Prie Lietuvos ambasados Londone buvo smaugiama į vergovę patekusi Širvintų rajono gyventoja

„Asiliukai“ turėdavo be poilsio nešioti skrajutes, kuriose raginta aukoti dėvėtus drabužius. Juos surinkę, vergvaldžiai pelnėsi parduodami dėvėtų drabužių prekiautojams. Asociatyvi yespost.com nuotr.

Birželio 1 dieną Lietuvos apeliacinis teismas sugriežtino bausmes trims nuteistiesiems, kurie 2013-2015 metais prekiavo žmonėmis, t. y. verbavo ir gabeno pažeidžiamus asmenis į užsienio šalį dirbti, o paskui, panaudojant fizinį smurtą bei grasinimus, išnaudojo nukentėjusiuosius priverstiniam darbui nežmoniškomis sąlygomis.

Įdomu tai, kad dar pernai kovą Kauno apygardos teismo paskelbtą nuosprendį apskundė ne tik prokuratūra, nukentėjusieji, bet ir vienas nuteistųjų, į Kauną gyventi persikėlęs kaišiadorietis Rytis Dambrauskas. Jis prašė jį išteisinti, kadangi jokios nusikalstamos veikos jis esą nepadaręs.

Darbui Londone ieškojo „asiliukų“, „latrų“, „kaimiečių“

Nusikaltimo, kurį įvykdė trijulė (joje buvo ir du broliai) mechanizmas paprastas, o nukentėjo net 11 asmenų, daugiausia – iš Kaišiadorių rajono. Būtent mums kaimyniniame rajone gyveno abu broliai Klinkevičiai. Kaip konstatavo Kauno apygardos teismas, „pasinaudoję šių asmenų, priklausiusių jų pažįstamų ratui, pažeidžiamumu dėl jauno amžiaus, sunkios materialinės padėties ar nuolatinio darbo neturėjimo ir apgaule“, nusikaltėliai nuo 2013-ųjų pavasario iki 2015-ųjų gruodžio išvežė juos į Jungtinę Karalystę priverstiniam darbui nežmoniškomis sąlygomis. Visiems jiems buvo žadėtas iki 200 svarų sterlingų atlygis per savaitę už skrajučių išnešiojimą Londone. Nusikaltėliai surasdavo į Angliją vežančius mikroautobusus, apmokėdavo už būsimų savo aukų kelionę. Nuvykus, aukos būdavo apgyvendintos po kelis viename kambaryje. Tik apgyvendinus būdavo pasakoma, kad reikės už šią nuomą susimokėti.

Apie tai, koks buvo tikrasis trijulės požiūris į užverbuotus asmenis, parodo Ryčio Dambrausko naudoti jų apibūdinimai: ,,našlaičiai“, „asiliukai“, „bomžai“, „latrai“, „kaimiečiai“.

Kaip buvo nustatyta, nukentėjusieji realiai per savaitę uždirbdavo vos po 10-20 svarų sterlingų. Net ir šie pinigai vėlavo. Iš tariamos algos būdavo atskaičiuojamas ne tik nuomos mokestis, bet ir kelionės į Angliją išlaidos.

Kas rytą aukoms būdavo duodamas Londono žemėlapis ir 1,2 tūkst. skrajučių, kurias tekdavo išnešioti. Dirbti reikėjo be poilsio dienų. Reiškiantys nepasitenkinimą vergai būdavo „raminami“ smurtu. Jie kentėdavo ir už tai, kad dalį skrajučių išmesdavo į šiukšlių konteinerius, darbo metu sėdėdavo parke ir pan. Duotomis išnešioti skrajutėmis buvo pranešama Londono gyventojams, kur jie turi palikti labdarai aukojamus drabužius. Juos surinkdavo ir parduodavo teisiamieji. Pagal banko išrašą nustatyta, kad viena dėvėtais drabužiais prekiaujanti įmonė už drabužius Ryčiui Dambrauskui pervedė 4900 svarų sterlingų. Kai Rytis buvo sulaikytas oro uoste, pas jį rasta daugiau kaip 4,1 tūkst. svarų sterlingų.

