Prieš brolį pakeltas kirvis gali grįžti … bumerangu

Širvintų rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėtos kelios baudžiamosios bylos, iškeltos dėl panašiomis aplinkybėmis įvykdytų nusikalstamų veikų. Jas abi sieja tas pats nusikaltimo įrankis – kirvis.
„Še tau…“
Kartą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme teistas rajono gyventojas Vladas S. antrąsyk į teisiamųjų suolą sėdo už tai, kad vėl grasino nužudyti ir nesunkiai sutrikdė sveikatą šeimos nariui.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2014 metų rugpjūčio 28-osios vakarą, būdamas lengvai apsvaigęs nuo alkoholio (0,53 prom.), namuose kilusio asmeninio konflikto metu Vladas S. tyčia vieną kartą kirviu iš priekio sudavė broliui A. S, į veidą, paskui kirviu spaudė nukritusiam broliui kaklą, grasino nužudyti, išsilaisvinus – parvertė brolį ant stalo ir gulintį vėl spaudė kirviu, taip padarydamas paviršines pjautines žaizdeles, poodines kraujosruvas, kaklo slankstelio panirimą bei kaklo tarpslankstelinio disko pakenkimą, odos nubrozdinimus nugaroje.
Šešis kartus administracine tvarka baustas Vladas S. kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad su broliu A. S. konfliktuoja jau trejus metus – nuo tada, kai atvažiavo pas tėvus gyventi. Tą vakarą atėjęs brolis pasakė, kad jis skolingas 50 litų – neva Vladas suvalgė jo sūrelius. Teisiamasis prisipažino sakęs, kad jokių pinigų broliui neduos, paėmė kirvį ir liepė šiam išeiti. A. S. juokdamasis jį pavadino bailiu ir ėmė artintis su žarstekliu rankoje. Tada Vladas pasiėmė kirvį ir jie susigrūmė, kai nukrito ant stalo – tas lūžo. Kirviu nekirto broliui, nes jeigu būtų kirtęs – būtų jį užmušęs, tiesiog norėjo pagąsdinti. Paskui brolis iššoko per langą. Po kelių dienų „dėl ramybės“ iš tėvo pasiskolino 50 litų ir nunešė broliui.
Kirviu per ausį gavęs brolis teigė nesitikėjęs smūgio. Manė, kad šis tik pagąsdins, bet Vladas užsimojo ir pasakė: „Še tau…“.
Už tai, kad grasino broliui ir lengvai sutrikdė jo sveikatą, Vladas S. nuteistas laisvės atėmimu 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Kadangi ankstesnis teistumas buvo neišnykęs, skirtoji bausmė subendrinta su ankstesne ir skirtas 12 mėnesių laisvės atėmimas. Tiesa, paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant pradėti dirbti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Priteista atlyginti Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį – 200,78 Eur. Taip pat patenkintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinys ir priteista sumokėti 365,54 Eur.
Kirvis grąžintas.
Prisiminęs vaikystėje patirtas skriaudas, čiupo kirvį
Tris kartus teistas Ramūnas P. nuteistas 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant jį per tą laiką neatlygintinai išdirbti 50 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Šią bausmę subendrinus su neatlikta ankstesne, kuri buvo skirta 2013-aisiais,  prie bausmės bei įpareigojimų pridėta 30 MGL bauda.
Ketvirtasis teistumas Ramūnui skirtas už tai, kad jis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog 2014 metų birželio 14 dieną metė kirvį į nuo namo nuvažiuojantį E. P. vairuojamą automobilį „Renault Espace“, išdaužė galinį automobilio stiklą. E. P. nesustojus, sėdo į automobilį „Chrysler Neon“, pasivijo, aplenkė ir užkirto kelią, o kai neturėdama kur važiuoti E. P. sustojo, iššoko iš savo mašinos ir kirviu tyčia išdaužė „Renault Espace“ priekinio ir šoninio langų stiklus.
Teisiamasis papasakojo, kad konfliktas kilo motinos sodyboje, į kurią buvo atvažiavęs ir brolis su savo žmona. Susiginčijus brolis jam nueinančiam trenkė kirviu į nugarą, nugriuvusį spardė. Atsipeikėjęs pamatė, kad brolis su žmona išvažiuoja iš sodybos. Buvo sutrikęs, nesuprato, kas įvyko, už ką jį mušė. Supykęs norėjo išsiaiškinti, kas atsitiko. Nežinodamas, kaip sustabdyti, metė po ranka pasitaikiusį kirvį į nuvažiuojantį automobilį. Norėjo pataikyti į bagažinės dangtį, bet kur pataikė – nepastebėjo. Kai automobilis nesustojo – vijosi. Pasivijo įvažiavus į Beivydžių kaimą. Mirksėjo šviesomis, bet jie nesustojo. Tada susilygino su jų automobiliu, kiek aplenkė ir užkirto kelią. Sustojus brolis su žmona pabėgo. Savo automobilyje turėjo įsidėjęs malkų šašlykams kepti. Vieną paėmęs, sudavė kelis kartus per priekinį ir šoninį stiklus, šie išdužo.
Nukentėjusieji iš dalies patvirtino šiuos parodymus, tik teigė, kad prie jų pradėjo kabinėtis Ramūnas P., prisiminė tariamai vaikystėje patirtas skriaudas, ir jie, nenorėdami toliau konfliktuoti, išvažiavo. Ramūnas iš pradžių metė kirvį ir išdaužė stiklą, o paskui vijosi. Kai sustojo, jiems su 6 metų sūnumi sėdint automobilyje langus daužė ne malka, o turėtu kirviu. Maždaug po kelių valandų paskambino anyta ir pasakė, kad Ramūnas buvo atvažiavęs pas ją į Kernavę ir išdaužė kito automobilio, kuris taip pat priklauso jai, visus stiklus, po to – išvažiavo. Dėl išdaužytų abiejų automobilių „Renault Espace“ stiklų buvo padaryta 1400 litų žala. Ją Ramūnas P. atlygino.

