio,isvezimo daznumo irkainomis. Ir nereikia mulkinti zmones,kad kaimekai nesiukslina.

 15. redas parašė:

  aferistu gauja

 16. VALDAS parašė:

  tegu tik atvaziuoja su tom sutartim leks net i kelnes sikdami

 17. dzedulis parašė:

  O as autores pozicija palaikau. Vienkiemiu gyventojams jokiu pakadeziu nereikia ir tegu net nemano kaisioti kazkokiu sutarciu senukams. Tikrai butu negerai.

 18. tetule parašė:

  sveiki. tiesiog smagu skaityti. zurnaliste matyt buvo ruosiama rasyti straipsnius kaimo mociutems. kiekvienas kiek daugiau mastantis zmogus si straipsni pavadintu daugiau negu nesusipratimu. pati gyvenu Kernaves seniunijoje ir susitikimo interpretacija daugiau negu nepanasi i buvusia realia tiesa. kam tamsta kirsini zmones. kodel nenusviesta kita puse. ar tamsta zinai, kad didele dalis siuksliu yra deginama arba ismetama/uzkasama savo zemeje, bet kuo arciau ribos su kaimynu, svetimoje zemeje paslapciomis arba valstybineje zemeje, miskuose. gal tamsta su savo kolegom ar viena teiktumeisi iskuopti toki geradariu kaimynu siukslyna mano zemeje. juk pritruks ir drasos ir noro. cia darbo reikia imtis, o ne liezuviu malti. beje atkreipciau tamstos demesi, kad paciai reikia teisininku konsultacijos. Lietuvoje yra ne vien tik civilinis kodeksas. gal reiktu pasidometi giliau siuksliu problema. pasiteirauti Aplinkos apsaugos ministerijoje. straipsnis pavirsutiniskas, neissamus, kirsinantis ir jau duoda savo rezultatus – kaimo zmones ketine sudaryti sutartis po sio isganingojo straipsnio ir toliau degins ar uzkasines savo siuksles zemeje. ar gerbiamoji bent zinai, kad bobutes deginamo plastikinio bambalaius suodziai yra veziniu, astminiu ligu sukelejai. gal tamstele noretum salia tokios bobutes apsigyventi? MANAU, KAD SIS STRAIPSNIS ARTEJANCIU RINKIMU TRIUKAS – AKTUALI ZMONEMS PROBLEMA NAGRINEJAMA TIK NEIGIAMOS KRITIKOS FONE, TAIP SIEKIANT GAUTI BALSU RINKIMU METU PARTIJAI, KURI PASIULYS GERESNI SIUKSLIU SURINKIMO VARIANTA.
  beje toks butu idomus klausimas – kodel miestieciai privalomai turi moketi uz siuksliu surinkima ir isvezima, o kaimo zmogus – ne. manau, kad sioje vietoje yra lygybes principo pazeidimas. o gal kaimo zmogus nesiukslina?

Comments are closed.

scroll to top
+