Apie vergovę sužinota, kai du nukentėjusieji pabėgo ir kreipėsi į Lietuvos ambasadą. Už valstybės pinigus jie buvo parskraidinti į tėvynę, kur davė parodymus mūsų pareigūnams. Jau Lietuvoje buvo sulaikyta trijulė.

Po laikinojo sulaikymo skirtos baudos smarkiai aptirpo

Vienas brolių teisme pripažino savo kaltę, tačiau tik iš dalies. Jis teigė nesupratęs, į ką įsivėlė. Kiti du nusikaltėliai savo kaltės nepripažino. Jie aiškino, kad siūlė „normalų darbą“, nors ir be jokios sutarties, o „mokėję jiems taip, kaip jie dirbę“.

Nusprendęs, kad trijulė vykdė prekybą žmonėmis, Kauno apygardos teismas visiems trims skyrė pinigines baudas. Ryčiui Dambrauskui, kuris įvardytas kaip aktyviausias ir dažniausiai smurtavęs, skirta 18 830 Eur bauda, bet įvertinus tai, kad jis iki teismo už grotų praleido 153 dienas, bauda aptirpo iki 7306 Eur, o juos leista sumokėti per dvejus metus. Vienam brolių po užskaitos už „atsėdėtas dienas“ liko 1355 Eur, kitam – 1732 Eur bauda.

Visiems nuteistiesiems priteisti tik iš dalies patenkinti nukentėjusiųjų ieškiniai. Iš Ryčio Dambrausko ir vieno brolių priteista solidariai atlyginti bendra 11 500 Eur suma šešiems nukentėjusiesiems, tarp jų – 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimas į prekiautojų pinkles patekusiai Širvintų rajono gyventojai O. V., kuri šią žalą buvo įvertinusi 6000 Eur.

Iš kito brolio teismas priteisė 500 Eur sumą vienam nukentėjusiajam.

Ant vergvaldžių kabliuko užkibo socialiniame tinkle

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2013-ųjų lapkritį Širvintų rajono gyventoją „užverbavo“ Karolis Klinkevičius. Jos teigimu, su šiuo asmeniu ji susipažino socialiniame tinkle „Facebook. Karolis keletą kartų siūlė atvažiuoti pas jį į Angliją „mėtyti reklamines skrajutes“, įtikinėjo, kad jai bus gerai, kad pradžioje užsidirbs per savaitę 75 svarus, vėliau daugiau, kad darbo ir gyvenimo sąlygos bus geros. Kai O. V. sutiko, buvo sutarta, kad už kelionę į Jungtinę Karalystę sumokės Rytis Dambrauskas.

Vykdama į Jungtinę Karalystę, O. V. buvo 26 metų amžiaus, taigi pateko į „pažeidžiamo jauno žmogaus“ kategoriją. Pagal teismų formuojamą praktiką, pažeidžiamumas – tai padėtis, kai asmuo neturi kito priimtino pasirinkimo, todėl priima prekeivio žmonėmis sąlygas. Pažeidžiamumą apibūdina vienas ar keli tokios padėties požymiai: sunki materialinė padėtis; mažametystė ar nepilnametystė; jaunystė (pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme pateiktą „jauno žmogaus“ sąvoką, jaunas žmogus – tai asmuo iki 29 metų); menkas išsilavinimas; socialinių įgūdžių stoka. Nukentėjusioji O. V. turėjo 12 klasių išsilavinimą, tačiau nedirbo, gyveno su seserimi, kuri ją išlaikė. Tėvai mirę. Vykdama į Jungtinę Karalystę, O. V. nemokėjo anglų kalbos.