Širvintų rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėtos kelios baudžiamosios bylos, iškeltos dėl panašiomis aplinkybėmis įvykdytų nusikalstamų veikų. Jas abi sieja tas pats nusikaltimo įrankis – kirvis.

„Še tau…“

Kartą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme teistas rajono gyventojas Vladas S. antrąsyk į teisiamųjų suolą sėdo už tai, kad vėl grasino nužudyti ir nesunkiai sutrikdė sveikatą šeimos nariui.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2014 metų rugpjūčio 28-osios vakarą, būdamas lengvai apsvaigęs nuo alkoholio (0,53 prom.), namuose kilusio asmeninio konflikto metu Vladas S. tyčia vieną kartą kirviu iš priekio sudavė broliui A. S, į veidą, paskui kirviu spaudė nukritusiam broliui kaklą, grasino nužudyti, išsilaisvinus – parvertė brolį ant stalo ir gulintį vėl spaudė kirviu, taip padarydamas paviršines pjautines žaizdeles, poodines kraujosruvas, kaklo slankstelio panirimą bei kaklo tarpslankstelinio disko pakenkimą, odos nubrozdinimus nugaroje.

Šešis kartus administracine tvarka baustas Vladas S. kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad su broliu A. S. konfliktuoja jau trejus metus – nuo tada, kai atvažiavo pas tėvus gyventi. Tą vakarą atėjęs brolis pasakė, kad jis skolingas 50 litų – neva Vladas suvalgė jo sūrelius. Teisiamasis prisipažino sakęs, kad jokių pinigų broliui neduos, paėmė kirvį ir liepė šiam išeiti. A. S. juokdamasis jį pavadino bailiu ir ėmė artintis su žarstekliu rankoje. Tada Vladas pasiėmė kirvį ir jie susigrūmė, kai nukrito ant stalo – tas lūžo. Kirviu nekirto broliui, nes jeigu būtų kirtęs – būtų jį užmušęs, tiesiog norėjo pagąsdinti. Paskui brolis iššoko per langą. Po kelių dienų „dėl ramybės“ iš tėvo pasiskolino 50 litų ir nunešė broliui.

