„Širvintų krašto“ akiratyje Zibalų seniūnija

Kaimo žmonių gyvenimo pulsą geriausiai jaučia seniūnaitės

Danutė Lemešovienė, Kiauklių seniūnaitė.

Dažniausiai seniūnaičiai padeda vietos gyventojams rasti tiesiausią kelią valdžios ir valdininkų labirintuose, kai reikia pasirūpinti pažeidžiamiausiais bendruomenės nariais: socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais. Skirtingai nuo seniūnų, kurie skiriami rajono administracijos, seniūnaičiai savo pareigas užima gyventojų pasitikėjimo principu – yra išrenkami. Zibalų seniūnijoje yra 4 seniūnaitijos: Zibalų seniūnaitija (seniūnaitė Dalia Bulonienė), Anciūnų seniūnaitija (seniūnaitė Alvyda Krapienė), Šešuolėlių seniūnaitija (seniūnaitė Danguolė Kalesnikienė) ir Kiauklių seniūnaitija (seniūnaitė Danutė Lemešovienė). Visos seniūnaitės maloniai sutiko atsakyti į klausimus. Seniūnaičių buvo klausta, kuo ypatinga seniūnaitija, paprašyta pasidžiaugti stipriausiais savo seniūnaitijos ūkininkais, tvarkingiausių ir gražiausių sodybų savininkais, pastebėti, kaip dažnai seniūnaitijoje kuriasi jaunos šeimos, paminėti garbaus amžiaus senjorus, kurie vis dar yra socialiai aktyvūs seniūnaitijos gyventojai, turintys muzikinių, meninių, drožybos, audimo, pynimo, pasakojimo ir kitokių talentų.

Danutė Lemešovienė, Kiauklių seniūnaitijos seniūnaitė: „Kiauklių seniūnaitija gali džiaugtis išskirtine gamta, didinga bažnyčia, puikiais, darbščiais žmonėmis, išskirtiniais rajone kultūriniais renginiais (žymiausias renginys yra rudens darbų pabaigtuvių šventė „Cepelinų balius“, gyvuojantis 20 metų). Kiauklių krašto žmonės ne tik augina duoną, bet ir kuria grožį. Kasmet vis gražėja kaimo sodybos, jų šeimininkai stato mažosios architektūros dirbinius, sodina įvairiausius medžius ir gėles, kuria alpinariumus ir kitas puošmenas. Noriu pasidžiaugti, kad seniūnaitija kasmet gražėja, tuščių sodybų mažėja, apsigyvena atvykę iš miesto žmonės. Didžiuojamės savo krašto ūkininkais, kurie neretai būna ir pagalbos ramstis įvairiose srityse. Kaip ir visur, taip ir mūsų seniūnaitijos kaimai sensta, bet turime ir jaunų šeimų, ir vaikučių. Tai Lauros ir Žygimanto Malinovskių šeima, kurioje auga trys vaikučiai, Rūtos ir Mariaus Daudų šeima, Auksės ir Aido Sinicų šeima. Jeigu senjoras yra aktyvus žmogus, visą gyvenimą toks ir buvo. O mūsų seniūnaitija irgi gali didžiuotis senjorų aktyvumu. Gal muzikuojančių ir drožinėjančių jau neturime, bet puoselėjančių tradicijas ir papročius, ugdančių artimo meilės, doros, pagarbos sau ir Tėvynei vertybes tikrai netrūksta. Pagyvenusių žmonių sukaupta gyvenimo patirtis ateinančioms kartoms tarsi užrašai, kurie neišnyksta. Džiaugiuosi, kad kartu kuriame planus ir juos įvykdome su Ole ir Albinu Kalesnikais, Onute Narbuntiene, Genovaite Gudoniene, Danute Šimoniene, Janina Bilotiene, Veronika Volovikiene.“

