Kaip tinkamai paruošti projektą ES paramai gauti?

Europos Komisija skelbia apie dotacijų galimybes skelbdama kvietimus teikti paraiškas. Kvietime teikti paraiškas yra visa informacija, reikalinga paraiškai pateikti, todėl jį reikia skaityti itin atsargiai. Kvietimo tekste, pavyzdžiui, apibrėžiama taikymo sritis, tiksliniai tikslai ir rezultatai, tinkamumo kriterijai ir vertinimo kriterijai. Idėja yra užtikrinti, kad jūsų projekto pasiūlymas puikiai atitiktų minėtus kvietimo reikalavimus. Tiesą sakant, būtų geriau, jei jūsų projekto pasiūlymas 110% atitiktų kvietimą, nes konkurencija dėl ES finansavimo yra didelė ir jūsų projektas konkuruoja su kitais itin gerais projektiniais pasiūlymais.

Kas toliau?

Naršykite svetaines ES projektai, kuriose pateikiama galimų nacionalinių ir Europos kvietimų teikti paraiškas apžvalga. Apsilankykite oficialiame Europos Komisijos puslapyje ES finansavimo ir konkursų portale arba, pavyzdžiui, CORDIS, BusinessFinland, Spinbase, techfunding.eu, GreenDeal biure. Šios platformos paprastai leidžia ieškoti raktinių žodžių arba leidžia pasirinkti konkrečias jums aktualias temas. Nustačius vieną ar kelias temas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo įdomios, perskaitykite tekstą, kad surastumėte patvirtinančius arba atmetančius kriterijus.

Finansavimo norma: pagal daugelį finansavimo schemų reikalaujama, kad įmonės prisidėtų prie projektų išlaidų, o lėšų skyrimas gali būti susietas su tam tikrais etapais.

Konsorciumo kriterijai: gali būti minimalus partnerių skaičius ir minimalus leidžiamas šalių skaičius. Atminkite, kad kai kurios ES nepriklausančios šalys, pavyzdžiui, Norvegija, Izraelis ir Šveicarija, gali dalyvauti ES pasiūlymuose. Taip pat gali būti kriterijų, susijusių su įmonės dydžiu. Gali būti paprašyta TRL (TechnologyReadinessLevel). Tai reiškia, kokia pažangi ir patvirtinta jūsų technologija. Skaitykite čia apie MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių TRL lygius ir apie dideles įmones. Trukmė: minimali ir maksimali trukmė, galimybė teikti paraišką dėl ilgesnių terminų kai kurioms sritims (pvz., sveikatos).

Vieno etapo arba dviejų etapų pasiūlymo procesas. Terminai: iki kada reikia užpildyti formas/įkelti ir pateikti dokumentus. Svarbūs klausimai, kuriuos reikia apsvarstyti. Atidžiai perskaitykite raktinius žodžius, vartojamus kvietime: ar jie atitinka jūsų projektą? Ar jos gali būti patikimai nurodytos jūsų pasiūlyme? Ar dotacijos suma yra tinkama jūsų technologijai ir ar ji atitinka jūsų ir jūsų partnerių lūkesčius? Ar jūs ir jūsų partneris gali iš dalies finansuoti ir (arba) iš anksto finansuoti pinigus ir išteklius projektui?

Ar jūsų pradinė suinteresuotų įmonių grupė atitinka konsorciumo kriterijus (pavyzdžiui, pagal įmonės dydį arba nacionalinę įvairovę)? Ar jums trūksta įgūdžių ir, jei taip, ar galite lengvai susirasti partnerius per nurodytą laiką?

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top