Kirviu per ausį gavęs brolis teigė nesitikėjęs smūgio. Manė, kad šis tik pagąsdins, bet Vladas užsimojo ir pasakė: „Še tau…“.

Už tai, kad grasino broliui ir lengvai sutrikdė jo sveikatą, Vladas S. nuteistas laisvės atėmimu 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Kadangi ankstesnis teistumas buvo neišnykęs, skirtoji bausmė subendrinta su ankstesne ir skirtas 12 mėnesių laisvės atėmimas. Tiesa, paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant pradėti dirbti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Priteista atlyginti Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį – 200,78 Eur. Taip pat patenkintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinys ir priteista sumokėti 365,54 Eur.

Kirvis grąžintas.

Prisiminęs vaikystėje patirtas skriaudas, čiupo kirvį

Tris kartus teistas Ramūnas P. nuteistas 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant jį per tą laiką neatlygintinai išdirbti 50 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Šią bausmę subendrinus su neatlikta ankstesne, kuri buvo skirta 2013-aisiais,  prie bausmės bei įpareigojimų pridėta 30 MGL bauda.

Ketvirtasis teistumas Ramūnui skirtas už tai, kad jis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog 2014 metų birželio 14 dieną metė kirvį į nuo namo nuvažiuojantį E. P. vairuojamą automobilį „Renault Espace“, išdaužė galinį automobilio stiklą. E. P. nesustojus, sėdo į automobilį „Chrysler Neon“, pasivijo, aplenkė ir užkirto kelią, o kai neturėdama kur važiuoti E. P. sustojo, iššoko iš savo mašinos ir kirviu tyčia išdaužė „Renault Espace“ priekinio ir šoninio langų stiklus.

Teisiamasis papasakojo, kad konfliktas kilo motinos sodyboje, į kurią buvo atvažiavęs ir brolis su savo žmona. Susiginčijus brolis jam nueinančiam trenkė kirviu į nugarą, nugriuvusį spardė. Atsipeikėjęs pamatė, kad brolis su žmona išvažiuoja iš sodybos. Buvo sutrikęs, nesuprato, kas įvyko, už ką jį mušė. Supykęs norėjo išsiaiškinti, kas atsitiko. Nežinodamas, kaip sustabdyti, metė po ranka pasitaikiusį kirvį į nuvažiuojantį automobilį. Norėjo pataikyti į bagažinės dangtį, bet kur pataikė – nepastebėjo. Kai automobilis nesustojo – vijosi. Pasivijo įvažiavus į Beivydžių kaimą. Mirksėjo šviesomis, bet jie nesustojo. Tada susilygino su jų automobiliu, kiek aplenkė ir užkirto kelią. Sustojus brolis su žmona pabėgo. Savo automobilyje turėjo įsidėjęs malkų šašlykams kepti. Vieną paėmęs, sudavė kelis kartus per priekinį ir šoninį stiklus, šie išdužo.

Nukentėjusieji iš dalies patvirtino šiuos parodymus, tik teigė, kad prie jų pradėjo kabinėtis Ramūnas P., prisiminė tariamai vaikystėje patirtas skriaudas, ir jie, nenorėdami toliau konfliktuoti, išvažiavo. Ramūnas iš pradžių metė kirvį ir išdaužė stiklą, o paskui vijosi. Kai sustojo, jiems su 6 metų sūnumi sėdint automobilyje langus daužė ne malka, o turėtu kirviu. Maždaug po kelių valandų paskambino anyta ir pasakė, kad Ramūnas buvo atvažiavęs pas ją į Kernavę ir išdaužė kito automobilio, kuris taip pat priklauso jai, visus stiklus, po to – išvažiavo. Dėl išdaužytų abiejų automobilių „Renault Espace“ stiklų buvo padaryta 1400 litų žala. Ją Ramūnas P. atlygino.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+