Vėjo elektrinių vystytojai atsakinėja į visuomenės pateiktus klausimus: kaip vyksta procesas?

Širvintose įvykus dviems susitikimams su bendruomene, planuojamo vėjo elektrinių parko vystytojai šiuo metu atsakinėja į gyventojų klausimus bei pasiūlymus. Pastarųjų gauta 370, tad vystytojai ir poveikio aplinkai vertinimo rengėjai informuoja, kad nors atsakymų pateikimas gali užtrukti, atsakyta bus visiems klaususiems.

„Kartu su poveikio aplinkai vertinimo (PAV) rengėju atsakingai nagrinėjame ir vertiname visus gautus pasiūlymus ir teisės aktuose nustatyta tvarka rengiame suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymą. Raštu informuosime kiekvieną, teikusį pasiūlymą, ar pasiūlymai priimti, priimti iš dalies ar atmesti. Visus gautus pasiūlymus vertiname labai atsakingai, nes mums itin svarbu, kad projektas atitiktų visus reguliuojančius įstatymus ir visi suineteresuoti visuomenės asmenys būtų išgirsti“, – komentuoja Darius Narmontas, projekto vadovas iš bendrovės „Evecon“.

Svarbu tai, kad visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas nenustato konkrečių suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo ir informavimo terminų: „Vis dėlto siekiame atsakyti kuo greičiau, tačiau šis darbas yra itin atsakingas, todėl gali užtrukti ilgiau nei 10 darbo dienų“, – sako D. Narmontas.

Pasak projekto vadovo, atsakę visus klausimus bei atitinkamai pakoregavę poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, ją teiks institucijoms bei Širvintų savivaldybei. Konkretų galutinį vėjo elektrinių išdėstymo žemėlapį vystytojai galės pateikti tada, kai baigsis PAV derinimas bei derybos su arčiausiai gyvenančiais asmenimis. Pastarosios vyksta su žmonėmis, gyvenančiais zonose, esančiose 670 m spinduliu nuo planuojamos vėjo elektrinės.

Užs. Nr. 58.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
2 (4 įvert.)
scroll to top