Sausio 21-oji – kunigo Juozapo Šimkūno gimtadienis

1862 metų sausio 21 dieną Kamajų parapijoje (dabar – Rokiškio rajone) gimė XX a. pradžios Musninkų parapijos klebonas Juozapas Šimkūnas.

Juozapas Šimkūnas. „Valsčių“ serijos leidinio „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ iliustr.

1887 metais baigęs Vilniaus kunigų seminariją, Juozapas Šimkūnas dešimt metų kunigavo Baltarusijoje, o paskui Širvintose ir Daugėliškyje. 1899 metų kovo 6 dieną kunigas buvo paskirtas į Musninkus, kur išdirbo 10 metų ir pagarsėjo kaip kovotojas su lenkinimu, knygnešys. Musninkų klebonas Juozapas Šimkūnas, Bagaslaviškio klebonas Petras Burbulis ir Maišiagalos klebonas Alfonsas Petrulis 1905 metais dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime. Persekiojamas dėl savo lietuviškos veiklos, Juozapas Šimkūnas 1909 metų gruodį iškeltas į Geranainių (dabar – Baltarusijoje) parapiją, o iš ten 1916-1918 metais ištremtas į Vokietiją.

Juozapas Šimkūnas mirė 1932 metų spalio 16 dieną būdamas Asavos (dabar – Baltarusijoje) klebonu.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite sausio 21 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top