Baigtas įgyvendinti projektas „Kabaldos kaimo Kriaunaitiškių gatvės rekonstrukcija“

Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kabaldos kaimo Kriaunaitiškių gatvės rekonstrukcija“ (Nr. 20KL-KV-19-1-08517-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.

Projekto tikslas – didinti Kabaldos kaimo gyvybingumą, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą – rekonstruojant Kriaunaitiškių gatvę.

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Kriaunaitiškių gatvės atkarpa – 0,398 km. Kriaunaitiškių gatvėje įrengta: asfalto danga, LED apšvietimas, pėsčiųjų takas, pritaikytas ir žmonių su negalia poreikiams, paviršiniai nuotekų tinklai, kelio ženklai ir ženklinimas, skirtas užtikrinti eismo saugumą. Įgyvendinus projektą, pagerėjo gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė. Širvintų rajono gyventojai ir svečiai jau gali naudotis pagerinta susisiekimo infrastruktūra Kabaldos kaime.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Užs. Nr. 18.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
1 (1 įvert.)
scroll to top
+