Lietuvos politinės partijos vienija 853 Širvintų rajono gyventojus

Igorio Kiiko karikatūra. kartunbank

Kai kurios partijos pas mus susižvejojo tik po vieną ar du partiečius

Prieš pat Naujuosius pagarsintas Teisingumo ministerijos sprendimas visuomenei neatlygintinam naudojimui atverti nuasmenintus Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos duomenis kai kuriuos gerokai nuliūdino. Lietuvoje yra nustatyta minimali 2 tūkst. narių riba partijai, tačiau tiek narių kai kurios partijos nebesuskaičiuoja.

Remiantis 2021 metų gruodžio 5 dienos Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia 24 politinės partijos, kurios vienija apie 100 tūkst. narių. Lietuvoje yra ir 28 neveikiančios partijos, kurios jau yra išregistruotos iš Juridinių asmenų registro arba šiuo metu likviduojamos.

Didžiausia pagal turimą narių skaičių politinė partija yra Lietuvos socialdemokratų partija, turinti 15,2 tūkst. narių. Nepaisant didelio partiečių skaičiaus, socialdemokratai Seime šiuo metu turi 12 atstovų. Tiksliau, tiek jų priklauso Socialdemokratų frakcijai.

Jei partijos savo narių bendrą skaičių Teisingumo ministerijai pateikdavo nuolat, tai vienos ar kitos politinės jėgos populiarumas atskirame regione buvo savotiška paslaptis. Ši informacija buvo priklausoma tik nuo pačios politinės jėgos geranoriškumo, o ja dažnai manipuliuota. Juk vienai ar kitai politinei jėgai buvo nenaudinga atskleisti, kad jos struktūra konkrečioje savivaldybėje yra tirpstanti, todėl kartais net sunku sudaryti sąrašą vietos savivaldos rinkimams. Nutarimas atverti regioninius duomenis leis lengviau suprasti politinės jėgos potencialą ir sprendimus. O ir teisingumo ministrės manymu, pirmą kartą atveriami plataus masto politinių partijų duomenys leis visuomenei geriau pažinti partijų veiklą, teisinį statusą, sužinoti platesnę informaciją apie partijų narius, jų skaičiaus dinamiką, bus itin naudingu įrankiu politologams bei apžvalgininkams.

Atvertuose duomenų rinkiniuose nepateikiami partijų narių asmens duomenys, leidžiantys juos identifikuoti. Tačiau galima rasti apibendrintą informaciją apie partijoms priklausančių narių skaičių, amžiaus grupę, lytį, pilietybę, geografinę padėtį, taip pat detalesnę informaciją apie politines partijas (registracijos datą, teisinį statusą ir kt.). Šie duomenų rinkiniai bus atnaujinami kartą per mėnesį, tad besidomintys galės sekti, kaip auga ar menksta atitinkamos politinės jėgos.

Remiantis Teisingumo ministerijos duomenimis, šių metų pradžioje Lietuvoje registruotų politinių partijų nariais buvo 853 Širvintų rajono savivaldybės gyventojai (5,6 proc.), o beveik pusė jų – 391 – priklausė neseniai pavadinimą pakeitusiai Lietuvos regionų partijai, kurios pirmininku išrinktas Molėtų-Širvintų rinkimų apygardai Seime atstovaujantis Jonas Pinskus. Ši partija metų pradžioje Teisingumo ministerijai deklaravo turinti 3771 narį, tad nesunku suskaičiuoti, kad širvintiškiai joje sudarė kiek daugiau nei dešimtadalį visų narių.

Nors Lietuvos regionų partija yra palyginti nauja politinė jėga Lietuvoje, ji nėra kokia nors netikėta išimtis politikoje. Ši politinė jėga deklaruoja pirmiausia siekianti tolygaus regionų vystymosi, tad stengiasi užkariauti populiarumą tarp centrinės valdžios ir stambių partijų dažnai pamirštamų rajonų gyventojų. Pasaulyje veikia ne viena partija, jau savo pavadinimu deklaruojanti, kad orientuoja vykdomą politiką regionų interesams. Ko gero, daugeliui girdėta iki 2014 metų Ukrainoje veikusi Regionų partija. Čilėje šiuo metu veikia trys tokios partijos – Platus regionų visuomenės judėjimas (MAS Region), Socialinė žaliųjų regionalistų federacija ir Demokratinė nepriklausomų regionalistų partija, Turkijoje – Demokratinė regionų partija, Graikijoje – Demokratinė regionų unija, Moldovoje – Moldovos regionų partija, Latvijoje – Latvijos regionų asociacija, Ispanijoje – Kantabrijos regioninė partija, Kanadoje – Kanados regionų partijos konfederacija, Serbijoje – partija, pasivadinusi Serbijos jungtiniais regionais.

