Meno mokyklos patirtis dalyvaujant projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Mokytojas A. Golcas vadovauja „Gitaristų grupelei“.

Širvintų meno mokykla, ieškodama būdų, kaip gerinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę, atrasti papildomų finansavimo šaltinių veikloms, nuolat ieško galimybės dalyvauti įvairiuose projektuose. Tuomet, kai mokykla dėl projektų sąlygų negali pati teikti paraiškos, išnaudojamos įvairios galimybės tapti projektų įgyvendinančių institucijų partneriais, dalyvauti projektinėse veiklose.

Vienas iš tokių projektų – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamas ES fondų finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Jo veiklose Širvintų meno mokykla dalyvauja nuo 2018 m. Dalyvavimas šioje veikloje Širvintų meno mokyklai suteikė galimybę padidinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę.

Nuo 2018 m. Širvintų meno mokykloje kasmet įgyvendinama nuo 9 iki 12 neformaliojo vaikų švietimo programų. Pasirašiusiems neformaliojo vaikų švietimo sutartis su Meno mokykla vaikams ugdymas būreliuose finansuojamas ES lėšomis. Būrelių veikla gana įvairi. Meno mokyklos būreliuose mokiniai mokosi groti gitara, susipažįsta su scenos menu, įvairiomis rankdarbių technikomis, gamtosaugine veikla, priešgaisrine sauga, dalyvauja jaunųjų šaulių veikloje.

Nemažai mokinių turi galimybę lankyti sportinės pakraipos būrelius – tinklinį, krepšinį, žaidžia judriuosius žaidimus. Dalyvavimas projekte didina ir veiklų prieinamumą – būreliai vyksta ne tik Širvintų mieste, bet ir Musninkuose, Gelvonuose, 2018 m. užsiėmimai vyko Bartkuškyje bei Čiobiškyje. Vaikų skaičius kinta, priklausomai nuo pateikiamų programų, pasirengusių dirbti mokytojų. Kasmet šiuose užsiėmimuose dalyvauja nuo 150 iki 250 mokinių. Dalyvavimas šiame projekte Meno mokyklai leido atrasti jai naują švietimo paslaugų kryptį, mokiniai gali nemokamai lankyti nemažai būrelių, tobulėja mokytojų profesinė kompetencija.

Šiuo metu Širvintų meno mokyklos neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko 184 Širvintų rajono mokiniai. Su visais būreliais galima susipažinti Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje (www.menomokykla.lt, skyrelyje Apie mokyklą > Švietimo paslaugos).

Kitas labai svarbus šio projekto rezultatas – Širvintų meno mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas, įvykęs 2020 m. lapkričio mėnesį. Širvintų meno mokykla turėjo galimybę nemokamai gauti išorinio vertinimo paslaugą. Vertinimo procesas leido mokyklos bendruomenei diskutuoti apie teikiamų švietimo paslaugų kokybę, gauti išorinio vertinimo komandos grįžtamąjį ryšį, savo veiklos tobulinimą grįsti ne tik nuojautomis, bet ir gautais duomenimis.

Taigi, Meno mokyklos patirtis rodo, kad dalyvaujant projektų veiklose galima atrasti būdų, kaip tobulinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę nenaudojant papildomų finansinių išteklių.

Meno mokyklos informacija

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+