Birželio 6 dieną prisiminkime Antaną Kitkevičių

Kraštietis Juozas Lebionka Antaną Kitkevičių (tikroji pavardė – Kikutis) yra įvardijęs pirmuoju širvintiškių profesoriumi.

Garsus XIX a. Lietuvos kunigas, vertėjas, teologijos mokslų daktaras 1805 metais gimė Anciūnuose, kaip pabrėžta ne viename šaltinyje – „prie Šešuolių“. Vėliau profesoriaus kelias dar atves į Šešuolius, kur 1832-1833 metais jis eis vikaro pareigas.

1825-1827 metais mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, o paskui iki 1830-ųjų Vilniaus universitete studijavo teologiją, filosofiją, pedagogiką. 1830 metais įšventintas kunigu darbavosi vikaru Benekainyse, paskui Maišiagaloje, o iš Šešuolių išvyko į Svisločių Baltarusijoje, netoli Gardino, kur 1833-1839 metais dirbo tikybos mokytoju tenykštėje gimnazijoje. Grįžęs, buvo Vilniaus dvasinės akademijos profesoriumi adjunktu (jaunesniuoju mokslo darbuotoju, turinčiu mokslų daktaro laipsnį), 1842 metais akademiją perkėlus į Sankt Peterburgą tapo Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi. 1843 metais jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis.

Mirė 1857 metų birželio 6 dieną Nemenčinėje.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite birželio 3 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top