Socialinės paslaugos asmens namuose ir krizių įveikimo pagalba

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinyje dirba specialistų komanda, kurią sudaro aštuoniolika individualios priežiūros darbuotojų, padalinio vadovas, socialinis darbuotojas ir asmeninis asistentas. Padalinys teikia pagalbos į namus paslaugas, asmeninio asistento pagalbą, laikino apnakvindinimo ir intensyvią krizių įveikimo pagalbą.

Individualios priežiūros darbuotojai asmens namuose teikia kompleksines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, neįgaliems asmenims ir darbingo amžiaus asmenims su negalia, siekiant padėti savarankiškai tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Darbuotojai informuoja, konsultuoja, bendrauja, tarpininkauja, padeda buityje, paruošia maistą, palydi asmenis pas gydytoją ir kt. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia individualus šių paslaugų poreikis ir objektyviai vertinama asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, sveikatos būklė.

Laikino apnakvindinimo ir intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama socialinės rizikos suaugusiems asmenims (šeimoms), suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, bei kitiems asmenims kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą, asmens krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių kyla grėsmė asmens emociniam ar fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei. Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinio socialinis darbuotojas konsultuoja, informuoja, tarpininkauja ir atstovauja, ugdo kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius, organizuoja laisvalaikį bei kitas paslaugas, reikalingas asmeniui (šeimai) pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikį.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, teikia individualią pagalbą asmens namuose bei viešoje aplinkoje. Specialistas skatina asmens savarankiškumą, padeda asmeniui stiprinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, palaikyti socialinius santykius, integruotis į bendruomenę, teikia pagalbą palydint į sveikatos ar kitas institucijas ir kita.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinio specialistai pažymi, kad teikiamos paslaugos padeda žmonėms oriai ir savarankiškai gyventi savo namuose, išlaikyti ryšį su bendruomenę, o esant krizinėms situacijoms, gauti savalaikę pagalbą ir psichologinę paramą. Teikiant paslaugas svarbu su paslaugų gavėjais kurti mandagius, pasitikėjimu ir pagarba grįstus santykius.

Nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Prieš šią dieną socialiniai darbuotojai, dirbantys tikrai atsakingą ir vertingą darbą, kurių žmogiškos šilumos ir atjautos reikia ne vienam paslaugų gavėjui ir šeimai, dalijosi mintimis apie socialinį darbą:

Vitalija: „Socialinio darbo profesiją pasirinkau neatsitiktinai. Visada norėjau užsiimti prasminga veikla, kuri neštų naudą ne tik man asmeniškai. Išanalizavus savo stipriąsias ir silpnąsias puses pasirinkau profesiją kuri labiausiai atitiko mano norus ir galimybes.

Darbe tenka susidurti su įvairiais iššūkiais, didėja rizika susidurti su emociniu išsekimu. Todėl labai svarbu gebėti prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos, ieškoti geriausio sprendimo „čia ir dabar“, mokėti pasidžiaugti mažais pasiekimais.

Pastebiu, kad socialinio darbuotojo darbas vis labiau vertinamas visuomenėje, įgaunamas vis stipresnis žmonių pasitikėjimas, dažniau ir be baimės kreipiamasi pagalbos. Tai parodo, kad einama teisinga kryptimi.

Kolegoms noriu palinkėti išlikti empatiškiems, atvirai žvelgti į naujoves, išradingai spręsti problemas ir kantriai priimti iššūkius“.

Dalia: „Atsitiktinai gavau pasiūlymą dirbti socialinį darbą, nors niekada negalvojau apie šį darbą, tačiau pabandžiau ir įsimylėjau.

Darbe pasitaiko įvairūs iššūkiai. Kartais žiemos metu, dėl nepravažiuojamų kelių sunku pasiekti paslaugų gavėjus, gyvenančius nuošaliose vietovėse, vienkiemiuose. Mano nuomone, socialinio darbuotojo darbas vertinamas tik iš dalies, nes paslaugų gavėjai ar jų šeimos nariai ne visuomet objektyviai vertina gaunamų paslaugų naudą (dėl ligos ar kitų priežasčių), tačiau nuolatinis vadovo palaikymas skatina nenuleisti rankų ir veikti.

Socialinių darbuotojų dienos proga noriu palinkėti kolegoms stiprybės, kantrybės, ištvermės, nepasiduoti sunkiomis akimirkomis ir tik į priekį, nes mūsų labai reikia“.

ŠRSSPC inf.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top