Turint beveik keturis šimtus narių rajone jau galima tikėtis atstovavimo savivaldoje. Jei mandatų skirstymo kvota (368) būtų tokia pat, kaip, pavyzdžiui, 2019 metais, vien tik balsavę partijos nariai Lietuvos regionų partijai garantuotų vieną mandatą. Be abejonės, realybėje partija mandatų gautų daugiau, kadangi, kaip rodo patirtis, galima tikėtis iki dešimt kartų daugiau balsų nei partija konkrečioje savivaldybėje turi narių. Ir tai ne tušti spėjimai – tai patvirtina rinkimų duomenys.

Antra pagal populiarumą rajone yra Darbo partija, tačiau kažkada buvęs jos narių skaičius jau tik prisiminimas. Darbo partijos narių nėra nė šimto, jei tiksliai – tik 97. Nesunku suprasti, kodėl jai šiuo metu rajono Taryboje atstovauja vos vienas narys, o ir tas pats gavęs viso labo 103 pirmumo balsus. Per 2019 metų rinkimus Darbo partija surinko tik 386 balsus ir vos 18 balsų peržengė skirstymo kvotą. Turint omenyje, kad Darbo partija Lietuvoje skelbiasi vienijanti 10,1 tūkst. narių, širvintiškiai joje nesudaro nė vieno procento.

Tik 68 partiečius Širvintų rajone suskaičiavo valdančioji Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionių demokratų partija. Širvintiškiai joje sudaro pusę procento partiečių, tad vietos konservatorių balso tame chore irgi faktiškai negirdėti.

Vos 62 bendrapartiečius rajone turi Lietuvos socialdemokratų partija. Tai tik 0,4 proc. visų šalies socialdemokratų. Gausiausia šalies politinė jėga tokiu populiarumu Širvintų rajone turbūt nelabai nori pasigirti. Populiarumo tarp širvintiškių neatperka net dedamos pastangos: rajono socialdemokratų globėjas yra vienas partijos lyderių A. Sysas, o jo patarėjais dirba du buvę ar esami Širvintų rajono tarybos nariai – Anna Kuznecovienė ir Giedrius Jozonis.

Tiesą sakant, ir konservatorių, ir socialdemokratų įdirbis rajone yra labai menkas. Jos teturi vos po vieną Tarybos narį.

Vieną tarybos narį turi Partija „Laisvė ir teisingumas“ (buvę liberalcentristai), rajone vienijanti 24 partijos narius. Pagal atstovavimą partijoje (apie pusė procento) rajono „zuokininkai“ galėtų varžytis su konservatoriais. Panašų bendraminčių būrį surinkę Ramūno Karbauskio „valstiečiai“, rajone vienijantys 26 partiečius, Taryboje turi 2 mandatus. Širvintų „valstiečiai“ partijos struktūroje sudaro 0,66 proc. visų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narių.

Tarp kitų partijų, atstovaujamų Seime, galima būtų paminėti Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą, kurioje tarp 2088 narių yra 30 Širvintų rajono gyventojų (1,4 proc.). Tačiau rajono taryboje „lenkai“ šįkart neturi nė vieno atstovo.

Stebina šalies valdančiajai koalicijai priklausančios „Laisvės partija“ ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Aušrinės Armonaitės vadovaujamų „laisvapartiečių“ gretose tarp 3424 narių tėra 13 širvintiškių (0,38 proc.), o Viktorija Čmilytė-Nielsen su bendražygiais Širvintų rajone prisiviliojo vos 16 partiečių iš turimų 6930 (0,23 proc.). Peršasi mintis, kad su tokiomis pajėgomis net vietos savivaldoje nėra ką veikti, o tų partijų vykdoma centrinė politika Širvintų rajono gyventojams apskritai yra svetima ir tarp jų neturi palaikymo. Nenuostabu. Juk pusė „Laisvės partijos“ narių – 1566 iš 3124 – gyvena Vilniaus mieste, dar per šimtą – palei Vilnių. Pagal geografiją, tai iš esmės yra vilniečių partija.

