Gegužės 4-oji – Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena

Širvintų šaulių kuopos ugniagesiai prie 1938 metais įsigyto nenaujo autobuso, kurį pertvarkė į gaisrų gesinimo automobilį. 1938 m. gegužės 24 d. „Ugniagesys“, 1938, Nr. 8.

Šv. Florijono dieną Lietuvoje imta minėti atkūrus nepriklausomybę. Ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesine švente.

1924 metais buvo įkurta Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga. 1926 metų sausio 17 dieną įvykusiame Lietuvos ugniagesių organizacijos sąjungos tarybos posėdyje buvo patenkinti 7 draugijų, tarp jų ir Širvintų prašymai dėl jų priėmimo į Sąjungą.

1931 metais buvo įkurta Širvintų šaulių kuopos ugniagesių komanda, kuriai vadovavo tuometinis pašto viršininkas Jeronimas Budrys. 1933 metų balandžio 21 dieną ši Širvintų šaulių kuopos ugniagesių komanda buvo priimta į Sąjungą. Šauliai seną siurblį ir kitą inventorių paveldėjo iš „kadaise buvusios komandos“. Surinkus lėšų, buvo nupirktas antras rankinis siurblys. Susibūrusi komanda iš ūkininkės Ch. Pacienės nuomojosi daržinę pakiemiui surinktam inventoriui sudėti.

Kaip rodo įrašas 1935 metų telefonų knygoje, Širvintų šaulių ugniagesių komandai buvo galima paskambinti tel. Nr. 1. Tas pats numeris buvo skirtas ir viešiems pasikalbėjimams telefonu.

Telefonu būdavo pranešama ir apie kilusius gaisrus. Kaip rašyta nuo 1933-iųjų ėjusiame „Ugniagesyje“, tų metų birželio 1 d. 7.20 val. Širvintų šaulių kuopos ugniagesių komandos viršininkui telefonu buvo pranešta, kad dega Paširvinčio pieno perdirbimo bendrovės pieninė. Ugniagesiai į gaisravietę, kuri buvo už 3 km, atvyko per 45 min. Padedant „susirinkusiai publikai“, komanda gaisrą likvidavo per 1 val. 15 min. Nudegė medinio pieninės pastato stogas, kiek apdegė sienos. Beveik visa įranga ir rakandai buvo išgelbėti, tačiau nuostoliai vis tiek siekė apie 3 tūkst. litų.

„Pažymėtina, kad komanda savo arklių nei auto – susisiekimo priemonių neturi, bet į gaisro vietą, nors ir tolokai, atvyko nesivėluodama,“ – „Ugniagesyje“ rašė kuopos ugnaigesių vadas J. Budrys.

1934-ųjų pradžioje rašyta apie vasario 14 d. kilusį gaisrą Šešuolėliuose – atsargos pulkininko leitenanto Variakojo dvare, prie kluono degė šiaudų kūgis. Padedant dvaro darbininkams, rankiniu siurbliu gaisras užgesintas per 5 valandas, kluonas išgelbėtas. Spėjamas padegimas.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 28 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top