Šiandien – Lietuvos kariuomenės diena

1999 m. „Lietuvos paštas“ išleido pašto voką Antano Mačiuikos atminimui. Nuotr. iš archyvo

1918 metų lapkričio 23 dieną buvo išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, tad ši diena minima kaip Lietuvos kariuomenės diena.

Per labai trumpą laiką Lietuvai dėl savo nepriklausomybės teko kariauti net su trim skirtingais priešais, kas šiaip jau retas dalykas pasaulinėje istorijoje. Išstūmę iš Lietuvos sovietinės Rusijos pasiųstus užkariauti Europos bolševikus, lietuviai turėjo suremti pečius mūšiuose su bermontininkais. Taip buvo vadinami vokiečių finansuoti Bermonto vadovaujami samdiniai, turėję įžygiuoti į bolševikinį Petrogradą. Trečiasis priešas, kurį teko sulaikyti, buvo lenkai, puoselėję planus šiaurines savo sienas nustatyti ties Šventosios upe, šiauriau Gelvonų ir Liukonių. Pagal lenkų planą visas Širvintų kraštas turėjo tapti dalimi marionetinės Vidurio Lietuvos valstybės, vadovaujamos Liucijano Želigovskio. Būtent Širvintų krašte, nuo Kernavės iki Giedraičių, sprendėsi šių žemių likimas, tad Lietuvos kariuomenės istorijoje Širvintos yra vienas svarbiausių etapų. Gal neatsitiktinai keli Nepriklausomybės kovų dalyviai ir ilgamečiai aukšti kariškiai, kaip antai pulkininkas Vladas Skorupskas, aviacijos pulkininkas leitenantas Antanas Mačiuika, pulkininkas Juozas Plenta buvo arba kilę iš čia arba įleido šaknis Širvintų apylinkėse, čia turėjo ūkius, iš čia buvo ir ištremti ar pasitraukė į Vakarus. Ypač įsidėmėtina, kad bene garsiausiu kraštiečiu yra laikomas Širvintose gimęs generolas majoras Jonas Kronkaitis. 1971-1974 metais jis buvo JAV kariuomenės generalinio štabo karininkas, o 1999-2004 metais – Lietuvos kariuomenės vadas.

Parengė Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+