Prevencinių programų prieinamumui įtakos galimai turėjo COVID-19 pandemija

Tam tikrų prevencinių programų įgyvendinimas 2014-2021 m.
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Higienos institutas paskelbė Širvintų rajono savivaldybės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitą.

Jei kuriam skaitytojui pasirodė čia esant klaidą, patikinsime – taip ir turi būti. Šiuo metu dar tik baigiami skelbti 2021-ųjų vertinimai. Beveik ketvirčio šalies savivaldybių ataskaitos už tuos metus dar nepatvirtintos ir neskelbiamos. Tarp vėluojančių savivaldybių – ir mūsų kaimynai molėtiškiai, ukmergiškiai, Vilniaus rajono savivaldybė. Jų ataskaitos – apie situaciją 2020 metais.

Ataskaitoje pažymėtos šios išvados:

  1. Nors 2021 m. išvengiamų hospitalizacijų Širvintų r. sav. sk. buvo mažiausias nuo 2014 m., rodiklis žymiai viršijo šalies vidurkį. Pastebima, kad nuo 2017 m. išaugus Širvintų r. sav. gyventojų sergamumui II tipo cukriniu diabetu, padaugėjo išvengiamų hospitalizacijų dėl cukrinio diabeto sk. (18+ m.).
  2. 2014–2021 m. stebima žymi, 2 m. vaikų, paskiepytų tymų, epideminio parotito, raudoniukės vakcina (1 doze), procento mažėjimo tendencija.
  3. Aukšti mirčių nuo piktybinių navikų rodikliai rodo nepakankamą būtinųjų priemonių, skirtų profilaktinių programų (prieš krūties ir gimdos kaklelio vėžį) efektyvumui didinti, naudojimą Širvintų r. sav. Prevencinių programų prieinamumui įtakos galimai turėjo 2020-2021 m. paskelbta COVID-19 pandemija Lietuvoje, kuri apribojo ambulatorinių paslaugų teikimą gyventojams.

2021 m. gyventojų VTGT (vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė) siekė 73,1 m., rodiklis buvo artimas šalies VTGT (74,2). Minėtais metais, kaip ir anksčiau, vyravo neigiama natūrali gyventojų kaita (-220), 1000 gyv. teko 7 gimusieji ir 21,7 mirusieji. Tai buvo mažiausias gimusiųjų (105) ir didžiausias mirusiųjų (325) skaičius nuo 2012 m.

Širvintų r. sav. 2020-2021 m. buvo užregistruotas didžiausias ilgalaikio nedarbo lygio, jėgos procentas nuo 2014-ųjų – 2,8 proc., rodiklis buvo artimas šalies lygmeniui (3,2 proc.). Nuo 2012 m. buvo stebima žymi socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus (1000 gyv.) mažėjimo tendencija (sumažėjo atitinkamai nuo 69,1 iki 18,8 1000-čiui gyv., Lietuvoje – 22,3/1000 gyv.). Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje skaičius Širvintų r. sav. buvo vienas mažiausių nuo 2012 m.
(258/1000 moksl.), nežymiai viršijo šalies rodiklį (225,8/1000 moksl.).

Apskritai 7 rodiklių reikšmės buvo geresnės, o 14 – prastesnės nei Lietuvos vidurkis.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 21 d. laikraščio numeryje.

Skaitytojų įvertinimas

 0 (0 įvert.)

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top