„Širvintų krašto“ akiratyje Zibalų seniūnija

Beivydžių pradinei mokyklai būtų buvę 50

Prieš 50 metų duris atvėrusios naujos Beivydžių pradinės mokyklos
kieme jau seniai nešurmuliuoja vaikai.

Pradinė mokykla – tai mokslo pamatas. Sakoma, jei tvirti pamatai, tai ir namas ilgai stovės. Be gero pradinio pasirengimo tolimesni mokslai sunkiai seksis.
Viena mokytoja mokė net 33 skirtingų klasių mokinius
Ir šiandien prieš akis iškyla Beivydžių pradinės mokyklos (Zibalų seniūnija) mokytojų Kristinos Mačeikaitės ir Juozo Žygelio paveikslai. Ant kalnelio tuomečio ,,Gražaus ryto“ kolūkio pirmininko Jono Bernotavičiaus iniciatyva sumūryta nauja pradinė mokykla pradėjo veikti 1970 metais. Lygiai prieš 50 metų rugsėjo 1-ąją mokslo metus Beivydžių pradinėje mokykloje pradėjo 33 mokiniai iš aplinkinių Sudokių, Limonių, Pariešių, Medilių, Topeliškio, Poriškio, Beivydžių kaimų. 1970 metais Beivydžiuose mokėsi 8 pirmokai (vienas iš jų buvo šių eilučių autorius), 2 antrokai, 11 trečiokų ir 12 ketvirtokų. Keturių klasių pradinukus mokė viena mokytoja Kristina Mačeikaitė. Tai buvo pirmoji naujai atidarytos mokyklos mokytoja. Visur suspėjo, visiems mokiniams užteko dėmesio.

Beivydžių pradinės mokyklos mergaitės su mokytoja Kristina Mačeikaite. 1971-05-31.
1971 metų Beivydžių pradinės mokyklos pirma ir paskutinė ketvirtokų laida (pirmoje eilėje iš kairės į dešinę stovi Veronika Meškerevičiūtė, Irena Kisieliūtė, Genė Gurskaitė, Veronika Radzevičiūtė, antroje eilėje iš kairės į dešinę stovi Rimantas Motiejūnas, Valentinas Stundys, Vytautas Motiejūnas, mokytoja Kristina Mačeikaitė, Stasys Tamašiūnas, Jonas Radzevičius, Juozas Pusvaškis, trečioje eilėje iš kairės į dešinę stovi Algis Vaskela ir Jonas Zibalas). 1971-05-31.

Mokytoją Kristiną Mačeikaitę prisimena jos buvę mokiniai.
Ramutė Morkūnaitė, buvusi Beivydžių pradinės mokyklos mokinė, dabar gyvenanti Kaune: „Mokytoją prisimenu iki šiolei. Ji mane mokė trejus metus. Atsimenu, kad sėdėjom trise suole (gal suolų trūko): aš ir du berniukai, bet paskui persodino su kita mergaite, vardu Romutė. Jei kalbėdavomės, tai mokytoja kviesdavo prie lentos atsakinėti. Kartą mes su Romute susikeitėme batais ir mokytoja pakvietė prie lentos, mes nespėjom atsikeisti, tai aš nuėjau su skirtingais batais. Visi vaikai labai juokėsi, mokytoja nebarė, tik šypsojosi. Mes mėgome išdykauti. Mokytoja stengėsi pastebėti, kuris dalykas mums geriau sekasi, tai visuomet pabrėždavo ir pagirdavo. Jei kas nelabai sekėsi, vaikų neliūdino, bet padėdavo.Vėliau, kai mokytoja išėjo į pensiją ir gyveno Anykščiuose, mes susirašinėjome, dar ir dabar saugau jos laiškus. Mokytoja buvo labai dėmesinga kiekvienam vaikui, mylėjo mus. Tai buvo nuostabi pirmoji mokytoja, kaip tikra mama.“
Veronika Meškerevičiūtė-Paškonienė, buvusi Beivydžių pradinės mokyklos mokinė, dabar gyvenanti Utenoje: „Mokytoja mane mokė visus ketverius metus. Tai buvo mano pirmoji mokytoja. Kiek pamenu, buvo labai gera, atidi, nuoširdi ir atlaidi, kiekvieną dėstomą dalyką išaiškindavo iki smulkmenų. Pamenu, jeigu berniukai isdykaudavo, tai bausmė būdavo pasodinti į pirmą suolą su mergaite. Man irgi teko su berniuku sėdėti. Mokytojos rašytus laiškus saugau iki šiol.“
Vaclova Zibalaitė-Pažusienė, buvusi mokinė, dabar gyvena Širvintose: „Mane mokytoja Kristina Mačeikaitė mokė visus 4 metus buvusioje Limonių pradinėje mokykloje, kurioje ji dirbo iki uždarymo 1970 metais. Tai buvo labai kantri, labai motiniška, labai rūpestinga mokytoja. Tuo metu tai buvo mūsų kaimo inteligentė, nes nesu mačiusi jos su skarele. Mokytoja buvo kaime autoritetas, buvo labai rami, švelni ir sava, mokanti suvaldyti savo temperamentą. Gyveno ji mažame kambarėlyje, šeimos neturėjo, atostogas praleisdavo Kaune pas giminaičius. Mūsų krašte ji dirbo apie 15 metų. Pamenu, kaip mokytoja mums ant primuso virdavo arbatą, pamenu jos rankose laikomą labai gražų aliumininį arbatinuką. Pamenu, kai mokytoja mums vedė gamtos pamoką lauke ant pievutės, mes puolėme į mišką ir pririnkome jai baravykų. Ji buvo tuomet tokia laiminga laikydama rankose mūsų iš miško atneštus ir padovanotus baravykus.“
1971 metais pereita prie trimečio pradinio ugdymo

1971 metais vyko mokyklų reforma ir pradinėje mokykloje liko tik 3 klasės. 1971 metais iš Beivydžių mokyklos išėjo 23 mokiniai, baigę 3 ir 4 klases. Taip buvo reformuota mokykla ir pereita prie trimečio pradinio ugdymo.
1971 metais į Beivydžius atėjo 10 pirmokų. Mokinių skaičius sumažėjo iki 20. Dar po metų Beivydžių pradinukus mokė Juozas Žygelis – labai sumanus, energingas ir reiklus mokytojas. Mokytojas vyras kaimo mokykloje buvo labai netikėtas dalykas. Jo iniciatyva buvo nepriekaištingai įrengtas sporto aikštynas, mokiniams paruošta daugybė dalijamų mokymo priemonių. Mokytojas mums, paprastiems kaimo vaikams, negailėjo savo laisvalaikio, neskaičiavo darbo valandų, rasdavo laiko pramogoms. Jis organizavo išvyką prie Kiauklių ežero, surengė pirmąjį pikniką gamtoje, leido netgi maudytis ežere. Pasak buvusio mokinio Ritauto Viburio, jeigu visi Lietuvos mokytojai dirbtų taip, kaip Beivydžiuose dirbo mokytojas Juozas Žygelis, Lietuva nežinotų, kur padėti išugdytus profesorius.

Ramutė Morkūnaitė.
Beivydžių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Kristina Mačeikaite. 1971-05-31.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Nuotraukos iš Ramutės Morkūnaitės, Veronikos Paškonienės, Danguolės Paknienės ir Vaclovos Pažusienės asmeninių albumų

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite liepos 14 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (10 įvert.)

1 Atsakymas į "„Širvintų krašto“ akiratyje Zibalų seniūnija"

  1. prisimenu parašė:

    Mano mokykla.

Comments are closed.

scroll to top
+