Danguolė Kalesnikienė, Šešuolėlių seniūnaitijos seniūnaitė: „Šešuolėlių seniūnaitija nėra gausi gyventojų skaičiumi, tačiau žavi savo vis gražėjančiomis ir žalumoje paskendusiomis sodybomis, jos teritorijoje yra net trys dvarai. Didžiausi yra Šešuolėlių I ir Šešuolėlių II kaimai. Be jų, seniūnaitijai priklauso Kiemelių, Navosiolkų I, Navosiolkų II ir Ūlyčėlės kaimai bei Civiliškių, Gaidelių, Juozapavos, Pumputiškio ir Laužiškio viensėdžiai. Šešuolėlių II kaime yra nuostabi Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Seniūnaitijos gyventojai naudojasi Šešuolėlių I kaime esančia biblioteka. Šešuolėlių I kaimą puošia dvaras, kuris Raimondo Vincento Petrausko šeimos pastangomis tapo vienu gražiausių dvarų Lietuvoje. Be jokios abejonės, kad tai pati iškiliausia gyvenamoji vieta seniūnaitijoje. Dvaras atkurtas vien privačiomis lėšomis ir yra vienas pirmųjų Lietuvos dvarų su nuostabiu parku, prikeltu naujam gyvenimui. Dvaro rūmai – unikalus kultūros paveldas su išlikusiais ir restauruotais visais architektūros ansamblio objektais: svirnu, tvartu, ledaine, spirito varykla ir kitais pastatais. Džiugina ir kitų Šešuolėlių I kaimo gyventojų prižiūrimos ir skoningai sutvarkytos sodybos. Tai Vaclavos ir Gedimino Snitkų, Alvyros ir Jono Lisauskų, Irenos ir Jono Balsiukų, Reginos ir Tautvydo Tukanų, Jurgitos ir Tado Žvirblių sodybos. Gražiai abipus keliuko išsidėsčiusios pagrindinės Šešuolėlių II gyvenvietės sodybos skęsta žalumynų jūroje: išpuoselėtos Reginos ir Antano Žemaičių, Virginijos Stundienės, Dorotos ir Olego Andrejevų sodybos. Gaidelių dvaro savininkai Sigita ir Teisutis Budos dvarą restauravo, jame įkūrė ūkį. Visų gerbiami ir kiti seniūnaitijos ūkininkai: Audronė ir Gediminas Drazdai, Danguolė Ražauskaitė, Sigita ir Teisutis Budos. Seniūnaitijoje nebeliko garbaus amžiaus meistrų, tačiau esantys meistrai pasižymi darbštumu: kalvystės paslaptis įvaldęs Valentinas Dapkus, puošnius medžio dirbinius kuriantis Olegas Andrejevas, savo paveikslais stebinanti Dalė Valickaitė. Gaila, jog neturime tinkamos vietos, kur galėtų susirinkti tiek jauni, tiek ir garbaus amžiaus sulaukę gyventojai, visi, kurie norėtų aktyvesnės kultūrinės veiklos.“

Danguolė Kalesnikienė, Šešuolėlių seniūnaitė.
Alvyda Krapienė, Anciūnų seniūnaitė.

Alvyda Krapienė, Anciūnų seniūnaitijos seniūnaitė: „Seniūnaitijoje turime šaunią Anciūnų kaimo kapelą, kuri jau gyvuoja daugiau nei 23 metus. Nuo 2003 metų aktyviai reikštis pradėjo Anciūnų filialo mėgėjų teatras. Pirmas didesnis veikalas buvo suvaidintas per Užgavėnes. Tai A. Kazakevičienės „Kaip velnias akmenį nešė“. 2018 metais per Antaninių šventę buvo atidarytas sendaikčių muziejus „Anciūnų kluonas“, kuriame sukaupta apie 200 eksponatų. Seniūnaitijoje darbštūs žmonės ir visi labai gražiai tvarkosi savo sodybose. Turime sodybų, kurios įvertintos kaip gražiausios sodybos. Tai Laimos ir Jono Andrikonių, Virginijos ir Rimo Jankauskų, Reginos ir Mykolo Jasionių, Elenos ir Alfredo Jutelių, Alvydos ir Artūro Krapų, Ritos ir Gedimino Makauskų, Vytauto Stundžio. Šiuo metu vykdomas projektas „Daugiamečių augalų ir technikos įsigijimas viešųjų erdvių sutvarkymui“, finansuojamas Žemės ūkio ministerijos. Įgyvendinus projektą, teritorija, kurioje vyksta renginiai, bus dar gražesnė. Seniūnaitijoje yra ir stiprių ūkininkų, kurie visada pagelbėja. Jie ne tik sunkiai dirba savo ūkiuose, bet ir gražiai tvarko sodybas. Tai Loreta ir Antanas Ruseckai, Rita ir Rimas Bulonai, Aida ir Ramūnas Kisieliai, Danguolė ir Pranas Kisieliai, Vida ir Darius Šepkai, jaunasis bitininkas Ernestas Ruseckas. Seniūnaitijos kaimai jaunėja. Nupirktos 6 sodybos, į kurias atvyko gyventi jaunos šeimos iš miestų ir kitų rajonų. Labai tikimės, kad atvykėliai įsitrauks į bendruomenės veiklą. Turime du puikius senjorus, kurie dalyvauja seniūnaitijos kultūriniame gyvenime. Tai Eugenija Stankevičienė ir Alfredas Jutelis.“

Dalia Bulonienė, Zibalų seniūnaitė.