Apie kitas partijas atskirai nekalbėsime, kadangi dauguma jų, nors ir turi sutelkę po du, tris, kai kurios – net keturis tūkstančius narių, mažai ką reiškia šalies politiniame gyvenime, o mūsų rajone apskritai yra egzotika. Ievos Budraitės vadovaujama Lietuvos žaliųjų partija vienija 18, Kęstučio Juknio vedama Politinė partija Profesinių sąjungų centras – 18, Sakalo Gorodeckio vadovaujama Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga – 18, Eligijaus Dzežulskio-Duonio vedama Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija – 16, Petro Gražulio vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – 13, Vytauto Radžvilo vadovaujamas Nacionalinis susivienijimas – 13, Tauro Jakelaičio vedama Lietuvos liaudies partija – 12, Dariaus Kuolio vadovaujama Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ – 8, Stanislovo Tomo vedama Kovotojų už Lietuvą sąjunga – 2, Stanislovo Buškevičiaus vadovaujama Partija „Jaunoji Lietuva“ – 2, Tomo Pačėso vadovaujama Partija „Lietuva – visų“ – 2, Rimanto Jono Dagio vadovaujama Krikščionių sąjunga – 2, Tamaros Lochankinos vadovaujama Politinė partija Rusų aljansas – 1, Jono Varkalos vedama „Drąsos kelias“ politinė partija – 1 Širvintų rajono gyventoją.

Kas dėl pastarosios, buvo laikai, kai per 2012 metų rinkimus į Seimą „Drąsos kelio“ partija Alekniškio rinkimų apylinkėje gavo 9,48 %, Motiejūnų – 8,16 %, Virvyčių – 7,38 %, Gelvonų – 7,17 %, Kernavės – 6,94 %, Širvintų Igno Šeiniaus – 6,68 % balsų. Po ketverių metų Alekniškyje, Motiejūnuose, Virvyčiuose, Gelvonuose, Kernavėje už „Drąsos kelią“ nebalsavo nė vienas rinkėjas, o Igno Šeiniaus rinkimų apygardoje už šią partiją buvo atiduoti vos 2 balsai, kai ankstesniuose – 126.

Vaclovo Fortunato Žutauto Partija „Kartu su Vyčiu“ ir lyderio neturinti Žemaičių partija Širvintų rajone partiečių kol kas neturi.

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)

7 Atsakymai į “Lietuvos politinės partijos vienija 853 Širvintų rajono gyventojus”

 1. Anonimas parašė:

  Kažkodėl atrodo ,kad konservatoriai gali neįveikti 5% barjero.

 2. bim bim parašė:

  :pas soceldemokratus kolkozu pirminykai seniai ismire o sarasuose turbut dar figuruoja. astikas irgi suveze visus kaimo lochus kai uspackis atvaziavo. anie net savo veidelius slepe,kaip jiem geda buvo pries stikliuko draugus. butu idomu pamatyt llaisves partijas narius. nu bet ce sitie kur namu ir sodybu prisistate. tvarta primenanti nama pamatei-neapsisausi: vaivorykstinis simasiukas. ape tas nezinomas tai patylesiu. gal tokiu zmoniu net nera. reiktu teisingumo minsterijos tinklapyje pasitikrinti. nenustebsiu rades kad prikalusau kokioms trim partijoms.

 3. cim cim parašė:

  O kam tie sarasai? Tuoj nieko kai kur neliks, nes po rinkimu isrinkti nebus. Aisku, kad valstieciu neliko ir neliks dar tos ale populiarios partijos, nes virsuneles labai pasistenge ir dar labai stengiasi.

 4. Skaitytojai parašė:

  Tegu partijos išsivalo sarašus nuo Gogolio aprašytų „mirusių sielu“ ,tada ir tie sarasai bus tikslūs.

 5. Fredis parašė:

  Skaitytojai: na taip . reikiapasitikrinti teisingumo ministerijoje,kuri ir tvarko partijų registrą 🙂
  pretenzijas reikškit ministrei Taturuotapapei Dabravolskei.

 6. Skaitytoja parašė:

  Prašome neklaidinti skaitytojų, ne visi skaičiai atitinka tikrovę. Prieš skelbiant derėtų pasitikslinti informaciją.

 7. Dainius Graužinis parašė:

  Gerą straipsnį parašėte. Labiausiai įspūdį padarė faktas, kad iš 853 Širvintų politikų 391 regionų partijos nariai. Nustebino, kad rajone veikia net 23 partijų filialai. Realiai matosi vos kelių partijų vadukų veikla. Jokios partinės-komandinės koordinuotos veiklos nei su žiburiu nerasi. Žodžiu, laukia labai nuobodūs rinkimai. O gaila. Kai nėra sveikos konkurencijos prasideda šaliai-valiai

Comments are closed.

scroll to top