Tarptautinis Erasmus+ projektas „STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)“

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija nuo 2021-09-01 dienos dalyvauja tarptautiniame projekte „STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)“ (angl. „STEAM – Step to Inclusive Education“).

2022-01-04 d. anglų k. vyr. mokytojos Vita Voverienė ir Kristina Povilaitienė su Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos pedagogais pasidalijo gerąja patirtimi, įgyta tarptautinio projekto „Erasmus+“ mokymuose „STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)“ (angl. „STEAM – Step to Inclusive Education“).

Anglų k. mokytojos, pasidalydamos gerąja patirtimi, teigė, kad STEAM (gamtos mokslai, IT, inžinerija, menai ir matematika) reiškia mokymą ir mokymąsi, naudojant daugiau nei vieną modalumą. Paaiškino, kad tai turinio integravimas:

a) autentiška patirtis, įtrauktis;
b) integracija per IKT: aplinkos tyrinėjimas, moksliniais tyrimais grįstas ugdymas, kompiuterinis mąstymas, 3D spausdinimas ir kūrybinis kodavimas/programavimas (Scratch)/atjungtas programavimas;
c) kontekstai: realūs kontekstai, socialiniai moksliniai klausimai, pilietiškumas (įskaitant pagrįstų sprendimų priėmimą).

Mokytojos sakė, kad ugdymo(si) proceso metu taikomos mokymo strategijos:

a) 5E modelis;
b) dizaino mąstymu grįstas ugdymas;
c) tiriamasis mokymasis už klasės ribų, lauke, naudojant socialinius mokslinius klausimus, tyrimais / probleminiais klausimais paremtas ugdymas, iššūkiais grįstas ugdymas, mokymosi rezultatai ir jų vertinimas/įvertinimas.

Planuojama plėtoti ir gilinti STEAM integravimą į ugdymo procesą. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos pedagogai dalyvauja Erasmus + partnerystės projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“ Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935, kurio koordinatorius yra Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – tobulinti STEAM ugdymą Europos mokyklose siekiant stiprinti jaunimo domėjimąsi STEAM dalykais ir karjeros planavimą šia kryptimi, suteikiant mokykloms reikiamą metodinę paramą.

Viso projekto metu bus rengiami intelektiniai produktai, tokie kaip: gerosios STEAM praktinės veiklos pavyzdžių rinkinys, kompetencijų tobulinimo programa mokytojams ir pedagogams su STEAM kompetencijos tobulinimo rekomendacijomis ir praktinis STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo vadovas.

Gimnazijos pedagogai projekto metu nuo 2022-02-09 d. tobulina profesines kompetencijas STEAM tematika nemokamuose kursuose. Mokykla galės kurti ir (arba) tobulinti savo STEAM ugdymo veiklas, dėl praktinės veiklos 6 mėnesius mokyklą rems ir konsultuos ekspertai. Ugdymo įstaiga galės dalyvauti tarptautiniame „STEAM iššūkio“ konkurse. Mokytojai bus praktinio STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo vadovo (interaktyvios knygos) bendraautoriai. Pasibaigus projekto laikotarpiui (2023-01-31), mokytojai, kurie aktyviausiai dalyvavo veiklose, bus pakviesti dalyvauti tarptautinėje baigiamojoje projekto konferencijoje, vyksiančioje 2022 m. spalio mėn., ir apdovanoti.

Visa projekto veikla yra finansuojama Europos Komisijos „Erasmus+“ programos.

Kristina Povilaitienė
vyr. anglų k. mokytoja,
Projekto Erasmus + „STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)” (angl. „STEAM – Step to Inclusive Education“) koordinatorė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top