Dalia Bulonienė, Zibalų seniūnaitijos seniūnaitė: „Nedidelė Zibalų seniūnaitija yra įsikūrusi visai šalia Širvintų. Miestelio centre stovi medinė 100-metė Šv. Jurgio bažnyčia, kuri kiekvienam seniūnaitijos gyventojui iš kartos į kartą yra ne tik maldos namai. Tai vieta, kurioje jie sukuria savo šeimas, pakrikštija vaikus, į paskutinę kelionę išlydi savo brangiausius žmones. Zibalų seniūnaitijoje yra Zibalų seniūnijos centras. Taip pat turime darželį, pradinę mokyklą, biblioteką, naujai sutvarkytą ir jaunimo pamėgtą krepšinio aikštelę. Kiekvieną pavasarį zibališkiai gausiai renkasi paminėti Šv. Jurgio atlaidų, po kurių tradiciškai kepama kiaušinienė, klausomasi atvykusių ansamblių ir kapelų bei bendraujama tarpusavyje. Zibalų seniūnaitijoje netrūksta gražiai ūkininkaujančių žmonių: džiugina Lionės Kamilevičienės ir Antano Jankūno ūkis, ne tik rajone, bet ir už Lietuvos ribų žinomas biodinaminis buvusiame dvare įsikūrusių Kristinos ir Arūno Martinėlių ūkis, kuklesni, bet ne mažiau gražūs Giedrės ir Algio Ališauskų, Algio Kuklio ūkiai. Zibalų seniūnaitijoje netrūksta darbščių ir savo sodybų aplinką puoselėjančių šeimų. Važiuojant pro sodybas, akis džiugina derlių nokinantys sodai, gausiai žydintys darželiai, prižiūrėtos vejos. Ypatingai išsiskiria Laimos ir Broniaus Didžiokų sodyba Karališkių kaime, Giedrės ir Algio Ališauskų, Ramintos ir Algio Maslinskų sodybos Navasiolkų kaime, Staškūniškio kaime akį džiugina Algio Kuklio tvarkomas buvusio dvaro parko sodas, Drublionių kaime savo sodybą puoselėja Vida ir Česlovas Kanapieniai, Zibalų miestelyje grožiu traukia Neringos ir Virgio Gudeikų, Erikos ir Leono Bulonų, Zofijos ir Vytauto Adomavičių, Jolantos ir Algio Dasevičių sodybos. Smagu, kad mūsų seniūnaitijoje kartos keičia kartas ir vis dažniau kaimelių gatvėmis vaikšto jaunos šeimos, kurios, augindamos čia savo vaikus, leidžia jiems pajusti tikrą vaikystės džiaugsmą gamtos apsuptyje. Turime ne vieną šeimą, iškeitusią sostinės gatves į malonumą gyventi kaime. Tai Ritos ir Tomo Kacevičių, Virginijos ir Viktoro Kutolovskių, Agnės ir Tomo Grybauskų, Birutės ir Arvydo Stanevičių ir kitos šeimos, auginančios naują kartą. Mūsų seniūnaitijoje yra menui ir kultūrai neabejingų žmonių. Savo poezija ir paveikslais džiugina Eglė Guobytė. Vokaliniais gebėjimais išsiskiria Stasys Vaitiekūnas, Vilma Gudeikaitė ir Aldona Vaitkūnienė, dalyvaujantys įvairiuose konkursuose, renginiuose ir šventėse, garsinantys ne tik rajoną, bet ir Lietuvą. Visada smagu susitikti ir pabendrauti su seniūnaitijos senjorais, menančiais mūsų kaimų kūrimosi istoriją, skaudžius trėmimo ir kitus istoriškai sunkius laikotarpius. Seniūnaitijos praeities ir išminties lobyną saugo mūsų mylimos senjorės. Tai Cecilija Grinienė, Genovaitė Kriaučiūnienė, Onorata Gudeikienė, Vaclova Didžiokienė, Stefanija Paulavičienė, Veronika Kazlauskienė, Zofija Latvienė, Jadvyga Kopūstienė ir kitos.“

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite liepos 14 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (7 įvert.)
scroll to top
+