Gruodžio 19-oji – Gelvonų vidurinės mokyklos įsteigimo diena

Alfonsas Mažonis. 1951.02.18. „Tarybų Lietuvos“ (Nr. 6) kadras.

1923 metų gruodžio 19 dieną švietimo ministras dr. Leonas Bistras pasirašė įsakymą Nr. 29, kuriame įsakė Širvintų vidurinę mokyklą, veikiančią Gelvonuose, vadinti Gelvonų vidurine mokykla. Tad šią dieną galima laikyti vidurinės mokyklos įkūrimo diena, nors ji Gelvonuose faktiškai veikė dar nuo 1921-ųjų rugsėjo. Tik tuo metu tai buvo … Širvintų vidurinė mokykla.

Iš sudėtingoje situacijoje dėl įsteigtos Neutraliosios zonos atsidūrusių Širvintų mokykla į Gelvonus laikinai buvo atkelta 1921-ųjų rudenį ir pradėjo veikti nuo gruodžio 1-os dienos. Jos vedėjo pareigas pavesta eiti Alfonsui Mažoniui (g. 1891).

Alfonsas Mažonis į Gelvonus buvo atkeltas iš Sedos, kur jam irgi teko įsteigti vidurinę mokyklą. Baigęs Liepojos gimnaziją, Alfonsas Mažonis 1910-1914 metais mokėsi Vilniuje. Prieš I Pasaulinį karą slapta mokytojavo Adutiškyje ir kitose Švenčionių ir Vilniaus apskrities vietose, kur vaikus mokė lietuviškai. Vėliau išvyko studijuoti į Maskvos universitetą. Dėl karo suirutės studijas tęsė Tbilisio universitete, kurio irgi neužbaigė. 1919 metais baigęs privačius I. F. Palatnikovo praktinius buhalterijos kursus, kurį laiką mokytojavo Lenkorano (Azerbaidžanas) valstybinėje gimnazijoje. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Sedoje, paskui buvo atsiųstas į Širvintų vidurinę mokyklą Gelvonuose. 1924 m. baigė Švietimo ministerijos suorganizuotus aukštesniųjų mokyklų mokytojų gimnastikos kursus, mokėsi universitete. Rudenį į mokyklą negrįžo, paprašė leisti užbaigti universitetą. Iki 1929 metų studijavo technikos fakultete, o 1940-1941 metais – marksizmo-leninizmo universitete Vilniuje, bet jo nebaigė.

Apie tolesnį Alfonso Mažonio gyvenimą nėra žinių, bent jau taip tvirtina Mažeikių krašto enciklopedija internete. Tačiau e-kinas sistemoje galima rasti kino žurnalo „Tarybų Lietuva“ 6-ąjį numerį, kuriame 1951 metais nufilmuoti „visos liaudies pirmojo kandidato Josifo Stalino rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą“, vykę 1951 metų vasario 18-ąją. J. Stalino rinkimų apylinkėje Vilniuje į kadrą pateko ir balsavęs Geležinkelininkų technikumo dėstytojas Alfonsas Mažonis.

Atsiųstam į Gelvonus, Alfonsui Mažoniui teko Širvintų vidurinei mokyklai surasti patalpas, kadangi senose dar caro laikų mokyklos patalpose veikianti pradžios mokykla neketino po savo stogu įsileisti atvykėlių. Niekuo negalėjo padėti ir valsčiaus valdyba, nebuvo nė baldų. Tik 1922 metų sausio 24 dieną Švietimo ministerija parašė A. Mažoniui, kad šis iš Jonavos geležinkelio stoties skubiai pasiimtų baldus, skirtus Širvintų vidurinei mokyklai: 20 suolų, 4 stalus ir kt. Vasario 8 d. įsakymu Nr. 11 paskirta mokytoja Veronika Zaleskaitė. Pagaliau buvo parvežti baldai ir 1922 metų sausio 30 d. Širvintų vidurinė mokykla Gelvonuose pradėjo darbą. Susirinko net 36 mokiniai. Į pirmą vidurinės mokyklos klasę atėjo 21 berniukas ir 4 mergaitės, į antrą – 4 berniukai ir 6 mergaitės. Pirma klasė įsikūrė buvusioje cerkvėje, o antra klasė ir mokyklos raštinė – valsčiaus valdybos patalpose.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gruodžio 16 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top