Gegužės 15-oji – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena

Prieš 101 metus, 1920 metų gegužės 15 dieną, į pirmąjį posėdį susirinkęs Steigiamasis Seimas apie 20.20 val. paskelbė rezoliuciją – proklamavo Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvą paskelbė demokratine respublika – Lietuvos Respublika. Tam pakako vos vieno sakinio: „Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, kaipo demokratinę respubliką, etnologinėm sienom ir laisvą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitom valstybėm.“

Steigiamojo Seimo kadencijos trukmė nebuvo nustatyta, jis išsiskirstė priėmęs Konstituciją ir kitus svarbius teisės aktus.

Per rinkimus į Steigiamąjį Seimą Širvintų, Musninkų, Gelvonų, Giedraičių, Pabaisko valsčiai, į kuriuos pateko dabartinio rajono teritorijos, buvo priskirtos VI (Utenos) apygardai. Ji buvo sudaryta iš Rokiškio, Ežerėnų (Zarasų), Utenos ir Ukmergės apskričių. Šioje apygardoje buvo renkama 16 Steigiamojo Seimo narių, rinkėjams per rinkimus į Steigiamąjį Seimą buvo pateiktas 31 iškeltų kandidatų sąrašas.

Utenos apygardoje lygiai pusę vietų (8) iškovojo „krikdemai“, 4 vietos atiteko Valstiečių sąjungai, 2 – socialdemokratams, po 1 – žydams ir socialistų liaudies demokratams.

Petras Jočys – Steigiamojo Seimo narys (nuotrauka iš leidinio „Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais“, 1924 m.)

Išrinktasis Seimas spinduliavo jaunatviška energija, mat trečdalis jo narių buvo jaunesni kaip trisdešimties metų. Tarp tokių politikos jaunuolių – iš Kiauklių apylinkių, Jusiškio kilęs 25 metų Šiaulių apskrities viršininko padėjėjas Petras Jočys. Kraštietis į Steigiamąjį Seimą pateko su Darbo federacijos sąrašu, kuriam teko 16 vietų. Darbo federacijos parlamentarai ir 18 vietų gavusi Ūkininkų sąjunga tapo valdančiojo bloko, kuriame pirmu smuiku grojo „krikdemai“, nariais.

Petras Jočys, pristatytas kaip visuomenės veikėjas, į Steigiamąjį Seimą pateko V Panevėžio apygardoje, kur Darbo federacijos sąrašas gavo 6 vietas. Jočys čia buvo įrašytas 2-uoju numeriu.

Steigiamajame Seime už Petrą Jočį jaunesni buvo tik mokytojai Ona Muraškaitė (Račiukaitienė) ir Povilas Spudas, kuriems tuo metu buvo po 24 metus. Tokią išvadą galima daryti iš Steigiamojo Seimo narių sąrašo to meto „Valstybės žiniose“.

Labai keista, kad 1970 metais emigracijoje JAV mirusio Petro Jočio atminimas iki šiol rajone faktiškai neįamžintas. Petras Jočys buvo II ir III Seimo antrasis sekretorius, nuo 1928-ųjų redagavo „Darbininką“, už feljetoną „Augunistanas“ publikavimą Smetonos valdžios buvo įkalintas Varniuose. Spaudoje Petras Jočys pasirašinėdavo įvairiais slapyvardžiais: B. Šiurpulys, Vargo Brolis, Šauklys ir kt. Vėliau dirbo teisėju Alytuje, Utenoje, o emigracijoje įsitraukė į Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veiklą.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gegužės 14 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+