Kaip ir kiti nukentėjusieji, O. V. iš Širvintų rajono buvo nugabenta maršrutiniu mikroautobusu į Londono miesto Ilfordo rajoną. Jau vykdama, ji susipažino su kartu važiavusiu Ryčiu Dambrausku, kuris apmokėjo jos kelionės išlaidas. Nuvykus, O. V. buvo apgyvendinta nuomojamame name, kuriame gyveno ir daugiau asmenų.

Rajono gyventoja teigė per dieną nueidavusi daugiau kaip 60 km

Kai vergai suprato, į kokias sąlygas pateko ir ėmė protestuoti, jie buvo mušami. Nustatyta, kad Širvintų rajono gyventoją mušė ją vergovei suradęs Karolis Klinkevčius. Iš O. V. buvo paimta asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, taip buvo įgytas jos priklausomumą bei laisvę varžanti kontrolė. Pasinaudodami O. V. ir kitų asmenų priklausomumu bei pažeidžiamumu, vergvaldžiai toliau vertė nukentėjusiuosius dirbti jiems nepriimtinomis, nežmoniškomis sąlygomis.

Nustatę sunkiai įvykdomas užduotis, vergvaldžiai neduodavo pinigų nuvykimui į darbo vietas. Jie nurodydavo vykti viešuoju transportu nemokant už bilietus, dėl ko nukentėjusieji nuolat jautė įtampą. Vergai būdavo verčiami dirbti nenormuotas darbo valandas, reikalaujant dirbti, kol bus išnešiotos visos skrajutės, dirbti be laisvų dienų poilsiui ar suteikiant vieną laisvą dieną per savaitę, neatsižvelgiant į nukentėjusiųjų sveikatos būklę bei už atliktą darbą nukentėjusiesiems. Mokamų skatikų neužteko maistui įsigyti ir pragyvenimui.

Nagrinėjant bylą teisme, O. V. teigė, kad ji, nešiodama skrajutes, kartais per dieną nueidavo daugiau kaip 60 km.

Kai O. V. nesutikdavo dirbti tokiomis sąlygomis, Karolis Klinkevičius jai užlauždavo rankas ir kojas, kartą sudavė kumščiu į ranką. Bylos duomenimis, dėl neišmėtytų skrajučių Rytis Dambrauskas grasino ją išvaryti iš namų, o tą dieną, kai ketino pabėgti, prie Lietuvos ambasados ją smaugė, keliu spaudė pilvą. Vergvaldžiai sukūrė baimės atmosferą bei įspūdį, kad nukentėjusieji neturi kito pasirinkimo kaip dirbti jiems.

Vergvaldžiai net tarpusavyje buvo nustatę tvarką, kaip atsilyginama. Štai Karoliui Klinkevičiui Rytis Dambrauskas sumokėjo 125 Eur už tai, kad jis surado vieną vergą.

Aptirpusios baudos pakeistos į nelaisvę pataisos namuose

Apeliaciniame skunde Rytis Dambrauskas piktinosi jam skirta bausme, tuo tarpu prokuratūra manė, kad Kauno apygardos teismas nuteistiesiems paskyrė aiškiai per švelnias bausmes. Bylos duomenys patvirtina, jog Rytis Dambrauskas bylos proceso metu ėmėsi priemonių paveikti nukentėjusiuosius.

Nukentėjusiųjų atstovas prašė paskirti bausmes, susijusias su laisvės atėmimu, viršijančias sankcijose nustatytus bausmių vidurkius, visiškai patenkinti nukentėjusiųjų, tarp jų ir Širvintų rajono gyventojos O. V. civilinius ieškinius.

Kaip minėta, apeliacinis teismas sugriežtino nusikaltėliams skirtas bausmes. Ryčiui Dambrauskui skirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant paatisos namuose. Karolis Klinkevičius į pataisos namus pasiųstas 4 metams 6 mėnesiams, o jo brolis Aivaras 3 metams, tačiau laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams.

Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo jo paskelbimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo paskelbimo kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top