Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas

Užtikrinant užkrečiamųjų, bendrų žmonėms ir ūkiniams gyvūnams, ligų (zoonozių) prevenciją ir kontrolę, pagal LR žemės ūkio ministro 2023-06-16 įsakymą Nr. 3D-234, privalomas laikomų ūkinių gyvūnų ženklinamas ir registravimas:

Arklinių šeimos gyvūnai ženklinami ne vėliau kaip per 12 mėnesių po jo atvedimo ir bet kuriuo atveju prieš jam visam laikui paliekant atvedimo vietą, išskyrus tuos atvejus, jei neatskirtas kumeliukas perkeliamas kartu su kumele.

Galvijai ženklinami ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo arba prieš jo perkėlimą, jeigu perkėlimas vykdomas anksčiau nei prieš 7 kalendorines dienas.

Bizonų prieauglis paženklinamas po atjunkymo (atskyrimo nuo motinos), bet ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo prieauglio atvedimo ir (ar) ne vėliau kaip prieš jo perkėlimą.

Avių ir ožkų prieauglis paženklinamas per 6 mėn. nuo prieauglio atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš jo perkėlimą.

Kiaulės ženklinamos kiekvieną kartą prieš jų perkėlimą į kitą laikymo vietą ir (ar) kitą bandą ausų įsagais, o į skerdyklą vežamos kiaulės gali būti ženklinamos į užpakalinę šlaunį tatuiruote, kurioje nurodomas aiškiai įskaitomas bandos numeris.

Iš ES valstybių narių atvežtų galvijų, avių, ožkų, kiaulių iš naujo ženklinti nereikia, paliekami tie patys ausų įsagai arba ausų įsagai prireikus gali būti pakeisti atgaminamais ausų įsagais, kuriuose turi būti nurodytas ES valstybėje narėje suteiktas individualus galvijų, avių, ožkų numeris.

Iš trečiųjų valstybių atvežtų skersti galvijus, avis, ožkas iš naujo paženklinti nereikia, o auginti reikia iš naujo paženklinti naujais įsagais, kuriuose turi būti nurodytas Lietuvos Respublikoje suteiktas individualus galvijų, avių, ožkų numeris.

Kiti ūkiniai gyvūnai registruojami grupėmis vienoje laikymo vietoje, suteikiamas atpažinimo numeris ir grupėje (bandoje) laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus registravimas Registre privalomas, jeigu dėl šių ūkinių gyvūnų jų laikytojai siekia ir (ar) gauna valstybės paramą (visą paramos administravimo laikotarpį).

Laikytojas apie bandomis registruojamų laikomų ūkinių gyvūnų skaičių turi teikti Registrui:

  • kiaulių skaičių bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį (atitinkamai sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn.);
  • kitų gyvūnų, išskyrus bičių šeimas ir kiaules, ne rečiau kaip 2 kartus per metus (sausio ir liepos mėn.) ir prieš teikiant paraiškas gauti valstybės paramą;
  • apie laikomų bičių šeimų skaičių – ne rečiau kaip 1 kartą per metus ir prieš teikiant paraišką gauti valstybės paramą, išskyrus atvejus, kai paramos teikimo taisyklės nustato kitokią duomenų teikimo Registrui tvarką;
  • duomenys apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus (jų skaičių) galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais ir turi būti atnaujinami kiekvienais metais.

Gyvūnai turi būti registruojami Registre ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, perkėlimo Lietuvos Respublikoje ir kitos kaitos (galvijų, avių, ožkų prieauglio atvedimą, skerdimą savo reikmėms, gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą, išsimetimą ir kt.), arklinių šeimos gyvūno perkėlimo, įskaitant perkėlimą į ar iš ES valstybės narės ar trečiosios valstybės, gaišimo, vagystės, atsiradimo atveju) dienos.

Jeigu galvijas, avis, ožka pameta ausies įsagą ar įsage esantys įrašai tampa neįskaitomi, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas užsako reikalingus atgaminti ausų įsagus.

Neringa Šinkūnienė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento Širvintų skyriaus Vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top