Gegužės 3-ioji – Bolševikmečio Širvintose pabaiga

Pralaimėję karą, 1918 metų pabaigoje vokiečiai pradėjo trauktis iš Lietuvos. Paskui juos slinko Raudonosios Armijos Vakarų armija.

Širvintas vokiečiai paliko 1918 metų gruodžio 25 dieną, o 1919 metų sausio 9 dieną miestelį užėmė bolševikai, kurie čia įkūrė savo administraciją. Širvintose pradėjo veikti 5 asmenų revoliucinis komitetas ir 20 asmenų milicija. Bolševikai miestelyje atidarė lenkišką mokyklą, kurioje mokyta ir rusiškai.

Balandį išstumti iš Vilniaus, bolševikai 1919 metų gegužės 3 dieną turėjo apleisti ir Širvintas. Kitos dienos pavakarę į Širvintas atvyko lietuvių eskadronas, o vėliau iš Ukmergės ir karininko Džiuvės vadovaujama kuopa. Ją pasiuntus į frontą, miestelyje liko Širvintų komendantu pasiskelbęs karininkas Pošiūnas su 5 kareiviais.

Tiesa, emigracijoje leistas „Karys“ 1967 metais yra publikavęs tų įvykių dalyvio kapitono P. Gudelio prisiminimus. Kaip teigė karininkas, viskas vykę keliom dienom vėliau. 1919 metų gegužės 3 dieną karininko J. Variakojo vadovaujama Panevėžio apsaugos rinktinė užėmė Ukmergę. Tik tada į Širvintas buvo pasiųsta viena kuopa kareivių, kurie gegužės 5 dieną išvarė iš ten raudonarmiečius. Netrukus į Širvintas atvyko ir lenkų dalinys. Susitikimas tarp lenkų ir lietuvių buvo draugiškas. Gegužės 6 dieną jie net drauge užėmė Giedraičius.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
3 (1 įvert.)

1 Atsakymas į "Gegužės 3-ioji – Bolševikmečio Širvintose pabaiga"

Comments are closed.

scroll to top